Paludan hjerneskadet efter ulykke: Har svært ved at tolerere menneskers fejl

Dom i straffesag fra 2015 blotlægger Rasmus Paludans store psykiske udfordringer: Har et erhvervsevnetab på 25 procent, har lidt af årelang depression, kan ikke klare konflikter og har svært ved at tolerere andre menneskers fejl

Hvordan skal de borgerlige partier gribe Rasmus Paludan og Stram Kurs an? Ekstar Bladets Mads Kastrup analyserer. Producere: Lasse Brøndal og Martin Lorentsen
Følg Politik

En færdselsulykke i 2005 forårsagede en hjerneskade hos den udskældte og racismedømte partileder Rasmus Paludan. Hjerneskaden ændrede hans personlighed markant.

Det har han selv forklaret i en straffesag i 2014 - og gentaget i 2015 i ankesagen i samme sagskompleks - hvor han var tiltalt for i flere mails at have hånet og fornærmet en politiassistent fra Københavns politi.

Blandt andet kaldte han politiassistenten 'kriminel snothvalp', 'ulækker', 'følelsesmæssig uligevægtig' og 'ildelugtende slum'. Det viser dommen fra Københavns Byret, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Straffelovens §121:

Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i §119 (er uddybet nedenfor, red.) nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

§119:

Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.

Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

Hovedtraume
Ifølge sagsdokumenter, der er omtalt i anonym form i Ugeskrift for Retsvæsen, forklarede Paludan selv i Københavns Byret og igen i Østre Landsret, at der var en grund til, at han blev så vred på politiassistenten, som han følte sig dårligt behandlet af.

I retten forklarede Paludan, at han i 2005 har været involveret i et færdselsuheld, hvor han fik et hovedtraume, samt at han har en mengrad på 25 procent og et erhvervsevnetab på 25 procent.

Rasmus Paludan har en mengrad og et erhvervsevnetab på 25 procent, fordi han efter en færdselsulykke er blevet hjerneskadet. Det har partilederen selv forklaret under retssager i 2014 og 2015. Foto: Mogens Flindt
Rasmus Paludan har en mengrad og et erhvervsevnetab på 25 procent, fordi han efter en færdselsulykke er blevet hjerneskadet. Det har partilederen selv forklaret under retssager i 2014 og 2015. Foto: Mogens Flindt

Lyse fremtidsudsigter
Samtidig har hovedtraumet medført en adfærdsændring, der gør, at han har 'svært ved at klare konflikter', og han har 'haft en depression flere år efter ulykken', der forsinkede hans jurastudier.

I forbindelse med retssagen blev der indhentet neuropsykologiske undersøgelser og en psykiatrisk erklæring - begge fra 2008.

Til dem supplerede Rasmus Paludan, at han før færdselsuheldet 'havde meget lyse fremtidsudsigter', men at 'det ændrede sig efter uheldet', og at han siden har haft brug for 'bistand til at genoprette sociale kompetencer'.

Kan ikke tolerere fejl
Han har efterfølgende også haft 'meget svært ved at tolerere andre menneskers fejl uden selv at blive meget frustreret'.

Ifølge dokumenterne skulle Rasmus Paludan have været villig til at give den krænkede politiassistent en undskyldning - dog med store forbehold.

'Det, han vil undskylde, er hvis P (politiassistenten, red.) har følt ubehag. Han mener i øvrigt fortsat det, han skrev, så det beklager han ikke', står der i dokumenterne fra Ugeskrift for Retsvæsen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Paludan, men han oplyser blot i en sms, at han ikke har nogen kommentarer.

På YouTube, hvor Rasmus Paludan har et kæmpemæssigt publikum med mere end 34.000 abonnenter, har han dog uddybet historien:

Anklager om homoseksuelt forhold
Baggrunden for Paludans vrede mod pågældende politiassistent udsprang af en helt anden sag, hvor en mand havde anmodet om tilhold mod Paludan - og her følte Paludan sig uretfærdigt behandlet af politiassistenten.

Rasmus Paludan anklagede derfor også politiassistenten for at have et homoseksuelt forhold til den mand, der havde anmodet om tilholdet.

I straffesagen om de krænkende mails blev Rasmus Paludan frifundet i Københavns Byret, men kendt skyldig i Østre Landsret og dømt ti dagbøder a 400 kroner.

5. april i år modtog Stram Kurs' partileder endnu en dom. Her lød straffen på 14 dages betinget fængsel for racistiske udtalelser. Denne sag er anket til landsretten.

Valget på vrangen: Algoritmer giver vanvid mere plads

Mere fra Ekstra Bladet+

Mettes skamløse spinshow

Udforsk Ekstra Bladet+

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Udforsk Ekstra Bladet+