Ni eksudenrigsministre: Drop udskældt udflytning, Løkke

Ni tidligere udenrigsministre advarer Løkke mod udflytningen af Dansk Institut for Internationale Studier

Hvis Dansk Institut for Internationale Studier, Diis, som planlagt flyttes til Aarhus, vil det være til stor skade.

Sådan lyder advarslen fra ni tidligere udenrigsministre, herunder Venstre-veteranen Uffe Ellemann-Jensen, de opfordrer regeringen til at droppe den planlagte udflytning fra København.

Det skriver de i et fælles brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V):

- Det er vores bekymring, at en tvungen udflytning af Diis vil betyde et afbræk i den fortsatte udvikling af Diis.

- Det vil være til stor skade for den generelle adgang til viden om udenrigspolitiske emner, som der næppe har været større behov for på noget tidspunkt i Danmarks nyere historie, skriver de ni ministre, der udgør samtlige danske udenrigsministre fra 1978 på nær Lene Espersen (K).

Forslaget om at rykke forskningsinstituttet til Jylland er en del af regeringens omfattende udflytning af knap 4000 statslige arbejdspladser i et forsøg på at skabe vækst i hele landet.

I modsætning til de andre udflytninger kræver det en lovændring at flytte Diis, fordi der i instituttets vedtægter er indskrevet, at det har til huse i København.

Regeringens lovforslag om at flytte instituttet er med de ni eksministres ord "et alvorligt indgreb på denne frihed".

- Vores henvendelse er ikke udtryk for stillingtagen til spørgsmålet om udflytning af statslige arbejdspladser. Den er alene begrundet i ønsket om at sikre Diis de bedst mulige arbejdsbetingelser, skriver eksministrene.

De opremser en række argumenter for, hvorfor instituttet befinder sig bedst i hovedstaden:

- Der er behov for tæt kontakt med både de relevante ministerier, udenlandske ambassader og internationale organisationer, samt nærhed til en international lufthavn for at sikre de besøg og kontakter fra andre forsknings- og analyseinstitutter, der samarbejdes med.

De ni udenrigsministre pointerer, at de har varetaget embedet i tilsammen 37 år og repræsenterer fem forskellige partier.

De øvrige otte medunderskrivere er Henning Christophersen (V), Kjeld Olesen (S), Niels Helveg Petersen (R), Mogens Lykketoft (S), Per Stig Møller (K), Villy Søvndal (SF), Holger K. Nielsen (SF) og Martin Lidegaard (R).