Professor: Denne trafikinvestering er suverænt dårligst

Trafikudspil tilgodeser ifølge professor hovedstadsområdet, hvor trængsel og tryk på vejene også er størst. Togbanen til Billund dumper derimod med et brag

Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterer sit trafikudspil.

Set med samfundsøkonomiske briller er det nogle fornuftige projekter, regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at fremme med en ny trafikplan.

Det siger professor i transportøkonomi Mogens Fosgerau, Københavns Universitet.

- Der er en række investeringer i hovedstadsområdet, der faktisk giver en usædvanlig høj forrentning.

- Det tyder på, at man mere drejer fokus mod de bedst forrentede projekter i stedet for at prioritere provinsen på bekostning af forrentningen, siger Mogens Fosgerau.

Regeringen vil blandt andet udbygge Frederikssundmotorvejen, etablere motorvej mellem Næstved og Rønnede og anlægge en sydlig ring 5 fra Køge til Frederikssundsvej.

Det giver ifølge professoren god samfundsøkonomisk mening, fordi det er her, der er mest trængsel og størst tryk på vejene.

Men det er ikke alle projekter i trafikudspillet, der har et højt samfundsmæssigt afkast.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

- Det suverænt dårligste er nok Billundbanen, hvor man slet ikke sætter tal på, siger Mogens Fosgerau.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil bruge 926 millioner kroner på en jernbaneforbindelse mellem Vejle og Billund.

I forhold til antallet af rejsende og den samfundsøkonomiske værdi er der ifølge professoren tale om en dundrende underskudsforretning.

Borgmester ser frem til Billund som trafikalt smørhul

Større samfundsøkonomisk fornuft er der ifølge professoren i anlæggelse af en ny midtjysk motorvej mellem Haderslev og Give.

- Det giver en forrentning på 7,6 procent, som ligger væsentligt over de fire procent, man plejer at have som mindstekrav. Så det er et ret godt projekt, når vi ser på det med samfundsøkonomiske briller, siger Mogens Fosgerau.

Han savner dog et større og mere overordnet perspektiv fra regeringens side.

- Man har bestræbt sig på at finde projekter med en god forrentning, og som dækker hele landet.

- Men jeg ser ikke noget egentligt perspektiv, hvor man hæver sig op over listen af projekter og kigger på, hvad hele porteføljen af projekter samlet set gør i forhold til eksempelvis klima og miljø og fremkommeligheden generelt set, siger Mogens Fosgerau.

OVERBLIK: Her vil regeringen investere milliarder i veje og tog

Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterer onsdag en aftale om investeringer i infrastrukturen.

Aftalen rummer investeringer for 112,7 milliarder kroner i perioden fra 2021 til 2030.

Her kan du læse om hovedpunkterne i aftalen.

Ny infrastruktur.

* Tredje forbindelse over Limfjorden: 6,6 milliarder kroner. Første fase igangsættes i 2024.

* Sydlig Ring 5 vest for København: 6,5 milliarder kroner. Anden fase igangsættes 2025-2030.

* Ny midtjysk motorvej mellem Haderslev og Give: 5,8-7,5 milliarder kroner. Første fase igangsættes 2023. Det endelige beløb afhænger af den valgte linjeføring.

* Ny togbane over Vestfyn: 4,8 milliarder kroner. Første fase igangsættes 2024.

* Frederikssundmotorvejens tredje etape: 3,4 milliarder kroner. Første fase igangsættes i 2022.

* Kalundborgmotorvejens tredje etape: 1,8 milliarder kroner. Første fase igangsættes i 2023.

* Anlæg af motorvej fra Næstved til Rønnede (Rute 54): 1,5 milliarder kroner. Første fase igangsættes 2024.

* Ny togbane mellem Vejle og Billund. Der prioriteres 926 millioner kroner. Projektet igangsættes i 2023.

Derudover rummer planen udbygning af eksisterende infrastruktur. Det gælder blandt andet:

* Udvidelse af motorvej E45 mellem Aarhus S og Aarhus N fra fire til seks spor.

* Udvidelse af motorvej E45 mellem Vejle (Hornstrup) og Skanderborg S fra fire til seks spor.

* Udvidelse af motorvej E20/E45 Kolding V-motorvejskryds (MVK) Kolding.

* Udvidelse af motorvej E20 syd om Odense. Motorvejen udvides fra afkørsel 53, Odense V, til og med ny afkørsel 50 Hjallese fra fire til seks spor.

* Øget kapacitet på Motorring 3 ved København.

* Udvidelse af Hillerødmotorvejen, M3 til Ring 4 (begge retninger).

* Udvidelse af Ring 4 (nordlig del).

* Opgradering til motorvej af Hillerødmotorvejens forlængelse.

* Opgradering af to motortrafikvejsstrækninger til motorvej omkring Herning.

Kilde: 'Aftale om et sammenhængende Danmark', Regeringen.dk.