Annonce:
Annonce:

Ny regering vil spare tre milliarder kroner på nedlagte jobcentre

Regeringen vil nedlægge jobcentrene og nytænke måden at få arbejdsløse i job på ifølge regeringsgrundlag

Onsdag præsenterede Mette Frederiksen regeringsgrundlaget

Her er regeringsgrundlaget.
Annonce:
Følg Politik

Den nye regering vil nedlægge jobcentrene for at give ledige større frihed og kommunerne frihed til at organisere indsatsen for at få arbejdsløse i job.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, som onsdag er blevet fremlagt på Marienborg af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

- Vi nedlægger jobcentrene. Nu er det slut med kræftpatienter, som jages rundt i kommunerne i en beskæftigelsesindsats, som ikke virker, siger fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) på Marienborg.

Målet er, at de ledige kommer hurtigere i arbejde, står der i regeringsgrundlaget. Det skal reducere udgifterne med tre milliarder kroner i 2030.

Partierne har forhandlet siden valget 1. november og meddelte tirsdag aften, at de vil danne en regering, som præsenteres torsdag.

Regeringen lægger op til, at a-kasser og private leverandører skal spille en større rolle i indsatsen for dem, der kun i korte perioder står uden arbejde.

- Den øvrige beskæftigelsesindsats skal i højere grad prioritere de borgere, der har større udfordringer med at finde et job.

- De skal i stedet omfattes af mere værdige indsatser med større effekt. Socialt bedrageri skal mødes med en hård og markant konsekvens, står der i grundlaget.

Det var et centralt forslag fra Venstre i valgkampen.

Flere tusinde mennesker har i mange år været i kontanthjælpssystemet.

I dag bruges fem ud af 12 milliarder i beskæftigelsesindsatsen på administration af jobcentrene.

En analyse fra a-kassen Ase viser, at der er 'rekordmange' ansatte på landets jobcentre. Det er på trods af den historisk lave ledighed.

OVERBLIK: Regeringsgrundlag med skattelettelser og klimamål

Efter rekordlange forhandlinger er der enighed om en regering over midten.

Onsdag er regeringsgrundlaget blevet præsenteret af de tre partier bag den nye SVM-regering - Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

De tre partier lagde ved et pressemøde ikke skjul på, at de er forskellige, og at der er uenighed imellem dem, når det kommer til politikken.

Dog ikke mere end at de har fået nedskrevet et regeringsgrundlag - et arbejdsprogram for den nye regering - på over 50 sider.

Her kan du få et overblik over de store punkter i regeringsgrundlaget:

* Skattelettelser i top og bund

Den nye regering vil gennemføre en skattereform, som letter skatten i bund og top. Blandt andet skal beskæftigelsesfradraget forhøjes med i alt fire milliarder kroner.

Samtidig skal satsen for topskat halveres til 7,5 procent for indkomsterne op til 750.000 kroner. Der skal også indføres en top-topskat på yderligere fem procentpoint for indkomster over 2,5 millioner kroner.

* Lavere skat ved generationsskifte

Der er potentielt godt nyt på vej til de familieejede virksomheder, som står over for et generationsskifte.

Den nye SVM-regering vil nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15 til 10 procent.

* 45.000 flere skal i job

Den nye regering er bekymret for manglen på arbejdskraft og vil øge den strukturelle beskæftigelse med 45.000 mennesker inden 2030.

Det skal ske ved, at flere går fra deltid til fuldtid. Flere ikkevestlige indvandrere skal i job, der skal være flere faglærte, og ufaglærte skal opkvalificeres. Samtidig skal der være færre langtidsledige.

* Jobcentrene skal nedlægges

Regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så der spares tre milliarder kroner.

Landets jobcentre, som skal få folk i arbejde, skal blandt andet nedlægges, og kommunerne skal sættes fra statslige proceskrav.

* Farvel til seniorpension - goddag til Arne Plus

Seniorjobordningen skal skrottes, og seniorpensionen lægges sammen med retten til tidlig pension - det, der kaldes Arne-pension.

Det skal være én ny ordning med to indgange - en rettighedsbaseret, som der er nu, og en visitationsmodel.

* Nyt klimamål og flyafgift

Målet for klimaneutralitet skal fremrykkes til 2045 - fem år tidligere end nu.

Desuden fastsættes et nyt mål om, at Danmark skal reducere sine CO2-udledninger med 110 procent inden 2050 i forhold til 1990.

Derudover indføres der en flyafgift i Danmark. Den skal være på gennemsnitlig 100 kroner.

* Omorganisering af sundhedsvæsenet udskydes

Trods lange forhandlinger er partierne ikke nået frem til et bud på, hvordan sundhedsvæsenet skal omorganiseres. Der skal dog ske noget.

Det skal en gruppe eksperter kigge på. De samles i en strukturkommission, som i foråret 2024 skal komme med et bud.

* Elevfordeling skrottes - SU skæres

Der er lagt op til en stor reform af uddannelsessystemet i Danmark i det nye regeringsgrundlag.

En tidligere aftale om elevfordeling på gymnasier ud fra forældres indkomst rulles tilbage. Det skal i stedet ske efter transporttid.

Den nye regering foreslår også, at det på videregående uddannelser kun bliver muligt at modtage SU til normeret studietid.

Det betyder, at den maksimale SU-klip-ramme skal skæres fra 70 til 58 klip svarende til det sjette SU-år.

Samtidig skal op mod halvdelen af landets kandidatuddannelser forkortes fra to til ét år. I stedet skal der oprettes flere erhvervsuddannelser.

* Skrotning af helligdag skal give penge til forsvar

Den kommende regering vil fremrykke de øgede forsvarsudgifter, så Danmark fra 2030 bruger to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar og sikkerhed. Tidligere skulle det først ske i 2033.

Det skal blandt andet ske ved at skaffe en fridag - givetvis store bededag.

* FE-hjemsendelser skal undersøges

Der skal nedsættes en kommission, som undersøger hjemsendelser af medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det skal konkret undersøges, om der er taget 'usaglige hensyn' i forbindelse med hjemsendelsen.

* Modtagecenter med andre lande

Og nu til noget, der ikke nævnes i regeringsgrundlaget - nemlig Rwanda.

Landet, der har været udset til at huse et modtagecenter for Danmark, nævnes ikke i regeringsgrundlaget. Den nye regering har dog vendt det.

Det er stadig målet at etablere et modtagecenter uden for Europa - enten af EU eller i samarbejde med andre lande.

* CO2-afgift for landbruget

Der har været snakket meget om en CO2-afgift for landbruget, og det gentages i regeringsgrundlaget, at det skal ske.

Regeringen vil fremlægge sit forslag hertil, når en ekspertgruppe, der har kigget på sagen, kommer med sin anbefaling.

* Ny inflationshjælp

Der er flere penge på vej til at hjælpe nogle af dem, der er hårdt ramt af de stigende priser.

Den skal være yderligere 5000 kroner skattefrit til modtagere af ældrecheck og så skal der fokus på 'danskere, som opvarmer deres bolig med gasfyr, træpiller med videre'.

Desuden vil 300 millioner kroner blive afsat til 'økonomisk udsatte børnefamilier'. De penge skulle oprindelig være brugt på det midlertidige børnetilskud i 2023, der ikke nåede at blive vedtaget, inden folketingsvalget blev udskrevet.

En såkaldt ekstra vinterhjælp er også på vej. Regeringen vil afsætte 50 millioner kroner til organisationer, der uddeler julehjælp.

* Behandlingsretten forlænges fra 30 til 60 dage for at nedbringe ventelister

Der skal gennemføres en akutplan her og nu, så presset lettes, og ventelisterne på den korte bane nedbringes i sundhedsvæsenet.

Blandt andet skal behandlingsretten midlertidigt forlænges fra 30 dage til 60 dage. Desuden skal modregningen i efterløn for medarbejdere i sundhedsvæsenet afskaffes i 2023 og 2024.

Regionerne vil få penge til 'merarbejde, løntillæg og særlige midlertidige indsatser på sygehusene'. Det kan eksempelvis være en belønning for at gå op i tid.

* Der etableres en national energikrisestab

Det går for langsomt med at gøre Danmark uafhængig af russisk gas, og der skal fart på omstillingen af varmeforbruget.

Regeringen vil nedsætte en national energikrisestab - Nekst - efter inspiration fra den nationale operative stab - Nost - der blev kendt under corona.

Den skal sikre hurtigere handling på akutte grønne udfordringer. For eksempel udrulning af fjernvarme.

* Lempelse af regler for sammenføring af familier

Den nye regering vil lempe de meget omdiskuterede regler for familiesammenføring.

Helt konkret vil partierne ændre sprogkravet i forbindelse med familiesammenføring samt halvere bankgarantien ved ansøgning om ægtefællesammenføring.

* Mulig opdeling af Justitsministeriet

Regeringen vil undersøge, hvordan Justitsministeriet kan deles op i to, så der kan blive oprettet et nyt ministerium med ansvar for politi, anklagemyndighed, PET og rigets sikkerhed.

- Den nærmere opgavefordeling vil blive fastlagt på baggrund af en analyse, der beskriver fordele og ulemper – herunder økonomi og implementering samt hvordan der sikres en effektiv straffesagskæde, lyder det i regeringsgrundlag.

* Bandepakke og Kosovo-fængsel

Under punktet 'Tryghed' vil den nye regering fremlægge en ny bandepakke, der skal stoppe banders fødekæder.

Desuden er der enighed om at fastholde fængselsaftalen med Kosovo om leje af 300 fængselspladser til udvisningsdømte kriminelle.

Ventetider ved domstolene skal også nedbringes

* Hurtigere minkerstatning

I starten af 2023 skal en model fremlægges for, hvordan minkavlere kan få udbetalt deres erstatning hurtigere.

Kilde: 'Ansvar for Danmark - Det politiske grundlag for Danmarks regering', pressemødet om regeringsgrundlaget.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*
Annonce:

TILTALE

Hvad er din pris, Mette?
Annonce:
Annonce:

... MEGA-GALLERI

Annonce:
Annonce: