Minister: Vi har brugt tvangsisolation

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bekræfter, at coronasmittede er blevet tvangsisoleret

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger, at epidemilovens mulighed for at tvangsisolere borgere har været brugt:

- Psykiatriske patienter og misbrugere er blevet tvangsisoleret, efter de har nægtet at følge retningslinjerne. Det er fuldt offentligt, at det er sket. Det kan vi ikke afvise vil ske igen. Men det er virkelig undtagelsen. Der er et kæmpe samfundssind fra borgerne, og vi kommer længst af frivillighedens vej.

- Men vi kan ikke afvise, at der vil være enkelte tilfælde, hvor man ikke vil følge myndighedernes retningslinjer og risikere at starte supersmittekæder, siger Magnus Heunicke.

Kan både tvangsisolere, -indlægge og -vaccinere

En epidemikommission bestående af blandt andet en politidirektør og repræsentant for det regionale sygehusberedskab i hver af landets regioner vurderer, om den såkaldte epidemilov, der blandt andet gør det muligt at tvangsindlægge borgere, skal sættes i værk.

Med den i hånden kan man blandt andet påbyde:

'At enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som må antages at være smittet med en sådan, skal lade sig isolere og om nødvendigt indlægge på sygehus'.

Efterkommes påbuddet ikke, kan isolation af den pågældende ske ved tvangsindlæggelse på sygehus ved politiets hjælp.

Derudover kan sundhedsministeren påbyde, at der skal iværksættes tvangsmæssig behandling.

'At der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination inden for et nærmere afgrænset område eller af en nærmere afgrænset personkreds'.

'At enhver, der ankommer her til landet, skal lade sig undersøge af en læge, og at vedkommende om nødvendigt skal lade sig indlægge til observation på et sygehus'.

'At enhver, der har kendskab til, at en person i hans omgangskreds eller varetægt lider af en alment farlig sygdom, snarest muligt skal rette henvendelse herom til en læge eller politi, såfremt anmeldelse af sygdomstilfældet ikke allerede er sket. Anmeldelsen skal uden unødigt ophold videregives til den stedlige epidemikommission'.

Kilde: Sundhedsstyrelsen