Radikale øremærker en halv milliard til uddannelsesløft

Radikale Venstre vil forbedre kvaliteten af de videregående uddannelser, lyder det fra uddannelsesministeren.

Radikale Venstre øremærker i sin 2025-plan en halv milliard kroner til de videregående uddannelser. Pengene administreres af et nyt råd, der blandt andet skal fokusere på at udvikle og afprøve nye undervisningsformer.

- Vi bruger årligt 30 milliarder på videregående uddannelser, og det er helt afgørende, at vi får mest muligt ud af den investering, siger Sofie Carsten-Nielsen (R), der er uddannelses- og forskningsminister.

- Vi har nået vores målsætning om, at flere unge skal tage en videregående uddannelse. Så nu handler det om, at kvaliteten af de uddannelser er virkelig høj.

Den halve milliard skal uddeles af et nyt "Nationalt råd for de videregående uddannelser", som institutionerne selv søger om. Samtidig skal rådet sikre, at erfaringer og viden fra støttede projekter indsamles og deles.

- Rådet skal blandt andet yde en særlig indsats for social mobilitet. Vi er stadig ikke i stand til at opdage og motivere talent bredt nok. Vi bliver ikke dygtigere, hvis alle på de videregående uddannelser ligner hinanden, siger Sofie Carsten Nielsen.

Ud over social mobilitet skal midlerne bruges på at udvikle og afprøve nye undervisningsmetoder, opkvalificere underviserne samt etablere centre for excellent undervisning.

Danmark har et af verdens dyreste uddannelsessystemer, hvor den seneste opgørelse fra OECD viser, at Danmark i 2011 brugte 2,4 procent af bruttonationalproduktet (BNP) på videregående uddannelser.

- De penge går til de studerende, driftsopgaverne på uddannelsesstederne og i høj grad SU. Derfor er vi rede til at afsætte en halv milliard. Det er ikke alverden, men nok til en fokuseret opgave som denne.

- Pengene kommer fra det råderum, som vi har skabt. Både regeringen og Radikale har i deres planer sat penge af til uddannelser, siger Radikale Venstres uddannelses- og forskningsminister.

1 kommentar
Vis kommentarer