Overblik: Sådan vil Løkke udrydde ghettoer

Regeringen vil udrydde ghettoer inden 2030 med den sjette ghettoplan siden 90'erne. Her er et overblik

Følg Politik

Nedrivning af bygninger, dobbelt straf for kriminalitet og tvangspasning af børn.

Det er nogle af de 22 tiltag, som regeringen torsdag præsenterede med sin nye ghettoplan, da otte ministre holdt pressemøde i Mjølnerparken på Nørrebro i København.

- Det er ikke noget nyt problem. Der har været ghettoplaner før, siger Lars Løkke Rasmussen.

Faktisk har der været fem tidligere ghetto-planer siden 1994, så regeringens nye plan er den sjette i rækken.

- Det er ikke sådan, at tingene ikke har virket, men de har ikke virket godt nok. Vi har svigtet kollektivt.

Intentionen med regeringens ghettoudspil er med statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) egne ord at 'afvikle ghettoerne helt'.

Regeringens 22 ghetto-initiativer

1. Fysisk forandrede boligområder
2. Nye muligheder for fuld afvikling af de mest udsatte ghettoområder
3. Adgang til at opsige lejere ved salg af almene boliger i udsatte boligområder
4. Stop for kommunal anvisning til udsatte boligområder for ydelsesmodtagere
5. Obligatorisk fleksibel udlejning i udsatte boligområder
6. Lavere ydelse for tilflyttere til ghettoområder
7. Stop for tilflytning af modtagere af integrationsydelse
8. Kontant belønning til kommuner, der lykkes med integrationsindsatsen
9. Styrket politiindsats i særligt udsatte boligområder
10. Højere straffe i bestemte områder (skærpet strafzone)
11. Kriminelle ud af ghettoerne
12. Obligatorisk dagtilbud skal sikre bedre danskkundskaber inden skolestart
13. Bedre fordeling i daginstitutioner
14. Målrettede sprogprøver i 0. klasse
15. Sanktioner over for dårligt præsterende folkeskoler
16. Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og enklere forældrepålæg
17. Bedre fordeling af elever på gymnasier
18. Kriminalisering af genopdragelsesrejser
19. Hårdere kurs over for vold i hjemmet
20. Tidlig opsporing af udsatte børn
21. Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt
22. Tre særlige ghetto-repræsentanter med de nødvendige kompetencer

Læs hele udspillet her

Men denne gang 'både skal og vil det lykkes', understreger statsministeren.

Regeringen har uddybet hvert af de 22 initiativer i planen 'Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030'. Her er nogle af forslagene.

Nedrivning
Staten skal kunne pålægge boligorganisationerne at afvikle de mest udsatte boligområder enten ved samlet salg eller nedrivning.

Det skal også være muligt at opsige lejere for at sælge en almen bolig. Regeringen foreslår at målrette 12 milliarder kroner fra en kommende boligaftale til nedrivning og omdannelse af almene boligområder.

Kontrol med indflyttere
Lars Løkke og co. foreslår, at kommunerne ikke må anvise folk til en ghetto, hvis et medlem af husstanden i mindst et halvt år har modtaget offentlig forsørgelse.

Hvis kontanthjælpsmodtagere flytter til 16 områder, der er defineret som særligt hårde ghettoer, skal deres ydelse sættes ned til et niveau, der svarer til integrationsydelse. Det vil ca. betyde en halvering fra 11.000 til 6600 kroner før skat.

Dobbelt straf
Regeringen er klar til at give dobbelt straf for kriminalitet begået i særligt utryghedsplagede områder, som politiet udpeger.

For visse typer kriminalitet, der allerede har en høj straf, skal den stige med en tredjedel. Regeringen nævner kriminalitet som hærværk, tyveri og trusler som eksempler.

Tvangs børnepasning
Der indføres krav om obligatorisk dagtilbud i minimum 30 timer om ugen for børn i udsatte boligområder fra barnet fylder et år. Hvis forældrene ikke benytter dagtilbuddet, skal de straffes økonomisk.

Sprogtest i 0. klasse
Der indføres en sprogprøve i 0. klasse på de skoler, hvor mere end 30 procent af børnene er bosat i boligområder, der inden for de seneste tre år har været på listen over udsatte boligområder.

Hvis barnet ikke klarer testen, skal det igennem intensiv sprogundervisning, i nogle tilfælde i sommerferien. Består det ikke en prøve efter ferien, kan det ikke rykke op i 1. klasse.

Skolefravær giver mindre børnecheck
Forældre skal miste tre måneders børnecheck, hvis deres barn har for meget fravær på skolen eller ikke møder op til prøver.

Genopdragelsesrejser kriminaliseres
Det skal kunne give op til fire års fængsel og udvisning, hvis man sender sit barn på genopdragelsesrejse.

Krav om underretning
Fagpersoner som socialrådgivere og pædagoger skal straffes, hvis de overtræder deres pligt til at underrette om børn, der svigtes. Under særligt skærpende omstændigheder skal der kunne gives fængsel i op til et år.

De 16 hårdeste ghettoområder

Der 57 udsatte boligområder og 25 ghettoområder i Danmark i dag ifølge regeringen. 16 af disse 25 områder defineres som 'de hårdeste ghettoområder' fordelt på 11 kommuner. Her er de hårdeste områder ifølge regeringen:

Mjølnerparken, København.

Tingbjerg/Utterslevhuse, København.

Tåstrupgård, Høje Taastrup.

Gadehavegård, Høje Taastrup.

Agervang, Holbæk.

Ringparken, Slagelse.

Motalavej, Slagelse.

Vollsmose, Odense.

Stengårdsvej, Esbjerg.

Korskærparken, Fredericia.

Sundparken, Horsens.

Munkebo, Kolding.

Skovvejen/Skovparken, Kolding.

Finlandsparken, Vejle.

Bispehaven, Aarhus.

Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus.

Kilde: Regeringens ghettoudspil "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030".

Simon Emil Ammitzbøll-Bille forklarer, at ghettoudspillet skal sætte ind over for "de fire B'er". 

Det er boligmassen, beboersammensætningen, beskyttelsen af borgerne og indsatsen over for børn og unge.

Flere af initiativerne vil blive opfattet som skrappe, men de er nødvendige, mener økonomi- og indenrigsministeren.

- Der skal være plads til forskellige måder at leve sit liv på. Det er selvfølgelig udgangspunktet for en borgerlig-liberal regering, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

- Men det, der ikke skal være plads til, er social kontrol og manglende ligestilling, siger han.

Det siger de om ghettoplanen

DF-formand Kristian Thulesen Dahl:

- Jeg ser frem til den kommende tids forhandlinger om strengere straffe, hurtigere udsmidning af kriminelle beboere, udfordringer med beboersammensætning og så videre. 

- Det er vigtige emner. Men vi vil også gå til forhandlingsbordet med det klare udgangspunkt, at vi ikke bare skal flytte ghettoens problemer et andet sted hen.

- Vi skal ikke flytte problemerne fra ghettoområderne til de velfungerende områder af landet.

Politisk leder for Alternativet, Uffe Elbæk:

- Jeg er paf over, at regeringen sender otte ministre til Mjølnerparken, som om udsatte boligområder er den største udfordring, vi har i Danmark. 

- For selv om der altid er noget, der kan gøres bedre, er de langt fra det største problem. 

- Jeg ville derfor ønske, at regeringen fokuserede mere på at løse langt mere presserende udfordringer, for eksempel at der er gift i vores drikkevand, at stressepidemien er ude af kontrol, at jobsøgende kvæles i mistillid og kontrol og ikke mindst at vi står på tærsklen til en klimakatastrofe.

Formand for Socialpædagogerne Benny Andersen.

- Vi er bestemt ikke enige i alle de indsatser, der nu sættes i værk. Der er for meget fokus på straf og for lidt fokus på at bygge mennesker op, så de kan tage ansvar for eget liv. Men grundlæggende er det rigtigt set af regeringen at sætte tidligt ind overfor børn i udsatte boligområder. For vi ved, at det er afgørende for børns fremtid. Og vi ved, det virker med tidlig indsats.

DA's administrerende direktør, Jacob Holbraad:

- Det er godt og nødvendigt, at regeringen tager livtag med det problem, at integrationen i dele af landet står i stampe. 

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper:

- Jeg ville sådan ønske, at regeringen ville indkalde eksperter, fagpersoner, beboere og andre, der rent faktisk ved noget om problemerne, og begynde at lytte frem for at stigmatisere og grave grøfterne i samfundet dybere.

Dansk Erhvervs arbejdsmarkedspolitiske konsulent Peter Halkjær:

- Vi ved, at nogle har siddet på passiv forsørgelse år efter år. Det er uholdbart for samfundet og for den enkelte. Ser vi på erfaringerne med nyankomne flygtninge, så viser det sig, at det faktisk kan lade sig gøre at få personer fra de pågældende lande i arbejde. 

Mere fra Ekstra Bladet+

Uduelighed er ingen hindring for millionløn

Udforsk Ekstra Bladet+

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Udforsk Ekstra Bladet+