Privilegerede politikere: Betaler 200.000 kr. tilbage

Enhedslistens medlemmer af Folketinget vil betale 200.000 kroners arbejdstillæg på barsel tilbage. Der er et hul, lyder det

Foto: Charlotte De La Fuente / Ritzau Scanpix
Foto: Charlotte De La Fuente / Ritzau Scanpix

Det skal være slut med et omstridt tillæg på 5229 skattefrie kroner om måneden for politikere på barselsorlov.

Det mener Enhedslisten, hvis medlemmer af Folketinget nu griber i egen barm og går forrest. De vil betale sammenlagt omkring 200.000 kroner tilbage.

'Jeg synes det er det rigtige at gøre her. Vi mener også, reglerne skal ændres, så ingen får tillæg under barsel. Nu må vi se, om der kan blive flertal for det', skriver forsvarsordfører Eva Flyvholm, som betaler omkring 40.000 kroner tilbage.

Enhedslisten betaler tilbage

Pernille Skipper: 15.000 kr.

Johanne Schmidt-Nielsen: 60.000 kr.

Nikolaj Villumsen: 25.000 kr.

Stine Brix: 55.000 kr. + mindst 10.000 kr

Eva Flyvholm: 40.000 kr.

I alt: 205.000 kr.

Tillæg til omkostninger
Når vores folketingspolitikere går på barsel, nyder de nemlig godt af et privilegium, som almindelige danskere kun kan drømme om: Skattefrit arbejdstillæg under barselsorlov.

Tillægget er ellers beregnet til at dække politikerens omkostninger i forbindelse med jobbet som netop politiker.

Valgloven: Skattefrit tillæg

Paragraf 108. Folketingets medlemmer modtager et grundvederlag, jf. stk. 2, og et omkostningstillæg til dækning af omkostningerne i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem.

Stk. 4. Omkostningstillægget efter stk. 3 medregnes ikke i den skattepligtige indkomst.

Kilde: Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Venstrefløjspartiets medlemmer, som har været på barsel siden valget i 2015, vil betale omkring 200.000 kroner tilbage sammenlagt. Hvis det ikke er muligt, så skal pengene gå til velgørenhed, siger europaordfører, Nikolaj Villumsen.

- Det er klart et hul, at man får omkostningstillæg, mens man er på barsel, hvilket jeg ikke har været opmærksom på, siger Nikolaj Villumsen, der vil betale omkring 25.000 kroner tilbage.

- Hvorfor har du ikke set det selv, når det kommer ind særskilt? Kunne I ikke have sagt jer selv, at I ikke skulle have de penge?

- Jeg har ikke været opmærksom på det, men jeg synes, det er et hul, som bør ændres, hvilket vi vil stille et forslag om, fortæller Nikolaj Villumsen.

Stine Brix, som er på barsel lige nu, har tidligere været på barsel i 11 måneder. Derfor vil hun betale mindst 55.000 kroner tilbage. Beløbet for barsel nummer to afhænger af, hvornår der udskrives valg, men det er på mindst 10.000 kroner.

Statskasse eller velgørenhed
Hvis det ikke er muligt at betale penge tilbage til statskassen, så vil Eva Flyvholm give pengene til Læger uden grænser og Afrika Kontakt.

Nikolaj Villumsen vil alternativt give pengene til Red Barnet eller en anden organisation, der arbejder med børns vilkår.

Tidligere har partiets frontfigur, Pernille Skipper, og Johanne Schmidt-Nielsen meldt ud, at de vil betale henholdsvis 15.000 kroner og omkring 60.000 kroner tilbage. Det er uvist, hvad de eventuelt vil støtte af velgørenhed.

Vil fjerne tillæg
Flere partier - Dansk Folkeparti og Enhedslisten - vil fjerne det fede frynsegode i forbindelse med barsel og sygdom, men allerede i 2016 foreslog Vederlagskommissionen det samme.

Kommissionen konkluderede, at det rundhåndede tillæg svarer til en bruttoværdi på 137.000 kr. årligt.

Udover Enhedslistens medlemmer har 17 medlemmer af Folketinget fra andre partier været på barsel med arbejdstillæg siden valget.

Ekstra Bladet har hørt Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokratiet, og han ønsker ikke at betale penge tilbage. De konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, har ikke svaret på Ekstra Bladets spørgsmål.

Politikere på barsel med arbejdstillæg

Disse politikere har været på barsel med skattefrit arbejdstillæg i baglommen siden valget i sommeren 2015:

Ane Halsboe-Jørgensen (S) 8. oktober 2015-27. april 2016

Ane Halsboe-Jørgensen (S) 3. oktober 2017-31. maj 2018

Astrid Krag (S) 3. november 2015-3. juni 2016

Kaare Dybvad (S) 13. november 2015-7. februar 2016

Zenia Stampe (R) 1. januar 2016- 31. marts 2016

Zenia Stampe (R) 6. september 2018-

Thomas Jensen (S) 1. februar 2016-3. juni 2016

Stine Brix (EL) 29. marts 2016-28. februar 2017

Stine Brix (EL) 22. december 2018-

Laura Lindahl (LA) 1. oktober 2016-31. december 2016

Eva Flyvholm (EL) 1. januar 2017-31. August 2017

Andreas Steenberg (R) 31. januar 2017-30. april 2017

Martin Lidegaard (R) 18. april 2017-1. juli 2017

Martin Lidegaard (R) 26. november 2018-11. januar 2019

Jens Joel (S) 3. oktober 2017-30. november 2017

Thomas Danielsen (V) 3. oktober 2017-15. marts 2018

Lea Wermelin (S) 9. oktober 2017-2. April 2018

Lotte Rod (R) 9. oktober 2017-31. juli 2018

Pernille Skipper (EL) 10. oktober 2017-7. november 2017

Pernille Skipper (EL)  30. november 2017-11. februar 2018

Merete Dea Larsen (DF) 1. december 2017-21. august 2018

Johanne Schmidt-Nielsen (EL) 5. marts 2018- 1. Marts 2019

Rasmus Horn Langhoff (S) 12. Marts 2018-31. Maj 2018

Trine Bramsen (S) 3. april 2018-1. juni 2018

Nikolaj Villumsen (EL) 6. september 2018-1. februar 2019

Mette Abildgaard (K) 8. oktober 2018-6. februar 2019

Maja Panduro (S) 15. januar 2019-

Kilde: Folketinget

Privilegeret orlov
Ekstra Bladet har de seneste dage sat lys på de privilegier, som politikere nyder, selv når de er er på orlov fra Folketinget.

Politikerne har i modsætning til almindelige danskere fuld råderet over et års barselsorlov uden at det går udover deres partners barselsperiode.

Barsels-bonus på Borgen

 

Politikerne optjener blandt andet ret til eftervederlag under orlov.

I modsætning til alle andre danskere skal politikerne heller ikke fremlægge dokumentation for sygdom, når de går på sygeorlov.

Samtidig kan de fortsætte med fuld løn på sygeorlov, mens den for mange danskere forsvinder efter 22 uger.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra finansminister Kristian Jensen (V), men han er ikke vendt tilbage.

Det skal du igennem for sygedagpenge

- Du sygemelder dig til din arbejdsgiver eller a-kasse, og efter en længere periode skal de give kommunen besked om din sygemelding.

- Du modtager et brev fra kommunen, som kræver, at du svare på et såkaldt oplysningsskema på nettet inden for en tidsfrist.

- Kommunen vurderer nu, om du har ret til sygedagpenge, og sender svaret i et brev. Du bliver også bedt om at bestille tid hos din læge.

- Du går til lægen og får en lægeerklæring, som kommunen skal have tilsendt.

- Nu skal du til en såkaldt opfølgningssamtale på et jobcenter, hvor I skal drøfte, hvordan du kommer tilbage på arbejde. Eventuelt på nedsat tid.

- Der kan være tale om flere samtaler på jobcentret alt efter dit sygdomsforløb. Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger.

- Hvis du stadig er for syg til at arbejde, og ikke lever op til en række betingelser, så kommer du på et jobafklaringsforløb.

- Du får en sagsbehandler, som indkalder til samtale på jobcentret, hvor I skal udfylde et forberedelsesskema, for at få dig tilbage på jobbet.

Sygedagpengene udgør højst 4.355 kr. (2019) pr. uge og højst 117,70 kr. (2019) pr. time.

Kilde: KL og Borger.dk

LIVE