Mørklagt direktørfyring: Han blev fældet klokken 21:30 søndag aften

Landets største a-kasse skjuler stadig sandheden om topchefens exit. Men belastende oplysninger fra en medarbejder blev afleveret til bestyrelsen sent søndag aften, fremgår det af 'fortroligt' brev

Sandheden om Michael Valentins (tv) pludselige fyring holdes stadig skjult for myndigheder og offentligheden. Formand Allan Luplau mener, at det vil bryde persondataforordningen, hvis årsagen kommer frem. PR-foto
Sandheden om Michael Valentins (tv) pludselige fyring holdes stadig skjult for myndigheder og offentligheden. Formand Allan Luplau mener, at det vil bryde persondataforordningen, hvis årsagen kommer frem. PR-foto

Ved du noget, så tip os enten på sms/mms: 1224 eller på mail: 1224@eb.dk

Belastende oplysninger leveret til bestyrelsen søndag aften den 16. september førte til den pludselige og mørklagte fyring af direktøren for Akademikernes A-kasse.

Det fremgår af et brev, som a-kassens bestyrelsesformand, Allan Luplau, har sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Brevet - som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i – redegør for forløbet, der førte til afskedigelsen af administrerende direktør Michael Valentin.

I redegørelsen skriver formanden, ’at bestyrelsen søndag den 16. september 2018 kl. 21:30 modtog oplysninger om forhold i forbindelse med Michael Valentins virke som adm. direktør i a-kassen. Dette foranledigede, at bestyrelsen bad a-kassens administration og revisor om at igangsætte en undersøgelse af nogle identificerede forhold med det samme’.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, så var det et tip fra en medarbejder til bestyrelsen, som udløste undersøgelsen og den senere fyring af Michael Valentin.

Men i brevet til styrelsen afviser Allan Luplau dog at komme nærmere ind på substansen af de belastende oplysninger. Han redegør blot for forløbet op til fyringen.

Her fremgår det, at revisionens undersøgelse af de belastende oplysninger efterfølgende blev gennemgået på bestyrelsesmøder 19. september og 24. september 2018.

’På baggrund af de forelagte oplysninger besluttede bestyrelsen torsdag den 27. september, at Michael Valentin skulle fratræde sin stilling som adm. direktør i Akademikernes A-kasse,’ skriver Allan Luplau.  

Samme dag blev Michael Valentin fyret fra topposten i landets største a-kasse med 233.000 medlemmer, som han havde haft siden 2011. Da havde han dog allerede, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, været sendt hjem flere dage forinden.

Skjuler sandheden
Men Allan Luplau mener altså ikke, at selve årsagen til fyringen vedkommer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som fører tilsyn med a-kasserne. Og dermed vedkommer det heller ikke medlemmerne. Det begrunder han med, at der er tale om en personsag.

’Den gældende persondataforordning samt de ansættelsesretlige aftaler, der er indgået mellem Michael Valentin og a-kassen, gør, at jeg ikke kan udtale mig om de præcise omstændigheder omkring fratrædelsen. Af samme årsager beder jeg også om, at denne orientering behandles fortroligt’, skriver han til styrelsen.  

Tavshedspligten forhindrer dog ikke Allan Luplau i at fortælle, hvad der ikke førte til fyringen. Han konkluderer nemlig følgende:

1) At der ikke er tale om forhold, som omhandler forvaltning af statens midler. 

2) At der ikke er identificeret forhold, som er i strid med straffelovens bestemmelser. 

3) At der ikke er identificeret forhold som klart er i strid med formålsbestemmelserne i Akademikernes A-kasse. 

’Det forhold, at der er tale om en personsag, er som sagt til hinder for yderligere beskrivelse af forholdene’, understreger han.  

I et opslag på Facebook har Michael Valentin selv skrevet dette om fyringen:

’Det er klart, at en pludselig exit som min skaber spekulationer og gisninger om, hvorvidt jeg har taget af kassen eller på en ansat. Det har jeg ikke'.

Pamper-revser med høj cigarføring

Den nu fyrede direktør Michael Valentin blev kendt i offentligheden for sin hårde kritik af pamperi, fråds og høje lønninger i LO-fagbevægelsen.

51-årige Michael Valentin har været direktør for Akademikernes A-kasse siden 2011. A-kassen er med godt 233.000 medlemmer Danmarks største.

Han har samtidig været bestyrelsesformand for foreningen bag 'Folkemødet' på Bornholm. Han trak sig dog fra posten på et bestyrelsesmøde 26. november.

I 2002 - som netop afgået informationschef i HK og tidligere LO-konsulent - udgav han den opsigtsvækkende bog 'Bare det holder min tid ud'.

Den mangeårige insider, Michael Valentin, rettede dengang et skarpt angreb på de tidligere kollegaer i LO-fagbevægelsen. De blev blandt andet hudflettet for deres overflod, pamperkurser og rejser for medlemmernes penge.

Som a-kassedirektør og bestyrelsesformand for Folkemødet er han dog selv blevet kendt for store armbevægelser, høj cigarføring og glæde ved god vin.

Vinhobbyen udøves ofte i selskab med fremtrædende mediefolk, spindoktorer, kommunikationstyper, politikere og andre meningsdannere i Valentins omfattende netværk. Under årets Folkemøde på Bornholm holdt Akademikernes A-kasse således ’vinbaren’ åben hver dag fra eftermiddag til midnat.

Michael Valentin sidder i en række bestyrelser i selskaber inden for håndværk, industri og ejendomme. Derudover er han i bestyrelsen for Johan Borups Højskole samt it- og konsulentvirksomheden Groupcare. Han er også medlem af VL-gruppe 9.

Udbetalingerne fra de danske a-kasser er delvist finansieret med statsstøtte.

A-kassen har midlertidigt udpeget den nuværende vicedirektør, Britt Dyg Haun, til fungerende administrerende direktør.

Opdateret. Michael Valentin er fyldt 51 år, siden artiklen blev publiceret første gang.

De højtuddannedes a-kasse

Ifølge tal fra A-kasser.dk overhalede Akademikernes A-kasse i foråret 2018 3F som Danmarks største A-kasse.

De cirka 233.000 højtuddannede medlemmer er selvstændige og lønmodtagere fra det offentlige og private arbejdsmarked samt studerende fra universiteter og højere læreanstalter.

Akademikernes A-kasse i sin nuværende form blev etableret 1. juli 2013 ved fusionen af Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse.