Politikerløn til debat: 'Vi tager det alvorligt'

Morten Østergaard forgyldes med politikernes lønregler, som er mere lukrative end vores nabolande. Nu tages vilkårene op i Folketingets Præsidium

Karen Ellemann (V) er fungerende formand for Folketinget, og hun vil nu bringe politikernes lønvilkår op på et møde i Præsidiet. Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix
Karen Ellemann (V) er fungerende formand for Folketinget, og hun vil nu bringe politikernes lønvilkår op på et møde i Præsidiet. Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

Folketingets øverste ledelse skal nu drøfte politikernes lønregler.

Det oplyser den fungerende formand for Folketinget, Karen Ellemann (V), efter Ekstra Bladet har sat fokus på Mortens Østergaards 3,2 mio. kr. - uden at røre en finger - og nabolandenes ordninger.

'I Præsidiet tager vi det alvorligt, når nogen mener, der er behov for at drøfte reglerne for medlemmernes forhold,' siger Karen Ellemann.

Støttepartierne SF og de radikale samt Dansk Folkeparti har i denne uge igen råbt op om de alt for 'lukrative' danske lønregler.

'Vi tager derfor en drøftelse på det næste møde i Præsidiet,' fortsætter fungerende formand Karen Ellemann i sit skriftlige svar.

Danske regler for politiker-løn

Vederlag

Løn til politikere i Folketinget: 691.379 kr. om året + et skattefrit tillæg på 63.297 kr. om året

Eftervederlag

En politiker, der ikke fortsætter efter det nye valg, kan få eftervederlag 6-24 måneder efter sin udtræden. Perioden afhænger af, hvor længe medlemmet har været medlem af Folketinget.

Der sker ikke modregning for indtægter op til 147.222 kr. i de første 12 måneder.

Der er ingen kontrol af anden indtægt, og alt dokumentation bygger på et skema, som politikerne udfylder og indberetter.

Orlov og efteruddannelse

Politikerne optjener ret til eftervederlag, selvom de er på orlov. Der er ingen krav til lægererklæring eller andet ved sygeorlov.

Et ordinært medlem, hvis medlemskab ophører ved et folketingsvalg, eller som på grund af sygdom udtræder af Folketinget, kan få dækket udgifter til efteruddannelse m.v.

Kilde: Folketinget

Opråb til Mette F.: Lav vores løn om

Op mod 3,2 mio. kr.
Morten Østergaard kan potentielt få udbetalt i alt 3,2 millioner kroner fra statskassen for at være på sygeorlov fra november 2020 indtil næste folketingsvalg - senest juni 2023 - og to års eftervederlag. Det kræver ikke så meget som en lægeerklæring.

Dagpenge-hykler: Kan få 3,2 mio. uden at røre en finger

Krav til syge danskere

Regler for sygdomsramte medlemmer af Folketinget

  • Send en mail til Folketingets administration. Ellers ingen regler.
  • Fuld løn og skattefrit omkostningstillæg under sygeorlov. Tidsbegrænset til næste folketingsvalg.
  • Herefter mulighed for fuld løn i op til to år (eftervederlag) - dog uden omkostningstillæg.

Regler for øvrige sygemeldte danskere - blot et udpluk

  • Arbejdsgivere kan til enhver tid kræve lægeerklæring
  • Sygemeldte, som har modtaget løn under sygdom i 120 dage inden for det seneste år, kan opsiges med en måneds varsel.
  • Modtagere af sygedagpenge skal til møde hos arbejdsgiveren efter fire uger.
  • Modtagere af sygedagpenge skal efter otte uger indkaldes til samtale hos kommunen. Herefter møde hver fjerde uge. Eventuelt afklaringsforløb.
  • Sygedagpengemodtagere skal deltage i behandlingstilbud.
  • Sygedagpengene ophører efter 22 uger. Kun mulighed for forlængelse under særlige krav.
  • Sygedagpengemodtagere skal have ret til dagpenge ved tidspunktet for sygemelding.

Kilder: Folketinget, Sundhed.dk, borger.dk

Østergaard forgyldes: Nedslidt montør tvangs-raskmeldt

Morten Østergaard tog sygeorlov oven på sagen om hans krænkende adfærd over for flere radikale politikere.

Tager det op i præsidiet
De danske regler er særdeles 'lukrative', når man sammenligner med vores nabolande.

- Vi har markant mere lukrative vilkår end i vores nabolande, og de har jo ikke svært ved at tiltrække dygtige politikere af den grund, så argumentet med, at det bliver svært at få politikere, holder ikke, har Jacob Mark, SF's gruppeformand, sagt tidligere.

 

Norske regler for politiker-løn

Vederlag

Løn til politikere i Stortinget: 708.721 danske kroner om året

Fratrædelse

En politiker, der ikke fortsætter efter det nye valg, kan få fratrædelsesgodtgørelse svarende til det faste vederlag i op til tre måneder efter valgperioden.

Efterløn

Politikere, der aktivt søger arbejde eller tager relevant uddannelse, kan få efterløn i op til et år efter fratrædelsesperioden. Al indtægt over 5000 norske kroner modregnes i efterlønnen, som udgør 66 procent af det faste vederlag.

Der gives ikke efterløn ved etablering eller opstart af egen virksomhed.

Det er politikerne, som er forpligtet til at kunne dokumentere forholdene overfor Stortingets præsidentskab, der træffer alle afgørelser.

Hver måned skal politikerne dokumentere, at de opfylder alle krav til efterlønnen.

Stortinget besluttede i 2020 at fastfryse politikernes løn, så de ikke justeres løbende, indtil et udvalg har gransket politikernes ordning.

Kilde: Stortinget

Svenske regler for politiker-løn

Vederlag

Løn til politikere i Riksdagen: 612.756 danske kroner om året

Fratrædelse

En politiker, der ikke fortsætter efter det nye valg, kan få fratrædelsesgodtgørelse svarende til 85 pct. af det faste vederlag i mindst et, men op til to år.

Efterløn

Eftervederlaget kan sænkes eller inddrages helt, hvis:

- Det tidligere rigsdagsmedlem arbejder i væsentlig grad, men uden at få udbetalt rimelig løn for det.

- Det tidligere rigsdagsmedlem driver en virksomhed, men udbetaler en lille løn og sætter i stedet penge ind på pensionskonto, anden virksomhed, betaling af underskud osv.

- Det tidligere rigsdagsmedlem har indkomst fra eksempelvis aktier, som ikke er lønindkomst.

- Det tidligere rigsdagsmedlem bliver dømt for alvorlige kriminalitet.

Eftervederlag kan sænkes, hvis det tidligere rigsdagsmedlem ikke har gjort tilstrækkeligt for at skaffe et arbejde.

Kilde: Riksdagen

- Uanset om det er Morten Østergaard i en periode, Jakob Engel-Schmidt i en anden eller en af vores egne senere, viser det bare, at reglerne er tossede og urimelige, fortalte SF's gruppeformand.

Politikernes store tag-selv-bord: Milliard-støtte uden kontrol

Her er politikernes vilde fryns