Politikere frygter klapjagt på bilisterne

De Konservative er bange for, at politiet vil jagte billisterne, hvis de skal nå deres målsætning. Flere partier mener, at politiet ikke skal prioritere at nå deres målsætning

Politiet har travlt, hvis de skal nå deres målsætning i år (Foto: Anders Berner)
Politiet har travlt, hvis de skal nå deres målsætning i år (Foto: Anders Berner)

Politiet får meget travlt, hvis de skal nå deres målsætning om, at landets 100 såkaldt ATK-vogne skal måle bilister i 100.000 timer i år.

I det første halve år har vognene nemlig kun målt i 32.200 timer i alt. Dermed skal politiet i efteråret måle bilister i dobbelt så mange timer, hvis måltallet skal indfries.

Men politiet bør skrotte deres målsætning, mener Det Konservative Folkeparti, da de frygter, at politiet nu vil jagte endnu flere bilister i efteråret. Derfor vil trafikordfører Rasmus Jarlov gå til transportminister Hans Christian Schmidt (V) med sagen.

- Jeg vil bede transportministeren om at få droppet målsætningen. Det er klart, at hvis der skal være dobbelt så meget trafikkontrol i anden halvdel af 2015, så bliver det en meget intens klapjagt på bilisterne, som nærmest kommer til at blive forfulgt, siger han.

Alle 12 politikredse er bagefter med måltalene for deres akt-fotovogne. Krimi Politiet er bagud: Nu slår fotovognene til

Hos Dansk Folkeparti deler man frygten. Landets andet største parti ser gerne, at politiet helt dropper at lave målsætninger, når det gælder fotovogne.

- Jeg vil gerne være med til at gøre op med de her meget rigide måltal. Hvis man skal følge dem, vil der blive masser af kontroller og tiltag i år, fordi der bare skal være kontrol. Man skal gå efter at stoppe forbrydelser og skabe mere tryghed. Det er ofte noget, man ikke kan måle, siger Peter Skaarup.

Fakta

Politiet fik i starten af året tilført 75 af de såkaldte ATK-vogne udover de 25 eksisterende, hvilket har skabt stor debat blandt danskerne.

De er blevet fordelt til landets 12 politikredse alt afhængig af antal uheld, befolkningstal og kørte kilometer.

Hvis målene fra Rigspolitiet skal indfries, så skal hver fotovogn have målt fartbøller på vejene i 1000 timer om året.

Måltalene bliver opgjort på baggrund af reelle timer, hvor fotovognen har målt bilisterne. Hvis politiet har været ude på vejene i deres fotovogne, uden at det teknisk virkede, så er de brugte timer altså ikke talt med.

'Fornuftigt'
Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen synes det er 'fornuftigt', at politiet prioriterer deres ressourcer, og dermed muligvis ikke når deres målsætning i år.

- Jeg tænker, at det er et udslag af, at politiet har været nødt til at prioritere, da vi blandt andet har haft en terrorsituation. Det synes jeg er fornuftigt. Overordnet set skal politiet hele tiden prioritere deres ressourcer fremfor at holde krampagtigt fast i nogle måltal. At jage farlige forbrydere er betydelig vigtigere end at holde på en lang landevej med en bemandet fotovogn, siger han.

Krimi Politichef om øget fotovogns-indsats: Ikke nogen klapjagt

Hos Socialdemokraterne er man ærgerlige over, at politiet får svært ved at nå deres målsætning, men trafikordfører Rasmus Prehn understreger, at oppositionspartiet har tillid til, at politiet gør, hvad der er bedst.

- Det er klart, at når vi laver nogle målsætninger, så er det, fordi politiet skal leve op til det. Jeg håber, at politiet vil fortsætte deres arbejde, men ikke nødvendigvis hænge sig fast i et eller andet måltal, hvis det bliver unødigt nidkært. Det er ikke noget, som er med til at bringe mig op i noget rødt felt, siger Rasmus Prehn.

Svenske fotofælder
Sammen med Venstre og Dansk Folkeparti ønsker de Konservative at kopiere den svenske model, hvor man gør brug af stærekasser, som er ubemandede fotofælder. Stærekasserne tager på samme måde som fotovogne et billede af billister, hvis de kører for stærkt.

- Vi vil meget hellere have, at der var faste kameraer, og at der blev skiltet med, at der var fartkontrol. Vi ved, at det har en større effekt på folks opførsel. Målet må være at sikre, at antallet af trafikdrab bliver bragt ned. Det gør man bedst ved at opsætte kameraer de steder, hvor det er farligst at køre for stærkt, siger Rasmus Jarlov.

Ikke lige nu
Ifølge Venstre vil den svenske model og andre forslag blive taget op til diskussion af trafikministeren i efteråret. Også Socialdemokraterne er klar til at kigge over mod Sverige, men det skal bare ikke være lige nu, forklarer Rasmus Prehn..

- Vi er meget positive overfor en stærekasse-løsning. Men sagen er, at nu har man investeret i en masse fotovogne, og man har rullet den strategi ud efter stærke anbefalinger fra politiet. Derfor kan man ikke bare over natten sadle om til ny strategi, fordi vi har investeret en masse penge i nogle biler, siger han.

Dansk Folkeparti erkender, at der vil være en omkostning forbundet med at indsætte stærekasser i stedet for fotovogne, men tror ikke, at finansieringen bliver et stort problem.

- Man vil kunne hente nogle penge i kassen ved at frasælge landets fotovogne. Så kan man finansiere resten ved hjælp af nogle af de steder, hvor der er brug for højere bøder. Det kan eksempelvis være social dumping, siger Peter Skaarup.

152 kommentarer
Vis kommentarer