Opråb til Mette F.: Lav vores løn om

Morten Østergaard forgyldes med politikernes lønregler, som er mere lukrative end vores nabolande. Nu forsøger DF og støttepartierne SF og de radikale at råbe Socialdemokratiet op

Foto: Finn Frandsen
Foto: Finn Frandsen

Socialdemokratiet er under pres på flere fronter for at gøre op med politikernes 'lukrative' lønvilkår.

Støttepartierne SF og de radikale samt Dansk Folkeparti prøver igen at råbe Socialdemokratiet op. Både gruppeformand Leif Lahn (S), indenrigsminister Kaare Dybvad (S) og Folketingets formand, Henrik Dam (S), skal nu svare på spørgsmål.

Opråbet kommer i kølvandet på det seneste eksempel med den tidligere radikale leder Morten Østergaard, der kan få fuld løn i fire år og otte måneder - uden at røre en finger i Folketinget.

- At Morten Østergaard kan få op til fire års løn, er simpelthen for meget. Han bryder jo ikke reglerne, men reglerne skal simpelthen laves om nu, siger Pia Kjærsgaard.

- Fire år med fuld løn uden at arbejde er så langt fra, hvad almindelige danskere uden for Christiansborg kender til. Det nytter ikke noget, fortæller hun.

Krav til syge danskere

Regler for sygdomsramte medlemmer af Folketinget

  • Send en mail til Folketingets administration. Ellers ingen regler.
  • Fuld løn og skattefrit omkostningstillæg under sygeorlov. Tidsbegrænset til næste folketingsvalg.
  • Herefter mulighed for fuld løn i op til to år (eftervederlag) - dog uden omkostningstillæg.

Regler for øvrige sygemeldte danskere - blot et udpluk

  • Arbejdsgivere kan til enhver tid kræve lægeerklæring
  • Sygemeldte, som har modtaget løn under sygdom i 120 dage inden for det seneste år, kan opsiges med en måneds varsel.
  • Modtagere af sygedagpenge skal til møde hos arbejdsgiveren efter fire uger.
  • Modtagere af sygedagpenge skal efter otte uger indkaldes til samtale hos kommunen. Herefter møde hver fjerde uge. Eventuelt afklaringsforløb.
  • Sygedagpengemodtagere skal deltage i behandlingstilbud.
  • Sygedagpengene ophører efter 22 uger. Kun mulighed for forlængelse under særlige krav.
  • Sygedagpengemodtagere skal have ret til dagpenge ved tidspunktet for sygemelding.

Kilder: Folketinget, Sundhed.dk, borger.dk

Østergaard forgyldes: Nedslidt montør tvangs-raskmeldt

Op mod 3,2 mio. kr.
Morten Østergaard kan potentielt få udbetalt i alt 3,2 millioner kroner fra statskassen for at være på sygeorlov fra november 2020 indtil næste folketingsvalg - senest juni 2023 - og to års eftervederlag. Det kræver ikke så meget som en lægeerklæring.

Morten Østergaard tog sygeorlov oven på sagen om hans krænkende adfærd over for flere radikale politikere.

Dagpenge-hykler: Kan få 3,2 mio. uden at røre en finger

Det er på tide at få gjort op med de 'lukrative vilkår' en gang for alle, siger Jacob Mark, gruppeformand i SF.

Jacob Mark vil have ryddet op i politikernes 'lukrative' vilkår. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix
Jacob Mark vil have ryddet op i politikernes 'lukrative' vilkår. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Politikerne har kunnet lave så mange reformer for almindelige mennesker og skåret i deres vilkår, men når det kommer til egne vilkår på Christiansborg, tøver flere partier, fortæller han.

- Jeg vil opfordre Socialdemokratiets Leif Lahn og de andre partier til, at få gjort noget nu, fordi det skaber politikerlede, når vi ser på de danske forhold, siger Jacob Mark.

Møde med ministeren
Radikale Venstre vil også ændre reglerne, og det har de efterhånden ventet på i fem år, oplyser Kathrine Olldag

- Det er en rodebutik af forældede regler, som er utidssvarende og usammenlignelig med det øvrige arbejdsmarked. Og når reglerne ikke kan forklares, kan de heller ikke forsvares, siger hun.

Hun vil ikke forholde sig til Morten Østergaards eksempel, men afventer en snak med indenrigsminister Kaare Dybvad om vores vederlagssystem.

- Vi kan ikke leve med det nuværende i al fremtid, siger det radikale medlem af Folketinget Kathrine Olldag

Tager det op i præsidiet
Folketingets tidligere formand Pia Kjærsgaard vil også tage de fortsat ekstremt lempelige regler op i Præsidiet.

- Der bliver snakket og snakket og snakket om det. Men der sker ikke noget. Derfor vil jeg nu tage det op i præsidiet, siger Pia Kjærsgaard.

De danske regler er særdeles 'lukrative', når man sammenligner med vores nabolande.

- Vi har markant mere lukrative vilkår end i vores nabolande, og de har jo ikke svært ved at tiltrække dygtige politikere af den grund, så argumentet med, at det bliver svært at få politikere, holder ikke, siger Jacob Mark.

Norske regler for politiker-løn

Vederlag

Løn til politikere i Stortinget: 708.721 danske kroner om året

Fratrædelse

En politiker, der ikke fortsætter efter det nye valg, kan få fratrædelsesgodtgørelse svarende til det faste vederlag i op til tre måneder efter valgperioden.

Efterløn

Politikere, der aktivt søger arbejde eller tager relevant uddannelse, kan få efterløn i op til et år efter fratrædelsesperioden. Al indtægt over 5000 norske kroner modregnes i efterlønnen, som udgør 66 procent af det faste vederlag.

Der gives ikke efterløn ved etablering eller opstart af egen virksomhed.

Det er politikerne, som er forpligtet til at kunne dokumentere forholdene overfor Stortingets præsidentskab, der træffer alle afgørelser.

Hver måned skal politikerne dokumentere, at de opfylder alle krav til efterlønnen.

Stortinget besluttede i 2020 at fastfryse politikernes løn, så de ikke justeres løbende, indtil et udvalg har gransket politikernes ordning.

Kilde: Stortinget

Svenske regler for politiker-løn

Vederlag

Løn til politikere i Riksdagen: 612.756 danske kroner om året

Fratrædelse

En politiker, der ikke fortsætter efter det nye valg, kan få fratrædelsesgodtgørelse svarende til 85 pct. af det faste vederlag i mindst et, men op til to år.

Efterløn

Eftervederlaget kan sænkes eller inddrages helt, hvis:

- Det tidligere rigsdagsmedlem arbejder i væsentlig grad, men uden at få udbetalt rimelig løn for det.

- Det tidligere rigsdagsmedlem driver en virksomhed, men udbetaler en lille løn og sætter i stedet penge ind på pensionskonto, anden virksomhed, betaling af underskud osv.

- Det tidligere rigsdagsmedlem har indkomst fra eksempelvis aktier, som ikke er lønindkomst.

- Det tidligere rigsdagsmedlem bliver dømt for alvorlige kriminalitet.

Eftervederlag kan sænkes, hvis det tidligere rigsdagsmedlem ikke har gjort tilstrækkeligt for at skaffe et arbejde.

Kilde: Riksdagen

- Uanset om det er Morten Østergaard i en periode, Jakob Engel-Schmidt i en anden eller en af vores egne senere, viser det bare, at reglerne er tossede og urimelige, fortæller SF's gruppeformand.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar Morten Østergaard.

Politikernes store tag-selv-bord: Milliard-støtte uden kontrol

Her er politikernes vilde fryns