Radikal udenrigsminister lettede eksport af våben til diktaturstater

Martin Lidegaard: Der var 'intens debat' i ministeriet. Folketinget hørte intet

Martin Lidegaard fortalte ikke Folketinget om lempelse af reglerne for eksport af overvågningsudstyr og våben til diktaturstater. Foto: AP
Martin Lidegaard fortalte ikke Folketinget om lempelse af reglerne for eksport af overvågningsudstyr og våben til diktaturstater. Foto: AP

Uden at informere Folketinget ændrede Udenrigsministeriet reglerne for salg af våben og overvågningsudstyr.

Under tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R) gjorde udenrigsministeriet det lettere for virksomheder at få tilladelse til at sælge våben og overvågningsteknologi til diktaturstater. Det skriver Information.

I et nyt folketingssvar skriver nuværende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), at det i foråret 2014 blev besluttet at "gå bort fra en mere restriktiv tilgang" til EU's regler for eksportkontrol med våben og såkaldte dual use-produkter.

Dual-use er et paraplybegreb for teknologier, der kan bruges til både civile og militære formål - heriblandt overvågningsteknologi.

I en kommentar til Information skriver Udenrigsministeriet, at Danmark før 2014 førte "en tilbageholdende politik med udgangspunkt i en restriktiv anvendelse af EU's regler. I 2014 blev der anlagt en mere nuanceret politik."

Den kursændring blev Folketinget dog ikke informeret om.

Ikke praksis
Udenrigsministeriet forklarer, at der i nyere tid ikke har "været praksis for at orientere Udenrigspolitisk Nævn om dansk eksportkontrolpraksis".

Det er uklart, hvordan den nye praksis præcis adskiller sig fra den gamle.

Det fremgår dog af et svar, som nuværende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har givet til Folketinget, at Udenrigsministeriet i dag anlægger en minimumsfortolkning af EU-reglerne.

Kun hvis en eksport er "i direkte strid" med reglerne, vil Udenrigsministeriet bede Erhvervsstyrelsen om at afslå en tilladelse.

Mindre kursændring
Martin Lidegaard siger til Information, at han ikke i detaljer kan huske beslutningen om en ændring af Udenrigsministeriets praksis.

Men han mindes, at der var "en intens debat" om sagen internt i ministeriet.

Han forklarer, at der stod to åbenlyse hensyn over for hinanden. Det ene hensyn var, at en mere restriktiv fortolkning koster danske arbejdspladser uden at løse nogen menneskeretsproblemer.

- Mod det står den mere principielle og moralske holdning til sagen, som jeg selv repræsenterer, siger Martin Lidegaard.

Som Martin Lidegaard husker forløbet, fik han præsenteret "en større lempelse" af sit embedsværk. Herefter fik han det justeret, så det "endte rimeligt balanceret".

Spørgsmål: Synes du, at man som minister bør informere Folketinget, når man laver en kursændring i forhold til eksport af våben og dual use-produkter?

- Ja. Hvis man laver en markant kursændring, bør man selvfølgelig orientere Folketinget. Men jeg betvivler altså, at der er tale om en større kursændring i det her tilfælde, siger han.