Pind hæver straffen for at blive væk fra dommen

Blå blok er onsdag blevet enige om at hæve straffen for at udeblive fra et retsmøde eller afsoning

Søren Pind (Polfoto)
Søren Pind (Polfoto)

Hammeren skal falde hurtigere og hårdere for folk, der bliver væk fra retsmøder og afsoning. Det er justitsminister Søren Pind (V) og resten af blå blok mandag blevet enige om i en delaftale under Respektpakken.

- Det handler om respekten for retsvæsenet og problemet med folk, der udebliver fra domme. Der er 42,7 procent, der i første omgang udebliver fra afsoning. Det har vi adresseret på forskellige måder, siger ministeren.

- Blandt andet ved at hæve muligheden for at lave udeblivelsesdomme fra tre til seks måneder.

- Og hvis man gentagne gange ikke møder op til afsoning, så vil man i andet tilfælde få en straksafsoningsdom.

En nylig rapport fra Justitsministeriet viser - ligesom tidligere forskning - at længere straffe hverken har en positiv eller negativ effekt på, om de dømte begår kriminalitet igen.

Der er ikke foretaget beregninger af den nye delaftale, men justitsministeren føler sig alligevel sikker i sin sag:

- Der er ikke foretaget præcise beregninger. Men det handler mest af alt om at lave forskellige initiativer, som myndighederne har påpeget kunne virke.

- SMS-påmindelser, mulighed for bødestraf for ikke at møde op, og hvis man bliver ved, kommer man ind og bure med det samme. Samtidig muligheden for, at domstolene kan køre videre i sagen, selv om den pågældende ikke møder op.

Initiativerne er en delaftale i Respektpakken, der ventes at falde på plads onsdag. Pakken indeholder også initiativer mod vold mod offentligt ansatte samt muligheden for at ramme bagmændene bag optøjer.

16 kommentarer
Vis kommentarer