Nu går arbejdet med kæmpe-tunnel i gang

Anlægsarbejdet med Femern Bælt-forbindelsen sættes i gang på dansk side, beslutter enig forligskreds. Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Nu går arbejdet med kæmpe-tunnel i gang

Se her: Sådan bygges Femern-tunnelen

Forligskreds bag Femern Bælt-forbindelsen har besluttet at anlægsarbejdet skal gå i gang på dansk side. Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

-Tiden er nu inde til at indlede anlægsarbejdet med tunnelen under Femern Bælt. Jeg er derfor glad for, at vi i dag har besluttet at starte anlægsarbejdet på dansk side, udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen til ministeriets hjemmeside.

Femern A/S vil nu indlede forhandlinger med to entreprenørkonsortier om at starte følgende anlægsaktiviteter på dansk side:

  • Anlæg af tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn
  • Etablering af arbejdshavn ved Rødbyhavn
  • Etablering af tunnelportal på Lolland
  • Etablering af beboelses- og administrationsfaciliteter
  • Bestilling af særligt marint udstyr
  • Øvrige, mindre forberedende arbejder

Forbindelsen er også formelt godkendt i Tyskland, men det vil nok resultere i klager til Forbundsforvaltningsdomstolen, hvilket vil forsinke anlægsarbejdet i Tyskland. Derfor går Danmark nu i gang.

- Det gør det nemlig muligt at undgå forsinkelser i tidsplanen, så tunnelen kan åbne i 2028, samtidig med at vi forbedrer mulighederne for at udnytte den tildelte EU-støtte på knap 4,4 mia. kr. til projektet, udtaler Ole Birk Olesen.

Den danske forligskreds består af V, LA, K, S, DF, RV og SF.

Prisfald på Storebælt aflyst: Fehmern har brug for pengene