Nyt nederlag til omstridt momsfusker

Ekstra Bladet frikendt for at krænke ilter gods- og hotelejers ære. Nu skylder han Poul Madsen 20.000 kroner

Gorm Lokdam har tilbragt en hel del tid i danske retssale. Torsdag tabte han igen. Foto: Grete Dahl/Nordjyske
Gorm Lokdam har tilbragt en hel del tid i danske retssale. Torsdag tabte han igen. Foto: Grete Dahl/Nordjyske

Den omstridte gods- og hotelejer, Gorm Lokdam, fik endnu en juridisk maveplasker, da Københavns Byret torsdag pure frikendte Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, for injurier.

Hotelejeren havde ellers krævet fængsels- eller bødestraf til Poul Madsen efter straffelovens paragraffer om æreskrænkelser, fordi Ekstra Bladet sidste år i flere artikler betegnede ham som en ’berygtet momsfusker’.

Men byretsdommer Pia Petersen afviser, at Gorm Lokdams ære er blevet krænket.

– En forventelig afgørelse. Gorm Lokdam er momsfusker. Slut. Punktum. Det har vi gentagne gange dokumenteret, og det har vi nu også rettens ord for, lyder det fra Poul Madsen efter rettens afgørelse.

Gorm Lokdam skal nu inden 14 dage betale Poul Madsen 20.000 kroner i advokatomkostninger.

Løkkes topmøde
Den første af flere artikler blev bragt under overskriften, ’Løkke holder topmøde hos berygtet momsfusker’.

Her kritiserede folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), at Lars Løkkes VLAK-regering ville afholde et stort seminar med 22 ministre - plus et større antal embedsmænd - på Store Restrup Herregård i Nordjylland, der er del af Gorm Lokdam og hustruen Ann Vibeke Lokdams imperium af godser og herregårdshoteller.

Vestre Landsret havde kort forinden afgjort, at Gorm Lokdams selskab, Royal Classic, skulle betale staten knap ni mio. kr. i en sag om moms. 

Derudover er Gorm Lokdam blandt andet kendt for ulovligt videresalg af kopivarer, retstvister med gæster og hyppige personaleretlige konflikter.

Andet nederlag i samme sag
Mens Gorm Lokdams momssag kørte ved landsretten, havde den daværende VLAK-regering iværksat flere initiativer, der skulle styrke kampen mod fusk med moms, afgifter og skatter.

Tidligere i år tabte Gorm Lokdam også til Ekstra Bladet i Pressenævnet.

I lighed med Pressenævnet mener byretten, at der er belæg for at kalde den iltre hotel- og godsejer for ’momsfusker’.

’Retten finder, at udsagnet momsfusker er udtryk for en subjektiv vurdering. Retten finder endvidere, at der i de dokumenterede retsafgørelser er et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for at fremkomme med den subjektive kritiske vurdering, ligesom der har været tale om et emne af offentlig interesse’, fastslår Pia Petersen i dommen.

Bruger meget tid i retten

Her er et udpluk af Gorm Lokdams sager: 

Dømt i Vestre Landsret i juli 2018 til at betale 8.627.286 kroner i manglende moms-afregning til statskassen. Dertil sagsomkostninger for 300.000 til Skatteministeriet. 

Dømt i Højesteret (2011) til at betale 150.000 kroner i erstatning for at bryde reglerne om god markedsføringsskik ved at importere efterligninger af Alfi-termokanden.

Dømt i Højesteret (2011) for krænkelse af designfirmaet Rosendahls ophavsret til Global-knivserien ved at have importeret 8.796 knive, der blev vurderet at være efterligninger. Dømt til at betale 200.000 kr. plus 75.000 kr. i sagsomkostninger.

Vestre Landsret: Dømt fire måneders betinget fængsel i Vestre Landsret (2014) i sagen om Global-knivene.

Østre Landsret: Samme år (2014) blev Gorm Lokdam i Østre Landsret dømt til at betale yderligere 400.000 kr. plus 150.000 kr. i sagsomkostninger til Rosendahl for at videresælge knivene.

Dom i Vestre Landsret i 2009 fastslår, at Sophiendal ApS - hvor Gorm Lokdam var direktør og medejer - skulle have hævet selskabets indkomst med 2,2 millioner kroner i en sag, hvor der var overført 15 mio. kroner til et selskab i Rumænien, som de danske skattemyndigheder mente var et lån, der skulle forrentes.

20 kommentarer
Vis kommentarer