Annonce:
Annonce:

Nu skal straffen skærpes: Udviste kriminelle valfarter ind over grænsen

Et flertal uden om regeringen vil skærpe straffen for overtrædelse af indrejseforbud 

Mange udviste udlændigne har nemt ved at rejse tilbage over grænsen. Her er det den udviste Jura Levakovic, der sender live på Facebook fra Danmark.
Annonce:
Følg Politik

Kriminelle udlændinge, der er blevet udvist af Danmark, rejser i stor stil tilbage over den danske grænse.

Det kunne Ekstra Bladet afsløre tidligere på året - og nu vil et flertal uden om regeringen bestående af SF, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti på den baggrund have skærpet straffen.

Dansk Folkeparti har således fremsat et beslutningsforslag om at skærpe straffen, så den bliver minimum bliver et års fængsel, hvilket samtidigt opfylder EU's krav for at kunne afsone i hjemlandet. I dag er straffen i praksis kun 20 dages fængsel, når udviste kriminelle bryder et indrejseforbud første gang.

De tre partier er nu gået sammen om at lave en beretning, der bliver vedhæftet lovforslaget, hvor de pålægger regeringen, at se på problemet efter sommerferien. Heri står der blandt andet:

Annonce:

'Et flertal i udvalget forventer, at regeringen efter sommerferien indkalder til drøftelser om et konkret og gennemarbejdet lovforslag der kan fremlægges for Folketinget inden årsskiftet. Forslaget skal skærpe reglerne for personer, der overtræder deres indrejseforbud og uberettiget rejser tilbage til Danmark dels for at afskrække folk fra at bryde deres indrejseforbud og dels for at flere kan afsone deres dom i hjemlandet.' 

Læs hele beretningen

Beretning over B 107 (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti)

Et flertal i udvalget ønsker at skærpe reglerne for personer, der overtræder deres indrejseforbud og uberettiget rejser tilbage til Danmark,

Et flertal i udvalget mener, at der er alvorlige problemer med udviste kriminelle udlændinge, der trodser et indrejseforbud. I 2017 fik 323 udlændinge en dom for at bryde et indrejseforbud. Det udgør en stigning på 12 pct. i forhold til året før. I alt har 1.574 kriminelle udlændinge fået en dom for ulovligt at rejse ind i landet i løbet af de seneste 5 år, jf. »1574 udviste kriminelle kom retur«, Ekstra Bladet, den 25. februar 2018. Ifølge Udlændingelovens § 59 b straffes den udlænding, der rejser ind i landet i strid med et indrejseforbud, med bøde eller fængsel i op til 3 år. I praksis bliver der dog ofte givet meget kortere straffe, typisk bøde eller kortere fængselsstraffe, selv ved gentagne overtrædelser af indrejseforbuddet. Ifølge Anklagemyndigheden ligger strafniveauet langt under 3 år. Udgangspunktet er 10-60 dages ubetinget fængselsstraf, første gang man bryder et indrejseforbud. Anden gang er det 2-4 måneders fængsel. Og tredje gang er det mere end 4 måneder, jf. »1574 udviste kriminelle kom retur«, Ekstra Bladet, den 25. februar 2018.

Et flertal i udvalget finder ikke, at de nuværende regler er tilstrækkelig effektive til at imødegå det stigende problem med udenlandske kriminelle med indrejseforbud, der rejser tilbage til Danmark og begår ny kriminalitet. Risikoen for at blive idømt et par ugers fængselsstraf er ikke afskrækkende og afholder ikke hårdkogte kriminelle fra at rejse ind i landet trods et indrejseforbud.

Et flertal i udvalget forventer, at regeringen efter sommerferien indkalder til drøftelser om et konkret og gennemarbejdet lovforslag der kan fremlægges for Folketinget inden årsskiftet. Forslaget skal skærpe reglerne for personer, der overtræder deres indrejseforbud og uberettiget rejser tilbage til Danmark dels for at afskrække folk fra at bryde deres indrejseforbud og dels for at flere kan afsone deres dom i hjemlandet. 

Et flertal i udvalget mener, at ministeren som udgangspunkt bør arbejde for, at forslaget sikrer, at et indrejseforbud skal straffes med et års fængsel jf. beslutningsforslag B107, da det efter flertallets opfattelse vil gøre det lettere at få flere til at afsone i hjemlandet. 

De nyeste tal fra Rigspolitiet afslører, at der i perioden fra 1. januar 2013 og frem til 19. april 2018 har været 2.013 afgørelser, hvor kriminelle udlændinge har brudt et indrejseforbud - heraf er langt hovedparten fra østlande. Blandt de udviste er eksempelvis også flere medlemmer af den berygtede sigøjnerklan Levakovic. Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, er de udviste medlemmer af familien Alpacino, Django og Jura blevet taget for at rejse ulovligt ind i Danmark.    

Se video: Udviste Jura Levakovic 'håner' politiet

Og det skal der nu sættes en stopper for, mener Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye.

Annonce:

- Vi kan se, at en hel del af de udlændinge, der begår kriminalitet og får forbud mod at rejse ind i Danmark, gør det alligevel, og så får de en straf på et par uger. Der virker ikke tilstrækkeligt afstrækkende.

- Vi kan samtidig også se, at der er en kraftig overrepræsentation af rumænere og fra andre østlande af dem, der gør det. Vores mål er, at mange af dem i højere grad afsoner i deres hjemland, og det kræver en hårdere straf, end det vi har nu, siger han.      

Hvis man kigger på listen over de lande, hvor de, der bryder et indrejseforbud ,kommer fra, så er der jo også personer fra eksempelvis Nigeria og Algeriet, som vi ikke har en aftale med ift. at afsone i hjemlandet. De kommer jo så også til at sidde et år i fængsel fremfor i dag 20 dage. Det koster vel en del?

Annonce:

- Præcis. Det er også noget af det, vi skal tage hensyn til: at en svensker kan vi ret nemt få til at afsone i Sverige, mens vi ikke kan gøre så meget ved en nigerianer. Men som det er nu er vi ret heldige, fordi mange er fra EU-lande, hvor man bør kunne afsone i hjmelandet.

-  Men det er da klart, at det koster nogle penge at have folk i spjældet, men vi har også et ansvar for at sørge for, at almindelige danskeres opfattelse af, at retssystemet fungerer, og her kan vi ikke kun tage en økonomisk betragtning. Vi bliver nødt til at se lidt bredere på det, og når folk eksempelvis får af vide, at den fyr, der har lavet et knæk i deres villa og bliver udvist, bare lige vender om nede i Tyskland og rejser ind over grænsen til Danmark igen, så er vi altså lidt til grin, siger han.

Vanvid: Brød indrejseforbud 11 gange

De seneste tal fra Rigspolitiet afslører, at nogle kriminelle udlændinge i den grad blæser på indrejseforbud til Danmark. 

I perioden fra januar 2013 og frem til april 2018 har der således været et eksempel med en kriminel udlænding, der brød et indrejseforbud hele 11 gange, Herudover har eksempelvis fire personer brudt det syv gange og syv personer fem gange. 

Top 30 - her kommer de fra

 

Her er top 30 over fældende afgørelser for overtrædelse af udlændingelovens § 59 b om indrejseforbud fordelt på nationalitet fra januar 2013 til april 2018:

Rumænien 540
Litauen 185
Polen 146
Sverige 139
Nigeria 69
Algeriet 57
Gambia 53
Irak 49
Tunesien 49
Marokko 47
Senegal 47
Statsløs 45
Bulgarien 32
Serbien 28
Pakistan 27
Afghanistan 25
Ghana 23
Somalia 23
Letland 22
Libanon 22
Thailand 18
Portugal 17
Syrien 17
Iran 16
Bosnien-
Herzegovina
15
Vietnam 15
Cameroun 14
Chile 14
Estland 14
Tyrkiet 13

 

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*
Annonce:
Nyttig idiot for islamister
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce: