Politikere freder sig selv: Får fed fratrædelse

Politikere, der er blevet vraget af vælgerne, skal fortsat have mulighed for gunstig dobbeltindtægt, mener flertal på Christiansborg

Et flertal af partier på Christiansborg - herunder de tre regeringspartier VLAK - har valgt at frede en ordning, der giver udstemte politikere mulighed for dobbeltindtægt. Foto: Jens Dresling
Et flertal af partier på Christiansborg - herunder de tre regeringspartier VLAK - har valgt at frede en ordning, der giver udstemte politikere mulighed for dobbeltindtægt. Foto: Jens Dresling

Politikernes løn- og pensionsforhold skal være rimelige. Over den seneste tid er dette ved flere lejligheder blevet slået fast på Christiansborg.

Som den konservative formand, Søren Pape Poulsen, eksempelvis konstaterede på Facebook, da debatten om politikernes indtægter rasede sidste år:

'Vi kender vist alle nogle eksempler på eftervederlag- og pensionsregler, der har været urimeligt favorable. Dem skal vi have gjort op med.'

Derfor har et flertal af partier bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Konservative nu udarbejdet et lovforslag, som skal ændre reglerne på området.

Sagen er imidlertid den, at det politiske flertal bag lovforslaget har valgt at frede politiker-goder, som mange uden for Borgens mure må kigge langt efter.

Dobbeltløn
Sort på hvidt slår flertallet fast, at 'det ikke (er) fundet påkrævet' at ændre en regel, der giver politikerne mulighed for at score en særlig fratrædelsesordning, hvis de bliver stemt ud af Folketinget.

Konkret medfører reglen, at de udstemte politikere kan tjene op til godt 135.000 kroner, som ikke bliver modregnet gagen, som de fortsat vil modtage fra Folketinget i en periode - det såkaldte eftervederlag. Altså har de vragede politikere mulighed for en regulær dobbeltindtægt.

Det eneste krav er, at godt 135.000 kroner skal tjenes inden for det første år, efter politikerne er blevet stemt ud af Folketinget.

Folketingslønnen lyder på 53.000 månedlige kroner, og politikerne har mulighed for at beholde dette eftervederlag i op til 24 måneder efter, at de er blevet vraget af vælgerne.

Ikke almindeligt
Hos Dansk Metal er en lignende fratrædelsesordning i hvert fald ikke hverdagskost for medlemmerne. Det slår leder af forhandlingssekretariatet Keld Bækkelund Hansen fast:

- Det er ikke almindeligt at indgå sådanne aftaler. Jeg kender ikke til, at vi har sådanne aftaler i vores overenskomster, siger han.

Advokat i LO Peter Nisbeth påpeger, at mange offentligt ansatte ikke kan forvente en fratrædelsesordning som den på Christiansborg. Han forklarer, at man uden for tjenestemandssystemet normalt har sit opsigelsesvarsel, hvor dobbelt indtægt er en mulighed, hvis man vel at mærke bliver fritstillet.

- Ud over disse tre måneder kan det være et forhandlingsspørgsmål, slår Peter Nisbeth fast.

Forældet
En del af politikernes økonomiske forhold udspringer netop af tjenestemandssystemet. Dette gælder ikke mindst den særlige pension, der af den såkaldte vederlagskommission er blevet stemplet som 'forældet, uigennemsigtig og gunstig'.

Ikke desto mindre har flertallet på Christiansborg valgt også at holde fast i dette pensionssystem i deres lovforslag. Dog med den ændring, at politikernes pensionsalder fremover skal følge folkepensionsalderen.

Førtidspensionering
Ekstra Bladet har imidlertid kunnet fortælle, at lovforlaget alligevel indeholder en gunstig mulighed for en tidligere pensionsalder. Ved blot af give afkald på en mindre del af den livslange pension har politikerne nemlig mulighed for at gå fra fem år før folkepensionsalderen.

For fremtrædende politikere som Venstres Kristian Jensen og Socialdemokraternes Mette Frederiksen vil en eventuel førtidspensionering betyde en merudgift til skatteborgerne på henholdsvis 1,5 og 1,1 millioner kroner.

Mere til efteruddannelse

Ud over at kunne score en fed fratrædelsesordning venter der også en god pose penge til efteruddannelse til de udstemte Christiansborgpolitikere.

Og med det nye lovforslag fra et flertal i Folketinget er der udsigt til, at denne pose penge bliver endnu større.

På nuværende tidspunkt optjener et folketingsmedlem 20.000 om året, der kan dække udgifter til efteruddannelse, hvis man bliver stemt ud. Dog kan man højst optjene 100.000 kroner til formålet.

I lovforslaget lægges der op til, at disse beløb hæves, så folketingsmedlemmer fremover vil optjene 27.105 efteruddannelseskroner om året. Mens det maksimale beløb kommer til at ligge på godt 135.000 kroner.

Der er et krav om, at efteruddannelses-pengene skal bruges i den såkaldte eftervederlagsperiode - altså den periode, hvor man kan beholde sin folketingsgage, efter at man er blevet stemt ud.

Desuden skal udgifterne til efteruddannelse godkendes af Folketingets formand.

Sådan er reglerne

Hvis et ordinært medlem forlader Folketinget på grund af folketingsvalg eller sygdom, modtager medlemmet et eftervederlag, der svarer folketingslønnen.

Man får eftervederlag i halvdelen af det antal hele måneder, man har siddet i Folketinget - dog mindst 12 og højst 24 måneder ifølge de nuværende regler.

Bliver lovforlaget, som et flertal i Folketinget har stillet, gennemført, så vil dette blive ændret, så eftervederlaget i stedet kan modtages i mellem seks og 24 måneder.

En sådan regelændring vil have virkning fra det først kommende folketingsvalg.

Eftervederlaget lyder på godt 53.000 kroner om måneden.

På nuværende tidspunkt sker der ikke modregning for indtægter op til 135.930 kroner i de første 12 måneder, man modtager eftervederlaget.

Sass: Læg jeres egen løn og pension frem

Ekstra Bladet har spurgt samtlige partier bag lovforslaget, hvilke overvejelser der ligger bag, at de ikke vil ændre reglerne for modregningen af eftervederlaget.

Martin Lidegaard fra Radikale Venstre, Mette Abildgaard fra de konservative samt Leif Mikkelsen fra Liberal Alliance har ikke svaret på henvendelserne.

Igennem Socialdemokraternes pressechef har partiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, leveret følgende reaktion på Ekstra Bladets forespørgsel: ' Skulle hilse fra Sass og sige, at han svarer på spørgsmål om folketingsmedlemmers løn-og pensionsforhold, når Ekstra Bladets chefredaktion og direktion har fremlagt sine løn-og pensionsforhold.'.

Ikke ekstravagant
Ekstra Bladet har desuden været i sms-kontakt med Venstres gruppeformand, Søren Gade.

Han slår først og fremmest fast, at han er tilhænger af de efteruddannelsesmuligheder, som folketingsmedlemmene har. Derudover skriver han:

' I det ' rigtige' liv er der sjældent modregning for noget som helst. Således er det ikke ' ekstravagant' i forhold til livet uden for Folketinget ved en fyring, som det jo oftest er, når man stopper.' Som nævnt påpeger man dog hos Dansk Metal, at sådanne ordninger ikke er hverdagskost for deres medlemmer.

357 kommentarer
Vis kommentarer
Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere