Overforbrug hos Elbæks tropper: Økonomien sejler i Alternativet

Har overskredet budgettet med 1,4 millioner - endte med stort underskud

Regnskabet for Uffe Elbæks Alternativet er meget dårligere end forventet. Derfor er der ikke blevet lagt penge til side til valgkamp. Foto: Jonas Olufson
Regnskabet for Uffe Elbæks Alternativet er meget dårligere end forventet. Derfor er der ikke blevet lagt penge til side til valgkamp. Foto: Jonas Olufson

Der er rod i økonomien hos Alternativet.

I 2016 fossede pengene ud af kassen hos Uffe Elbæks tropper. Partiet regner således med et underskud på hele 600.000 kroner for året.

Og som det bemærkes i et bilag fra Alternativets seneste hovedbestyrelsesmøde:

’Tallet er dog mere reelt på 1,4 millioner, fordi der også oprindeligt indgik en målsætning om at spare 800.000 kroner op til valgkamp.’

Dermed lykkedes det altså overhovedet ikke for partiet at sætte penge til side til den kommende valgkamp.

’Tværtimod, fordi underskuddet på 600.000 fjerner noget af den eksisterende opsparing’, lyder det i bilaget til hovedbestyrelsesmødet, som blev afholdt i lørdags.

Meget dårlig projektledelse
Økonomien har eksempelvis sejlet i forbindelse Alternativets landsmøde samt partiets deltagelse på Folkemødet på Bornholm sidste år.

I begge tilfælde blev budgettet overskredet med omkring 200.000 kroner.

I en kommentar til budgetoverskridelsen ved Folkemødet lyder det som begrundelse:

’Meget dårlig projektledelse og budgetstyring. Projektleder skiftede midt i planlægning.’

Mens det bemærkes om den betydeligt højere pris for landsmødet:

’Var underbudgetteret fra start. Deltagerpris kunne være højere og noget tryk kunne have været sparet.’

Optimistiske beslutninger
Desuden bliver en række såkaldte ’optimistiske beslutninger’ oplistet som baggrund for det store underskud i 2016.

Her er punktet ’Forventning om donationer’ særligt bemærkelsesværdigt.

Alternativet regnede således med at indkassere langt flere penge i frivillige donationer, end tilfældet var:

’Oprindelige budget havde en forventning på 700.000 i donationer, budgettet blev i september 2016 revideret til 200.000. Faktiske tal blev 74.000’, fremgår det af bilaget til hovedbestyrelsesmødet.

Oven på den økonomiske lussing er Alternativet mere forsigtige, når det kommer til målsætningen fremover:

’(...) budgettet indeholder en målsætning om et overskud på 331.000 kroner. Dette overskud skal dække en del af det underskud, der er i 2016,’ lyder det.

Alternativets presseafdeling oplyser, at Uffe Elbæk henviser til forpersonen for partiets hovedbestyrelse, Nilas Bay-Foged, for en kommentar.

Skal bruge valgkamps-penge

At det langtfra er gratis at føre valgkamp til Folketinget, fremgår af Alternativets regnskab for valgåret 2015.

Her løber posten ’vælgererklæringer og kampagner’ op i samlet knap 2,2 millioner kroner.

Det hører med til tallet, at Alternativet de første måneder af 2015 stadig indsamlede de vælgererklæringer, der skulle gøre partiet opstillingsberettiget til valget. Hvilket der har været enkelte udgifter forbundet med.

Ikke desto mindre er der stadig et stykke vej fra Alternativets nuværende valgopsparing til et beløb af den kaliber, som partiet brugte i forbindelse med sidste valg.

Således står der ifølge bilagene fra det seneste hovedbestyrelsesmøde på nuværende tidspunkt 650.000 kroner på partiets valgopsparing.

Forperson: Økonomien bliver prioriteret mere stramt

Forpersonen for Alternativets hovedbestyrelse, Nilas Bay-Foged, forklarer om partiets store underskud sidste år:

– Vores organisation har været under en rasende udvikling, så vi er gået fra at have 10 storkredsforeninger ved folketingsvalget i 2015 til i dag 85 lokalforeninger i hele landet. Den tidligere bestyrelse har valgt at bruge midlerne på at bygge vores organisation op. Dertil er vi vokset så meget, at man har måttet justere budgettet fra kvartal til kvartal, så vi har kunnet understøtte den organisationsudvikling, vi stod midt i. Der har man nok ikke fremskrevet budgettet så godt, som man kunne ønske. Men vores økonomi er sund, og vi er rigtig glade for den store vækst i organisationen, vi har oplevet. 

– Men det handler vel også om, at I har brugt betydeligt flere penge på eksempelvis jeres landsmøde og Folkemødet?

– Ja, det er klart.

– Hvordan kunne det blive så meget dyrere?

– Jeg kan ikke svare 100 procent på det, fordi jeg ikke har siddet i selve projektstyringen. Men det er positivt, at vi havde over 600 deltagere på vores landsmøde og rigtig mange aktive medlemmer med på Folkemødet. At man så har tilført ekstra midler til de to arrangementer, giver god mening, fordi vi ønsker deltagelse af flest mulige medlemmer. Når det er sagt, havde det selvfølgelig været ønskværdigt, hvis vi havde holdt os inden for budgettet. På lignende vis i forhold på budgetteringen på 700.000 kroner fra funding (donationer til partiet, red.).

– Hvordan kunne I kun få 74.000 kroner ind på funding, når der var budgetteret med meget mere?

– Jeg kan se tilbage og sige, at det har vi ikke prioriteret tilstrækkeligt. Det, vi nu er i gang med, er crowdfunding, som vores lokale kandidater får kurser i. Den anden del er en prioriteret indsats på at få ekstra midler ind, som bl.a. ligger på hovedbestyrelsens bord. Her er jeg ganske fortrøstningsfuld.

– I brugte omkring to mio. kr. på sidste folketingsvalgkamp. Er det realistisk, at I har det samme beløb næste gang?

– Det skal jeg ikke kunne sige. Første valgkamp var mest finansieret gennem aktivisme rundt omkring i landet. Der kan vi på lignende vis lave en rigtig stærk valgkamp. Vi er mange kreative medlemmer, der har gode ideer, der ikke nødvendigvis koster alverden.

– Forventer du, at økonomistyringen bliver mere stram fremadrettet?

– Den korte version er ja. Der er rigtig meget under opbygning i organisationen, vi kan bygge videre på. Og ja, økonomistyringen bliver prioriteret mere stramt. 

234 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere