Ordførere kræver politisk indsats for at sikre ligeløn

Hvis lønnen mellem kvinder og mænd skal være lige, kræver det et stykke arbejde af politikerne, lyder det

Selvom arbejdet er det samme, er det ikke samme beløb, der går ind på mandens og kvindens konto, når lønnen bliver udbetalt. Og løngabet bliver ved med at vokse trods årtiers kamp for ligeløn.

Berlingske har på baggrund af en række fagforeningers statistikker set på, hvor stor en del af forskellen mellem kvinder og mænds løn, der alene kan forklares med køn. Tallene viser, at forskellen i løn ligger på mellem 4,3 og 7,8 procent.

Og det kan ingen være tilfredse med, siger Socialdemokraternes ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff:

- Politikerne bliver nødt til at forholde sig til det her og erkende, at der måske skal gøres noget mere og andet.

Han mener, at den kønsopdelte lønstatistik er vejen frem. Den betyder, at virksomheder får tilsendt en kønsopdelt lønstatistik, som de har pligt til at udlevere, hvis en ansat efterspørger den.

Derfor ærgrer det Rasmus Horn Langhoff, at regeringen planlægger at fritage de små virksomheder for kravet om kønsopdelt lønstatistik.

- Det er jo netop de små virksomheder, som har de største problemer med løngabet, og derfor giver det ingen mening.

- Vi skal erkende, at arbejdet med ligeløn er et fælles anliggende. Mænd og kvinder, politikere, arbejdsgivere og medarbejdere skal se det som en fælles kamp. Det er forudsætningen for at løse problemet.

Også hos Venstre mener man, at den kønsopdelte lønstatistik er vejen frem. Partiet mener bare ikke, at de små virksomheder skal være underlagt den, siger ligestillingsordfører Jane Heitmann.

- For de små virksomheder er det et unødvendigt stort administrativt arbejde. Men når vi sender lønstatistikker ud til de danske arbejdspladser, så synliggør vi forskellen i lønnen, og det skal vi blive ved med.

- Men det er vigtigt, at vi har den danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, som aftaler og forhandler løn.

Ligesom Socialdemokraterne påpeger Enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Skipper, at det største problem er, at ligeløn bliver set som et individuelt problem.

- Hvis man tænker, det er kvinden selv, der skal løse det ved individuelle lønforhandlinger, så bliver problemet aldrig løst.

- Vi skal holde fokus og blive ved med at have kønsopdelte lønstatistikker, fagforeningerne skal tage ansvar, og arbejdsgiverne skal tage det alvorligt, siger Pernille Skipper.