Pæredansk kvinde skulle til danskprøve: Her er Støjbergs svar

Pæredanske Helle McAdams kan ikke få dispensation fra danskprøve, slår integrationsminister Inger Støjberg fast

Helle McAdams. Privatfoto
Helle McAdams. Privatfoto

Der er ingen vej udenom.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) slår nu fast, at en pæredansk kvinde, der har undervist flygtninge på AMU-kurser, skal aflægge en danskprøve, hvis hun vil opnå det såkaldte dansktillæg til sin integrationsydelse på 6106 kroner om måneden.

Ekstra Bladet beskrev i sidste måned, hvordan Helle McAdams, som blev født på Rigshospitalet i 1957 og døbt Helle Rasmussen, havde boet stort set hele sit liv i Danmark. Men efter at være kommet tilbage fra et udlandsophold i Thailand i godt halvandet år fra 2012 til 2014, er den pæredanske kvinde endt på den lave integrationsydelse på blot 6106 kroner om måneden efter perioder med arbejdsløshed.

Randers kommune har derudover krævet, at Helle McAdams tager den såkaldte danskprøve 2 for at kunne opnå retten til et såkaldt dansktillæg til integrationsydelsen.

Helle McAdams er blevet indkaldt til danskprøve, selvom hun er født og opvokset i Danmark. Privatfoto Dansk politik Helt gak: Født på Rigshospitalet og pæredansk - kommunen kræver Helle til danskprøve

Og det er der ingen vej udenom for andre danskere i lignende situationer.

Sådan lyder det fra Inger Støjberg i et svar på et folketingsspørgsmål stillet af Johanne Schmidt-Nielsen (EL).

'Jeg er med på, at historien, som den fremgår af pressen, umiddelbart lyder mærkværdig, men jeg synes grundlæggende, at det er rimeligt, at alle bliver stillet ens i forhold til dansktillægget', skriver integrationsministeren i sit svar.

Her fremgår det også, at Helle McAdams langt fra er alene i sin situation, som særligt går ud over danskere med ringe boglige evner.

'Det er dermed ikke tilstrækkeligt at kunne tale dansk for at få udbetalt et dansktillæg. Manglende muligheder for dokumentation af tilstrækkelige danskkundskaber kan for nogle afhjælpes ved at tilmelde sig Prøve i Dansk 2 som selvstuderende. Andre dansktalende vil skulle gennemgå et undervisningsforløb for både at forbedre deres muligheder for at finde et nyt arbejde og opnå et dansktillæg. Jobcentrene tilbyder typisk FVU (forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning) til disse. Omkring halvdelen af de personer, der deltager i FVU, har dansk oprindelse. FVU består for disse gruppers vedkommende typisk af kurser i læsning, stavning, skrivning og regning på folkeskoleniveau', skriver Inger Støjberg.

Helle McAdams er blevet indkaldt til danskprøve, selvom hun er født og opvokset i Danmark. Privatfoto Dansk politik Helle tvunget til danskprøve: - Strider mod almindelig sund fornuft

Helle McAdams er blevet indkaldt til danskprøve, selvom hun er født og opvokset i Danmark. Privatfoto Dansk politik Helle tvunget til danskprøve: - Strider mod almindelig sund fornuft I forreste række til venstre sidder Helle McAdams (i grøn trøje og med hue) på dette billede, som er taget i juni 1975 umiddelbart efter, at eleverne i 3. real har fået deres eksamensbeviser. Nummer tre fra venstre (i hvid trøje) er Jytte Boje, som nu taler sin gamle klassekammerats sag. Privatfoto Samfund Tvunget til danskprøve: Her er beviset, Helle har ledt efter

Normalt kan borgere få dispensation fra reglerne og i stedet modtage almindelig kontanthjælp, hvis de har tilpas stor tilknytning til Danmark; eksempelvis hvis de taler flydende dansk eller har haft arbejde af 12 ugers varighed, som Helle McAdams ifølge eget udsagn har haft efter hjemkomsten til Danmark.

Men da Helle McAdams ikke kan finde sit realeksamensbevis fra 1974, er hun nu indkaldt til danskprøven i Randers 12. september, da hun ikke kan fremvise papir på, at hun mestrer det danske sprog.

 

Det fortalte Helle McAdams - på flydende, indfødt dansk - da Ekstra Bladet interviewede hende om sagen.

- Jeg er blevet puttet i en kasse i kommunen. Jeg kan slet ikke forstå, at jeg skal tage en prøve for at bevise, at jeg kan dansk. Jeg har tidligere arbejdet på TDC's oplysningen, hvor min opgave var at chatte med døve mennesker på dansk, når de ville have et nummer. Det job har man jo ikke, hvis man ikke kan sproget, siger Helle McAdams.

- Men det er der slet ingen, der har taget hensyn til. De har udelukkende kigget på, om jeg kunne finde et gammelt realeksamensbevis fra Helsinge Skole. Jeg føler mig behandlet som en burkaklædt muslim af myndighederne.

Helle McAdams' arbejdede før sit ophold i Thailand i syv år som AMU-faglærer i elektronik. Her underviste hun bl.a. flygtninge og indvandrere og var med til at vurdere deres danskkundskaber. Men også dette er faldet for døve øre hos myndighederne.

Mistet vikarjob

Helle McAdams fortæller i dag, at hun har taget danskprøven. Men at den beslutning har haft konsekvenser for hende.

- Ja, jeg har taget prøven. Jeg har dog intet svar fået. Men resultatet var at jeg mistede mit vikarjob, akkurat som jeg regnede med kunne ske. Så tilbage på jobcenteret hvor jeg sidder og venter på en samtale med en eller anden konsulent.