Nu skal plejehjemsbeboere kunne få besøg

Besøgspavilloner, udestuer og lignende kan gøre det muligt for svækkede ældre at få besøg af pårørende

Alle Folketingets partier undtaget Venstre er med i en aftale, so afsætter 165 millioner kroner til coronahjælp til demente og svækkede ældre, der har været isoleret fra familie under coronundbruddet. Foto: Yves Herman/Reuters
Alle Folketingets partier undtaget Venstre er med i en aftale, so afsætter 165 millioner kroner til coronahjælp til demente og svækkede ældre, der har været isoleret fra familie under coronundbruddet. Foto: Yves Herman/Reuters

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale, som sikrer, at plejehjemsbeboere igen kan få besøg af deres pårørende, samtidig med at de skærmes for smitte med coronavirus.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

Der er afsat 165 millioner kroner i aftalen. De skal blandt andet bruges på besøgspavilloner, udestuer eller lignende. Det skal gøre besøg på udearealer hos ikkesmittede beboere på plejehjem muligt.

- De ældre har i lang tid ikke kunnet se deres pårørende. De har følt, at de levede et liv uden at have mulighed for at være sammen med dem, de virkelig holder af, siger Nils Sjøberg, som er ældreordfører for De Radikale.

Enhedslisten ældreordfører, Peder Hvelplund, siger om aftalen, at det har været afgørende, at besøgene sker på en sundhedsfaglig forsvarlig måde for at undgå smitte.

- Ressourcer til flere ansatte, adgang til test og værnemidler for både ansatte, beboere og pårørende og klare retningslinjer er konkrete resultater, vi har opnået, siger han.

Sundhedsstyrelsen skal nu udarbejde retningslinjer for besøgene.

Det er også en del af aftalen, at ældre, der den seneste tid har måttet undvære rengøring, skal tilbydes en grundig rengøring.

Kommunerne har nemlig haft mulighed for at tilsidesætte deres forpligtelser efter serviceloven under virusudbruddet.

Rengøringsdelen har for Dansk Folkeparti været særlig vigtig.

- Vi er gået med i en aftale, der sikrer, at serviceniveauet på ældreområdet, herunder hjemmeplejen, bringes tilbage til normalt niveau i takt med genåbningen, siger partiets ældreordfører, Karina Adsbøl.

Hjælpen er kærkommen, lyder det fra Ældre Sagens administrerende direktør, Bjarne Hastrup, i en skriftelig kommentar.

- Beboere på plejehjem og pårørende savner kontakten med hinanden, og svækkede ældre i eget hjem har stået meget alene uden hjælp til både hygiejne og rengøring, siger han.

Formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S), pointerer, at aftalen ikke giver plejehjemsbeboere og ansatte hverdagen tilbage.

- Men det er en god aftale, fordi den giver os som kommuner nogle klare rammer at agere indenfor, siger han.

Alle Folketingets partier undtaget Venstre er med i aftalen. Partiet mener ikke, at aftalen er ambitiøs nok.