Mundbind i Aarhus bliver et krav

Smitteudbruddet i Danmarks næststørste by betyder, at sundheds- og ældreministeriet vil iværksætte en række tiltag i Aarhus Kommune

Video: Maya Westander, Signe Skov

Mundbind i al kollektiv transport bliver et krav.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Fredag er vi kommet i besiddelse af et brevet fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvor han skriver:

Efter aftale med sundheds- og ældreministeren orienteres I hermed om nedenstående liste med yderligere tiltag, der iværksættes i Aarhus Kommune, som også gennemgås på mødet nu her kl. 13.00.

Tiltag i Aarhus

  • Krav om brug af mundbind i forbindelse med al kollektiv transport (tog, bus mv.).
  • Opfordring til at undgå offentlig transport, hvis andre transportmidler er mulige
  • Opfordring til hjemmearbejde i videst muligt omfang
  • Anbefaling om at begrænse trængslen i detailhandlen og skærpe andre smitteforebyggende tiltag ifbm. indkøb.
  • Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet.
  • Opfordring til at følge Sundhedsstyrelsen gode råd for afholdelse af private fester.
  • Anbefaling om fysisk fremmøde i gymnasier og andre ungdomsuddannelser udskydes i 14 dage
  • Anbefaling til, at ruskurser og andre arrangementer, som ligger forud for egentlig studiestart på videregående uddannelser aflyses eller udskydes.
  • Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs.
  • Massiv informationsindsats målrettet borgerne i Aarhus

91 kommentarer
Vis kommentarer