Annonce:
Annonce:

Overblik: Det har partierne råbt op om

Her får du de politiske partiers budskaber, mærkesager og forslag fra valgkampen i fakta-form

Annonce:
Følg Politik

Valgkampen er slut og som skidt fra en spædekalv er der kommet det ene forslag efter det andet fra de politiske partier.

Ritzaus telegrambureau har her lavet et fakta-overblik på partiernes vigtigste budskaber. Se den - meget lange- liste her om de forskellige partier: 

Enhedslisten:

* Væksten i den offentlige sektor skal som minimum følge væksten i den private sektor frem til 2020.

* Der skal være forpligtende 2020-mål for ligestilling, blandt andet øremærket barsel til mænd.

* Ønsker fire års dagpenge og et halvt års genoptjening.

* Højere skat på store formuer, høje indkomster og kapitalindkomster. Lavere skat på små indkomster.

* Ønsker oprydning efter reformerne for dem, der er kommet i klemme, på for eksempel kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension.

Annonce:

* Vil have minimumnormeringer for pædagoger i daginstitutioner og sikre rettigheder for ældre modtagere af hjemmehjælp.

* Vil gøre det dyrere for virksomheder, der ikke tager lærlinge. De skal betale et større bidrag til dem, der gør.

* Vil kræve, at danske arbejdsgivere skal slå ledige job op og henvende sig til det lokale jobcenter og den relevante A-kasse, før de søger udenlands for at hyre nye medarbejdere.

* Vil indføre arbejdsklausuler og kædeansvar for at bekæmpe såkaldt social dumping.

* Vil ændre pensionsreglerne, så folk med mange års hårdt fysisk arbejde bag sig kan gå tidligere på pension end andre.

* Foreslår at oprette et superministerium for grøn omstilling.

* Foreslår et prisstop på kollektiv trafik.

* Foreslår folkeafstemning inden frasalg at statslige virksomheder som Dong, SAS og Post Danmark.

* Kræver garanti mod nye indgreb mod offentligt ansatte som det, der ramte lærerne.

Annonce:

* Folkeskolen skal tilføres to milliarder for at rette op på reformen og løse problemerne med inklusion.

Kilder: Enhedslisten og Ritzau

Det Konservative Folkeparti:

* Det Konservative Folkeparti vil indføre kontanthjælpsloft, hvor der altid er mindst 3000 kroner i forskel mellem at være på passiv forsørgelse og at være i arbejde.

* Skatter og afgifter skal sættes ned. Offentligt bureaukrati skal slankes, mens skatten skal sænkes og beskæftigelsesfradraget hæves.

* Alle de lempelser af asylpolitikken, som regeringen har gennemført, skal rulles tilbage. Blandt andet skal flygtninge kun kunne få permanent ophold, hvis man arbejder, taler dansk og reelt er integreret i samfundet.

* Det Konservative Folkeparti og resten af blå blok har fremlagt fælles EU-plan. Blå blok støtter Storbritanniens ønske om genforhandlinger med EU om fortsat medlemskab. Derudover vil man samle en alliance af ligesindede lande, der skal arbejde for, at EU ikke udvikler sig til en social union.

Annonce:

* Partiet går til valg på at få 800 flere betjente i Danmark.

* Registreringsafgiften på biler skal sænkes fra 180 procent til 105 procent. Ifølge partiet vil en registreringsafgift på 105 procent gøre, at en bil, der ellers ville koste omkring 360.000 kroner, kan købes for under 310.000 kroner.

Kilder: Konservative og Ritzau

Kristendemokraterne

* Lukkeloven fra 2009 skal genindføres. Søn- og helligdage skal være fridage, og detailhandlen lukke om aftenen.

* Der skal være gratis parterapi for voksne, der skal styrke familierne.

* Forældre til småbørn mellem 0 og 2 år skal tilbydes 85 procent af det billigste kommunale pasningstilbud, hvis de passer børnene selv.

* Der skal være klare grænser for, hvor mange børn en pædagog i vuggestuen og børnehaven må være alene med.

Annonce:

* Religionen skal have plads i det offentlige rum. At bære religiøse symboler er en del af den borgerlige frihed på linje med politiske mærkater og græsrodssymboler.

* Åndsfriheden i skolevæsnet skal forsvares. Alle skal frit kunne vælge det undervisningstilbud, de ønsker, deres barn skal uddannes under.

Kilder: Kristendemokraterne og Ritzau

Venstre::

* Udgiftsstop i den offentlige sektor. Formand Lars Løkke Rasmussen har dog slået fast, at partiet gerne vil bruge flere penge på nogle områder, hvis man samtidig sparer på andre.

* Besparelser på ulandsbistand og udlændingeområdet skal blandt andet sikre 16 milliarder kroner til sundhed og ældre.

* En milliard kroner frem mod 2020 til unge.

* "Moderne kontanthjælpsloft". Hvor loftet skal ligge er ikke fastlagt.

* Skattelettelser til de laveste arbejdsindkomster.

* Integrationsministeriet vil blive genoprettet.

* Vil gennemføre en asylreform, der skal gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark.

Annonce:

* Partiet har udstedt et konkret valgløfte om at genindføre håndværkerfradraget med tilbagevirkende kraft.

* Vil frede skattefradraget for fagforeningskontingent og indkalde til trepartsforhandlinger. Partiet vil blandt andet drøfte, hvordan folk på offentlig forsørgelse kan få højere ydelser, når de når folkepensionsalderen.

* Partiet ønsker at forlænge den nuværende fastfrysning af boligskatterne til 2025.

* Én erfaren ekspert skal granske dansk udenrigspolitik.

* En arbejdsgruppe skal fremlægge en samlet strategi for at placere statslige arbejdspladser over hele landet.

* Sammen med de andre borgerlige partier støtter Venstre Storbritanniens ønske om genforhandlinger med EU om fortsat medlemskab.

* De fem regioner, der driver landets sygehuse, får fire år til at leve op til en række kvalitetskrav. Sker det ikke, er Venstre parat til at nedlægge regionerne.

Annonce:

* Inklusionen i folkeskolen er gået for vidt, dele af fremdriftsreformen bør ændres, og så skal der slås hårdere ned på mobning.

* Løkke vil starte tid som statsminister med et kasseeftersyn.

* Partiet går desuden efter at liberalisere planloven.

Kilder: Venstre og Ritzau

SF:

* SF vil styrke velfærden med en vækst i det offentlige forbrug på 0,6 procent frem mod 2020.

* Partiet vil bruge to milliarder kroner om året frem mod 2020 på at ansætte 5000 flere pædagoger i landets vuggestuer og børnehaver.

* Vil hæve skatten på aktiegevinster.

* Vil afsætte to milliarder frem mod 2020 til at ligestille psykisk sygdom med fysisk. Blandt andet skal unge op til 25 år tilbydes gratis psykologhjælp.

* 250 millioner skal bruges på patientinddragelse i sundhedsvæsnet. Der skal blandt andet etableres et nationalt kompetencecenter.

* Genoptjeningskravet til dagpengene skal halveres, og dagpengeperioden skal forlænges til tre år.

* Der skal etableres et superministerium for grøn omstilling.

Annonce:

* Vil bygge videre på vindenergi, men også udvikle nye væksteventyr. For eksempel gennem rensning af spildevand og bedre genanvendelse af affald.

* Der skal ikke bores efter skifergas i Danmark.

* Klimaforureningen i landbruget skal nedsættes med en million tons i 2020.

* Hormonforstyrrende stoffer skal forbydes.

* Håndværkerfradraget skal genindføres og øges fra 15.000 til 25.000 kroner per person om året, men skal kun gives til energiforbedringer og klimasikring.

* Ønsker øremærket barsel til mænd.

* Afviser at bruge ulandsbistandsmidler til at dække stigende udgifter til asylsøgere i Danmark.

* 16-årige skal have stemmeret.

* Én milliard kroner til at få folkeskolereformen bedre på vej og til bedre inklusion.

* Staten og Folketinget skal ikke flyve med Ryanair.

* Førtidspension skal være uafhængig af partnerens løn.

Kilder: SF og Ritzau

Socialdemokraterne:

* Partiet vil over de næste fem år afsætte ekstra 39 milliarder til velfærd frem til 2020.

Annonce:

* Fire milliarder af puljen skal gå til forskning, grøn omstilling og vækst.

* Fem af milliarderne skal gå til børn, uddannelse og social mobilitet.

* 15 milliarder er øremærket til sundhed og ældre, mens 15 milliarder er rettet mod tryghed, socialt udsatte og det, partiet kalder uforudsete udgifter.

* Sammen med Radikale vil partiet bruge seks milliarder kroner ekstra på sundhedsområdet. Især dyr kræftmedicin, flere sengepladser og en styrket akutmodtagelse skal prioriteres.

* Desuden har de to partier fremlagt et fælles udspil på socialområdet. Det meste af økonomien skal komme fra satspuljemidlerne.

* Dagpengesystemet skal ændres, men det skal først ske efter dagpengekommissionens rapport i efteråret.

* Socialdemokraterne har fremlagt en 2025-plan, der går ud på at udvikle velfærdssamfundet med en vækst på 0,6 procent i de offentlige udgifter frem mod 2025.

Annonce:

* Vil videreføre skattestoppet på ejendomsværdiskat frem til 2025.

* Partiet ønsker at fastholde ulandsbistanden på det nuværende niveau. Desuden skal flere afviste asylansøgere sendes hjem ved hjælp af penge fra ulandsbistanden.

* Zoneforbuddet skal udvides, så politiet kan forbyde tidligere straffede at opholde sig inden for 500 eller 1000 meter af gerningsstedet.

* Forældelsesfristen for voldtægter skal hæves eller helt fjernes.

* Virksomheder med dårlige arbejdsvilkår, lave lønninger og sløset sikkerhed skal have højere bødestraffe.

* Vil desuden stoppe misbrug af cabotageregler og øge indsatsen mod såkaldt social dumping.

* Partiet vil også styrke indsatsen for dyrevelfærden med et særligt dyrepoliti.

* Adgangskrav til gymnasiet på 02 i dansk og matematik skal indføres.

* Partiet vil lokke læger til yderområderne med mere i løn.

Kilder: Socialdemokraterne og Ritzau

De Radikale:

Annonce:

* Radikale har fremlagt en 2025-plan, hvor partiet vil sænke skatten for alle danskere i arbejde. Samtidig vil partiet ophæve skattestoppet på ejendomsværdiskatten og lade alle boligskatterne følge lønudviklingen efter 2020.

* Topskatten skal ned og beskæftigelsesfradraget op, mener De Radikale, der vil bruge 13 milliarder kroner på skattelettelser allerede i den kommende valgperiode.

* Partiet vil sænke beløbet for, hvor høj en løn udlændinge skal tjene for at komme til Danmark for at arbejde. 325.000 kroner om året er nok, mener partiet. Grænsen er i dag 375.000.

* Partiet foreslår en indslusningsløn til flygtninge.

* Sammen med Socialdemokraterne har De Radikale fremlagt et fælles sundhedsudspil. Regeringen vil prioritere 15 milliarder kroner fra 2016 til 2020 til bedre sundhed og ældre.

* De Radikale er klar til strammere dagpengeregler. Rådighedsreglerne for de ledige skal strammes, så ledige bliver tvunget til at søge job længere fra deres bopæl.

* Ulandsbistanden skal sættes op til en procent af bruttonationalindkomsten.

Annonce:

* R har sammen med S foreslået at bruge 450 millioner kroner frem mod 2020 på et tryghedsudspil, der blandt andet skal bekæmpe bandekriminalitet.

* Radikale vil nedbringe klimabelastningen med 55 procent inden 2030.

* Radikale vil lette skatten for enlige forsørgere. Partiet vil bruge en halv milliard kroner på at hæve indtægtsgrænsen for, hvornår enlige forsørgere, der bor til leje, mister boligstøtte og friplads i daginstitution.

* Tidspunktet for, hvornår pensionsalderen hæves til 68 år, skal fremrykkes til 2025, hvor den nuværende plan er, at det skal ske i 2030.

* Den Radikale leder, Morten Østergaard, har flere gange erklæret, at han er stolt af, at regeringen har lempet, eller forbedret som han kalder det, forholdene for flygtninge i Danmark.

Kilder: Radikale og Ritzau

Liberal Alliance

Liberal Alliance har fremlagt en reformplan forud for valget, som partiet har fået Finansministeriet til at regne igennem. Men LA er ikke i samme omfang som de øvrige partier kommet med løbende udspil.

Annonce:

* Partiet vil skære én procent årligt af det offentlige forbrug i ti år og give alle danskere i arbejde 84.000 kroner i skattefradrag i bunden.

* Topskatten og registreringsafgiften på biler skal fjernes.

* Grundskylden skal fastfryses og afgifter på benzin, diesel, varme og strøm skal lettes.

* Foreslår at hæve pensionsalderen til 68 år.

* Færre asylansøgere skal til Danmark. Vil i stedet hjælpe i nærområderne. Flygtninge i Danmark skal have mulighed for at bo og arbejde udenfor asylcentrene.

* Den kriminelle lavalder skal sænkes til 12 år, og Kriminalforsorgen skal splittes i to: Én afdeling for voksne og én for 12 til 17-årige.

* Det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen.

* Ifølge Finansministeriets beregninger vil planen betyde en øget beskæftigelse på 247.000 personer i den private sektor, en reduktion i antallet af offentligt ansatte på 92.000 personer (mere end hver 10. offentligt ansatte) og et øget BNP på 108 milliarder.

Annonce:

* Partileder Anders Samuelsen garanterede på LA's landsmøde i april, at der ikke er nogen offentligt ansatte, der vil blive fyret. Reduktionen skal ske ved naturlig afgang.

Dansk Folkeparti

* Dansk Folkeparti har fremlagt 2020-plan til 63,9 milliarder kroner, der blandt andet skal gå til øget velfærd.

* Danmark bør drive asylcentre i flygtninges nærområder, og flygtninge skal ikke have krav på en bolig. Målsætningen er, at der på sigt ikke skal gives asyl til folk på dansk grund.

* Asylansøgere, der begår kriminalitet, skal i fængsel, indtil de rejser ud af landet. Også selvom der er tale om mindre forseelser.

* Der skal være mere videoovervågning og der skal ansættes 2000 flere politibetjente.

* Grænsekontrollen skal genindføres.

* Danske virksomheder og landets kommuner skal fremover kunne dokumentere, at de har søgt efter danske ledige, før de retter blikket mod udlandet for at hente arbejdskraft.

Annonce:

* Nye EU-regler skal kunne bremses. Et mindretal uden om regeringen skal fremover kunne bede et forfatningsråd skride ind over for EU-regler. Rådet skal bestå af fem højesteretsdommere.

* Dansk Folkeparti vil bruge Grundlovens bestemmelser om folkeafstemninger aktivt, hvor det er muligt, på EU-området.

* Dansk Folkeparti og SF har givet hinanden håndslag på, at de vil kræve af den kommende statsminister - hvem end det bliver - at halvere genoptjeningskravet til dagpengene.

* Dansk Folkeparti vil genbruge den kasserede rapport fra Udlændingestyrelsen om flygtninge fra Eritrea. Efter langvarig kritik af rapportens konklusioner om, at det ikke var så farligt at sende folk tilbage til Eritrea, droppede myndighederne dele af rapporten.

* S og DF vil stoppe misbrug af cabotageregler. Misbrug af EU's cabotageregler skaber social dumping på det danske marked for lastbiltrafik, og det skal stoppes, mener partierne.

Kilder: Dansk Folkeparti og Ritzau

Alternativet:

Annonce:

* Alternativet arbejder for en økonomisk omstilling, der indebærer et nyt vækst-begreb, der måler på både livskvalitet, miljø og økonomi, samt en reform af finans- og banksektoren.

* Pensionskasserne skal investere bæredygtigt.

* Partiet vil sænke normalarbejdstiden fra 37 til 30 timer om ugen - som det er tilfældet i dag, kan man altså både arbejde mere eller mindre. Den kortere normalarbejdstid skal indfases over en tiårig periode.

* Genoptjeningsperioden for dagpenge skal halveres, og dagpengeperioden skal gøres konjunktur-afhængig.

* Vil indføre en toårig iværksætterydelse på 80 procent af normal dagpengesats.

* Iværksætteri skal på skoleskemaet. Respekten for håndværkerfagene skal genetableres.

* Går ind for 100 procent økologi, 100 procent vedvarende energi og 100 procent erhvervsstøtte til bæredygtige virksomheder.

Kilder: Alternativet og Ritzau

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Ubegrænset Sport
Ekstra Bladet
Så løber du aldrig tør
79
,-
/md.

Mere fra Ekstra Bladet+

Annonce:
Mærsk har et rekordstort overskud, men betaler kun fire procent i skat. Ekstremt absurd

Udforsk Ekstra Bladet+

Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:
Annonce:
Annonce: