Politikere vil granske sygedagpengereformens 22-ugers frist

Politikere vil undersøge, om det er forsvarligt at vurdere borgeres arbejdsevne med en tidsfrist på 22 uger

Politikere fra rød og blå blok vil nu gå sygedagpengereformen efter i sømmene.

Det sker, efter socialrådgiverne har lavet en ny undersøgelse, der blandt andet evaluerer på sygedagpengereformens udredningsfrist.

Da sygedagpengereformen trådte endeligt i kraft indførtes en tidsfrist for udredning af syge borgeres helbred. Det skulle nu ske på 22 uger.

Socialrådgivere i kommunernes jobcentre mener, ifølge den nye undersøgelse, ikke, at de kan nå at vurdere alvorligt syge borgeres arbejdsevne inden for den 22 uger lange tidsfrist som sygedagpengereformen fastsætter.

To ud af tre af de 251 adspurgte socialrådgivere mener, det er uforsvarligt med en 22 ugers tidsfrist.

Det skriver Dagbladet Information mandag.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) skriver i en mail til Information, at han har bedt Ankestyrelsen se på, om det er muligt at afklare en borgers helbred efter 22 uger.

Derudover har beskæftigelsesministeriet igangsat en evaluering af reformens opstart.

- Det gør vi, fordi vi er dybt optaget af, at reformerne ikke bare virker godt på papiret, men også for de mennesker, det hele handler om, siger Jørn Neergaard Larsen til Information.

Karsten Hønge, arbejdsmarkedsordfører for Socialistisk Folkeparti, har ikke hørt om problemet før undersøgelsen fra socialrådgiverne kom frem.

- Jeg vil rejse spørgsmålet over for ministeren: Hvor stort er problemet, og hvad kan vi gøre ved det, siger Karsten Hønge til Information.

Marianne Jelved er socialordfører for Radikale Venstre, som var med til at reformere sygedagpengeområdet.

Hun siger, at det kunne være en idé at lave en uafhængig undersøgelse, der belyser socialrådgivernes kritik af, at de 22 uger er en for kort periode til at vurdere sygedagpengemodtageres arbejdsevne.

- Der bliver jo antydet, at der er et problem, siger hun og tilføjer:

- Så bliver vi som politikere nødt til at spørge, hvad vi gør ved det.