Radikale agter at stemme for skrappere krav til sammenføring

Regeringen, S og DF er blevet enige om nye regler for familiesammenføring. Også hos R kan der være opbakning.

Onsdag præsenterede regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en aftale om nye regler for familiesammenføring.

Aftalen indebærer, at tilknytningskravet bliver skrottet, og i stedet kommer der et såkaldt integrationskrav.

Og også hos De Radikale kan der være opbakning til aftalen.

- Jeg tror, at vi kommer til at stemme for det her lovforslag, fordi der er så mange forbedringer i det i forhold til tilknytningskravet, siger udlændinge- og integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen (R).

En del af det nye integrationskrav bliver, at man ikke kan få sin ægtefælle hertil, hvis man bor i en såkaldt ghetto.

Netop den del forholder De Radikale sig dog til med skepsis.

- Jeg synes bare, at det er mærkeligt, at hvis man bor i bestemte områder, så har man færre rettigheder, end hvis man bor i alle andre områder. Jeg tror ikke på, at det giver bedre integration og mere blandede boligområder, siger Sofie Carsten Nielsen.

Netop kravet om ghettoer har været vigtigt for Socialdemokratiet, fortæller udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S).

- Der skal ikke være flere familiesammenføringer til de mest udsatte boligområder i Danmark. De løfter i forvejen en kæmpe social opgave. Vi skal ikke bede de områder om også at løfte en integrationsopgave, siger han.

Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set opfylder fire ud af seks krav.

De seks krav handler om uddannelse, sprogkundskaber og erhvervserfaring.

- Hvis folk kommer her til vores samfund og vil have en fremtid her, så er de nødt til at kunne fungere med os andre - i det mindste bare på almindeligt turistniveau, siger Mattias Tesfaye.

Sofie Carsten Nielsen mener på den anden side, at de nye regler vil afholde ressourcestærke borgere fra at flytte til ghettoer.

- Dem vi nu forhindrer i at bosætte sig der, det er jo dem, der kan forsørge sig selv. Altså borgere, der har ressourcer og er i arbejde og har kunnet forsørge sig selv et stykke tid, for det er kravet, siger hun.

Integrationskravet skal træde i stedet for tilknytningskravet.

Tilknytningskravet indebærer, at et dansk-udenlandsk par samlet set skal have en større tilknytning til Danmark end til et andet land for at få familiesammenføring.

39 kommentarer
Vis kommentarer