Politikernes hjælp til nedslidte: En dundrende fiasko

Kun meget få nedslidte har fået tildelt den senior-førtidspension, som et flertal på Christiansborg indførte, da man udhulede efterlønnen og hævede pensionsalderen

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (th.) sammen med finansminister Kristian Jensen. Begge er de topministre i partiet Venstre, der har været en af hovedarkitekterne bag senior-førtidspensionen. Foto: Jens Dresling
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (th.) sammen med finansminister Kristian Jensen. Begge er de topministre i partiet Venstre, der har været en af hovedarkitekterne bag senior-førtidspensionen. Foto: Jens Dresling

Da et flertal på Christiansborg blev enige om at udhule efterlønnen, havde de samtidig en trumf i ærmet.

Denne hed seniorførtidspension og skulle hjælpe de nedslidte danskere, som ikke kunne holde til mere efter et langt arbejdsliv.

'Mennesker, der er nedslidte efter et langt arbejdsliv, skal sikres en enkel og hurtig adgang til førtidspension, når de er mindre end fem år fra folkepensionsalderen', lød det således i den såkaldte Tilbagetrækningsaftale fra 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og de radikale.

Men mere end fire år efter, at ordningen trådte i kraft 1. januar 2014, er realiteten, at den kun har hjulpet et fåtal af de nedslidte.

Ifølge et svar beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til Enhedslistens Finn Sørensen har blot 1285 personer fået tildelt en seniorførtidspension fra 1. januar 2014 til og med første halvår af 2018.

Babyplaster på en blodstyrtning
Dette står i skærende kontrast til de forventninger, der var til ordningen. Da flertallet på Christiansborg indgik Tilbagetrækningsaftalen, regnede man med, at i alt ca. 7400 personer ville have fået tilkendt senior-førtidspension i 2018.

- Seniorførtidspensionen har lige fra start af været et babyplaster på en blodstyrtning, lyder det på den baggrund fra Enhedslistens Finn Sørensen.

Sådan er du egnet til senior-førtidspension

For at kunne få seniorførtidspension er det et krav, at:

- Man har højst fem år til folkepensionsalderen

- Man har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

- Det er ikke mange år siden, at du sidst har været i arbejde.

Man kan søge om seniorførtidspension hos kommunen, og kommunen afgør, om man har ret til seniorførtidspension. Når man har søgt om seniorførtidspension, undersøger kommunen først, om du opfylder betingelserne for seniorførtidspension.

Dernæst bliver ens arbejdsevne vurderet i forhold til de faglige kompetencer, man allerede har for at kunne have et job.

Kommunen må ikke iværksætte aktiviteter for at udvikle ens arbejdsevne, mens kommunen behandler ansøgningen om seniorførtidspension.

Kilde: Borger.dk

Hos LO lægger formand Lizette Risgaard heller ikke fingrene imellem, når hun skal bedømme senior-førtidspensionsordningen:

- Som ordningen fungerer nu, har den spillet fallit, konstaterer hun.

Få kender til den
Et notat fra fagforbundet giver et fingerpeg om, hvorfor ordningen har været en fiasko.

Her beskrives det, at mange seniorerne ganske enkelt ikke kender til senior-førtidspensionen. Dette dokumenteres af tal fra en undersøgelse om helbred og tilbagetrækning, som LO har fået lavet. 

I undersøgelsen er de 60-64-årige, som føler sig slidt ned enten fysisk eller psykisk, blevet spurgt, om de kender til muligheden for at få senior-førtidspension. Hele 77 procent af de 60-64-årige svarer nej til dette spørgsmål. 

- Vi kan se, at det er en hemmelig ordning, for der er ikke ret mange, der kender til den. Det betyder, at det kommunale system ikke fortæller om det til de borgere, der har brug for hjælp, lyder det fra Lizette Risgaard.

- Kriterierne for at få ordningen er også for stramme. Det er de samme regler som for almindelig førtidspension, slutter Risgaard.  

Herunder kan du se, hvornår du kan gå på pension, hvis udviklingen fortsætter, som politikerne har planer om:

Det siger de ansvarlige politikere

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Over for Ekstra Bladet fremhæver beskæftigelsesministeren både førtidspension og seniorførtidspension som ordninger, der giver nedslidte mulighed for at trække sig ud af arbejdsmarkedet. 

- Det er ordninger, som er svære at få tilkendt - kun 1285 har fået tilkendt seniorførtidspension siden 2014. Så det fungerer vel ikke efter hensigten?

- Jeg ved ikke, om det er svært at få tilkendt seniorførtidspension. Det viser tallene i hvert fald ikke, for 90 procent af dem, der sørger, får den tilkendt. Men jeg er bekymret for, at der ikke er nok, der er opmærksomme på, at der er den ordning. Jeg har selv bebudet en større indsats over for kommunerne for at sikre, at man bliver klar over, at man kan benytte sig af seniorførtidspension. Der, tror jeg stadig, at vi har en opgave foran sig.

- Tror du, at seniorførtidspensionen er vejen frem?

- Ja, det mener jeg, for der er en meget høj anerkendelsesgrad. Det var noget andet, hvis ingen kunne få seniorførtidspension. Den næste udfordring er, om nok er opmærksomme på den her mulighed. Der mener jeg, at vi kan blive langt bedre til at forklare mulighederne, som den giver den enkelte.

- Hvem ligger den ansvar hos?

- Det ligger hos kommunerne, men også hos mig som beskæftigelsesminister. Derfor har jeg bebudet, at vi bliver nødt til at forklare meget mere grundlæggende, hvilken muligheder og rettigheder den her ordning giver borgerne.

Gruppeformand i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup:

- I har lavet en seniorførtidspension. Godt 1200 personer har i alt fået tildelt den, så det har vel vist sig ikke at være vejen frem?

- Nej. Selvfølgelig er det godt for de 1200, men det er alt for få. Der er ingen tvivl, at flere burde have været på den ordning, som netop har job, man bliver slidt ned af. Ordningen skal forbedres og fornys, så den følger med tiden.

- En mulighed kunne være, at I opsiger forliget om at hæve pensionsalderen?

- Faktisk er det sådan, at det kræver en politisk beslutning, hvis pensionsalderen skal stige samtidig med, at levealderen stiger. Bl.a. derfor sagde vi sammen med Socialdemokraterne fra over for, at den skulle stige hurtigere, end det man ellers kunne forestille sig.

259 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere