Råd: Nuværende voldtægtslov har ført til tvivlsomme frifindelser

Krav om frivillighed skal indføres, mener råd, som peger på, at der er sket frifindelser, som kan diskuteres

Den nuværende lov om voldtægt har ført til frifindelser, hvis rimelighed kan diskuteres.

Sådan lyder det fra Straffelovrådet, der rådgiver regeringen ved større ændringer af strafferetten.

Rådet har gennemgået hele 667 voldtægtssager. Det anbefaler onsdag at ændre lovgivningen, så der fremover bliver fokus på frivillighed.

I den nuværende bestemmelse er fokus på, om den tiltalte har truet eller været voldelig. Men det vil rådet altså lave om.

Forslaget fra rådet kommer, efter at det sidste år blev bedt om at se på området af den daværende blå regering.

Derfor har rådet gennemgået samtlige domme i perioden 1. juli 2016 til 1. juli 2019.

Rådet er kommet frem til, at den nuværende lovgivning har ført til frifindelser, som måske ikke var berettigede.

- Den gældende lovgivning har ført til flere frifindende domme, hvis rimelighed vurderet ud fra den seksuelle selvbestemmelsesret kan diskuteres, lyder det.

Et enigt råd mener derfor, at bestemmelsen bør ændres. Ti medlemmer argumenterer for frivillighed. Et medlem mener, at begrebet samtykke skal indføres.

Efter flertallets opfattelse er begrebene frivillighed og samtykke i vidt omfang to sider af samme sag.

- Hvis terminologien samtykke anvendes frem for frivillighed, vil det yderligere skulle vurderes, om et sådant samtykke blev afgivet frivilligt, skriver rådet i betænkningen.

Den nuværende strafferamme på otte år vil Straffelovrådet ikke ændre på.

Rådet skriver, at berøringer eller kys kan være tegn på frivillighed. Omvendt vil verbale eller fysiske afvisninger af tilnærmelser betyde, at samlejet er ufrivilligt.

Kritikere har peget på, at det ikke vil ændre på, at det i sidste ende vil blive påstand mod påstand, når voldtægtssager skal afgøres.

Hvis frivillighed ikke er kommet til udtryk gennem ord eller handling, er de konkrete omstændigheder ifølge rådet det afgørelsen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) hilser forslaget om frivillighed velkommen.

- Det er et stort og vigtigt skridt, og regeringen støtter forslaget, for det handler om ligeværd, respekt og ret til at bestemme over sin egen krop, siger han.