Minister vil stoppe Blackstone-metoder: - Jeg forstår godt, at folk vil betale mindre i husleje

Boligministeren forsøger at få vedtaget et spekulantstop, men han vil ikke frede de sidste billige boliger

Boligminister Kaare Dybvad (S) burde kaldes Blackstone-minister.

For siden han satte sig på ministertaburetten, har hans vigtigste opgave været at få sat en stopper for den udskældte kapitalfonds metoder, der har ført til hundredevis af sager i huslejenævnet.

Nu er Kaare Dybvad og regeringen kommet med fire konkrete forslag, der skal sætte en stopper for spekulanter og huslejestigninger. 

- Vi vil ramme dem med meget kortsigtede interesser. Dem, som misbruger den tillid, som vi i Danmark har til hinanden, siger Kaare Dybvad, da Ekstra Bladet møder ministeren på hans kontor.

Kaare Dybvad på sit ministerkontor, som han overtog fra Ole Birk Olesen. Foto: Aleksander Klug
Kaare Dybvad på sit ministerkontor, som han overtog fra Ole Birk Olesen. Foto: Aleksander Klug

Fire forslag skal stoppe spekulanter

Spekulantstop - Der skal gå ti år, fra en udlejer køber en ejendom, til udlejeren kan hæve huslejen efter paragraf 5, 2. Det skal modvirke, at det er muligt at gå efter hurtige kortsigtede gevinster.

Huslejebremse - Sætte gevinsten ned ved at fjerne 'væsentligt' fra paragraf 5, 2. I dag fremgår det, at huslejen ikke væsentligt må overstige det lejedes værdi. Ifølge almindelig anerkendt praksis vurderes denne margin at være 10 procent. Det er dette forslag, som vil have gavn af gennemsigtighed i huslejepriserne, mener Kaare Dybvad.

Krav til energimærkning - Krav om minimum energimærke C – mod energimærke D i dag – ved paragraf 5, 2-forbedringer.

Valgfri fastfrysning af valuarvurdering - Ministeren vil gøre det muligt for andelshavere med en valuarvurdering at fastfryse deres valuarvurdering med ønsket om at modvirke prisfald på andelsboliger.


Mette Frederiksen på besøgte Vibeke Andersen i hendes lejlighed på Vesterbro, der er opkøbt af Blackstone.
Foto: Mogens Flindt Dansk politik Blackstone vil fordoble Vibekes husleje: Nu går Mette F. ind i sagen
Beholder udskældt paragraf
Selvom forslaget har høstet anerkendelse for at angribe spekulanterne, vil det fortsat være muligt at lave 5.2-renoveringer, der ikke forsvinder med ministerens forslag.

Det betyder § 5 stk. 2-renovering

Hvis en privatejet lejebolig er renoveret for minimum 2.255 kroner per kvadratmeter eller 257.894 kroner i alt, får udlejer mulighed for at fastsætte huslejen, så den 'ikke væsentligt overstiger det lejedes værdi” frem for, at lejligheden er underlagt den såkaldte omkostningsbestemte husleje.

Det betyder, at udlejeren som tommelfingerregel kan fordoble huslejen. Men der er også eksempler på, at huslejen er blevet tre- eller firedoblet.

Hvis lejlighederne i en ejendom renoveres efter paragraf 5,2 hæver det naturligvis værdien af udlejningsejendommen og indtægterne fra den markant.

Ifølge ekspertrapporten fra Transport- og Boligministeriet er der cirka 2.850 billige lejeboliger, der hvert år fra 2006 til 2018 har fået udført 5.2-forbedringer.

Rapporten finder samtidig, at cirka 76 procent af de lejeboliger, der har undergået en 5.2-renovering, ligger omkring hovedstaden, i Aarhus, Odense eller Aalborg.

Fortsætter den udvikling, vil der om cirka 25 år ikke være flere af de billige privatejede lejeboliger.

§ 5, stk. 2, i boligreguleringsloven blev indført i 1996 for at øge incitamentet for ejere af private udlejningsejendomme til at renovere deres ejendomme.

Rapporten skønner, at der i 2019 er 74.600 udlejningsboliger, hvor det vil være muligt at foretage 5.2-forbedringer.

Kilde: Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, Transport- og Boligministeriet.

Hvordan vil det her forslag sikre, at der stadig er billige lejeboliger om 10 år?

- Det er altid et flydende spørgsmål, hvad en billig bolig er. En nybygget almen bolig koster cirka 10.000 kroner for 100 kvadratmeter. Jeg forstår godt, at folk vil betale mindre i husleje, men jeg spurgte 3F om, hvor mange af deres overenskomster, der lå under 18.000 om måneden. De sagde, at det var omkring 1 procent, der lå derunder. Så hvis du har et overenskomstbetalt job, så vil du kunne bo i de lejligheder, siger han om de omkring 74.000 omkostningsbestemte lejeboliger, der skønnes at være tilbage.

Kaare Dybvad vil af med de kortsigtede spekulanter. Foto: Aleksander Klug
Kaare Dybvad vil af med de kortsigtede spekulanter. Foto: Aleksander Klug

Fakta om lejeboliger

Ud af Danmarks samlede 2,9 millioner boliger i Danmark udgør almene og private lejeboliger 1,2 millioner boliger. Cirka 600.000 lejeboliger er omfattet af enten lejeloven eller boliglovens bestemmelser ifølge ekspertgruppens rapport.

Priserne på private udlejningsejendomme er siden midten af 1980’erne steget langt mere end forbrugerpriserne, og mere end priserne på enfamiliehuse og ejerlejligheder

Rapportens analyser peger på, at der i 2019 er et potentiale for forbedringer af 74.600 udlejningsboliger efter boligreguleringslovens 5,2..

Forbedrede lejemål har en årlig gennemsnitlig husleje på 1.407 kr. pr. m2 . Det kan sammenlignes med en husleje på i gennemsnit 779 kr. pr. m2 for de lejemål i samme ejendomme, som er udlejet med omkostningsbestemt leje. Det svarer til en huslejeforskel i gennemsnit på 81 pct - næsten en fordobling.

Kilde: Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, Transport- og Boligministeriet.

Hvad med bare at afskaffe §5.2-renoveringer, som er roden til de høje huslejer?

- Der har jeg det sådan, at den er god, fordi den giver renoveringer, som ikke ellers ville blive lavet. Så handler det for mig om, at de renoveringer skal passe ind i vores tid. Og den store ting i de her år og frem er den grønne omstilling, siger Kaare Dybvad, der i sit forslag vil sikre, at alle renoveringer fører en bedre engergisikring med sig.

Ministeren ønsker desuden at indføre en huslejebremse. Indtil nu har udlejer ikke måttet sætte huslejen væsentligt over det lejedes værdi. Det ord skal ud af loven, og samtidig skal der indføres et slags kartotek over samtlige huslejer i private udlejningsboliger.

- Hvis man laver en gennemsigtighed i huslejepriserne på udlejningsmarkedet, så sætter vi en stopper for den ondsindede spiral, som vi har set siden vi indførte paragraf 5.2, mener Kaare Dybvad.

Hvorfor vælger du egentlig ikke bare at skrotte hele boligloven og så starte forfra til næste år med en helt ny lov?

- Det er måske en meget god idé, griner ministeren henvendt til sin særlige rådgiver og pressechef, der sidder på den anden side af bordet og følger med.

- Der er ingen, der kan gennemskue den alligevel. Men nej, det er en svær diskussion. Jeg synes, at det fungerer meget godt med et fast system. Lejer mødes med udlejer i huslejenævnet. Selvom boligloven er meget mystisk, siger ministeren.

35-årige Kaare Dybvad (S) fra Holbæk skal forsøge at lande en aftale, der kan stoppe boligspekulanterne. Foto: Aleksander Klug.
35-årige Kaare Dybvad (S) fra Holbæk skal forsøge at lande en aftale, der kan stoppe boligspekulanterne. Foto: Aleksander Klug.

Vil beskytte andelsboliger
Flere af oppositionens partier kritiserer indhugget for at betyde, at andelsboliger mister værdi, da deres valuarvurdering følger værdien af private udlejningsejendomme.

Det problem vil ministeren undgå ved at fastfryse andelsboligernes valuarvurdering.

- Jeg bor selv i en andelsbolig, og det er jeg slet ikke interesseret i skal ske, fortæller Kaare Dybvad, der bor på 105 kvadratmeter med sin kone og to børn på Christianshavn. Til en husleje på 14.000 kroner med tilbagebetaling af lån.

Alt i alt mener ministeren, at forslagene er nok til at stoppe de udskældte metoder, som Blackstone og andre spekulanter benytter til at hæve huslejen gevaldigt.

- Vi vil gerne have langsigtede investorer ind på det danske ejendomsmarked. Hvis Blackstone beslutter sig for at arbejde langsigtet, nu kalder de sig vist Kereby, så kan de sagtens også være i det. Vi laver ikke lovgivning mod et enkelt firma, lyder det fra ministeren.

Lover almene boliger på Strandvejen

Kaare Dybvad lovede på den første dag som minister, at han ville bygge almene boliger på Strandvejen.

Hvis vi to mødes om 10 år, har du så bygget de almene boliger på Strandvejen?

- Ja, der er en fra Tårnbyhuse boligselskab, der har ringet til Peter Hummelgaard og sagt, at han har indfriet boligministerens valgløfte. Han havde sørget for, at der bliver bygget 144 almene boliger på Amager Strandvej. Han mente, at den var endnu dyrere end den nord på, så det kunne være lige så godt, lyder det fra ministeren.

Hvad med den rigtige Strandvej, som du har lovet?

- Ja, nu skal jeg lige have snakket med borgmesteren i Gentofte, Hans Toft. Jeg er ikke sikker på, at han har en masse grunde til rådighed, men det er jo en opgave for mig at sørge for det. Jeg har været ude og kigge på Danmarks Akvarium, hvor der godt kunne være en god, lille boligafdeling på 50-60 boliger. Jeg har jo sagt det, så det skal kunne lade sig gøre, siger ministeren, der dog har udset sig en anden lukrativ boligmasse.

- Jeg ser meget perspektiv i at putte flere boliger ind i de gamle ejendomme på Østerbro og Frederiksberg. Der er masser af gamle lofter, hvor der ikke er bygget endnu. Det er sådan noget, jeg gerne vil kigge på, siger Kaare Dybvad.

Miljøminister Lea Wermelin tager en selfie med ældreminister Magnus Heunicke og boligminister Kaare Dybvad. Foto: Gregers Tycho
Miljøminister Lea Wermelin tager en selfie med ældreminister Magnus Heunicke og boligminister Kaare Dybvad. Foto: Gregers Tycho

43 kommentarer
Vis kommentarer