OVERBLIK: Det skal Tibet-kommission undersøge

Justitsministeren har givet Folketinget sit oplæg til en Tibet-kommission, som skal undersøge politiets ageren

Justitsminister Søren Pind (V) vil samle et flertal i Folketinget for en undersøgelseskommission, efter politiet forhindrede demonstranter i at vise Tibet-flag under det kinesiske statsbesøg i 2012.

Det skal kommissionen ifølge Søren Pinds udkast undersøge:

* Blev der givet ulovlige instrukser, om at politiet skulle forhindre demonstrationer for Tibet? Og var andre statslige myndigheder end Københavns Politi involveret i at udforme de ulovlige instrukser?

* Ifølge udkastet skal kommissionen både undersøge baggrunden for politiets handlinger under det kinesiske statsbesøg i København i 2012 og ved to senere kinesiske besøg i København i 2013 og 2014.

* Har Folketinget fået "urigtige eller vildledende oplysninger" om politiets handlinger ved de kinesiske besøg? Eller er der blevet "fortiet oplysninger af væsentlig betydning" for Folketingets bedømmelse af sagen?

* Undersøgelseskommissionen skal i den forbindelse blandt andet undersøge sagsbehandlingen i Justitsministeriet, Rigspolitiet, Københavns Politi og andre involverede myndigheder i forbindelse med udarbejdelsen af besvarelser til Folketinget.

* Kan nogen drages til ansvar for politiets ageren i forbindelse med de kinesiske besøg? Med afsæt i undersøgelsen skal kommissionen udtale sig om, hvorvidt nogen har begået "fejl eller forsømmelser" af en karakter, som kan føre til en senere retssag.

* Kommissionen skal til gengæld ikke udtale sig om, hvorvidt justitsministeren har begået eventuelle fejl eller forsømmelser. Det vil være op til Folketinget at gøre på baggrund af den redegørelse, som kommissionen afleverer.

* Kommissionens beretning bør ifølge Søren Pind "så vidt muligt" afgives inden for to år efter, at kommissionen er endeligt nedsat.

2 kommentarer
Vis kommentarer