Radikale: Regeringen bør forbyde salg af tyggetobak

Hvis regeringen ikke er villig til at forbyde salg af tyggetobak, svigter den sin egen målsætning om en tobaksfri ungdomsgeneration i 2030, mener sundhedsordfører for Radikale Venstre

Mange unge bruger i dag røgfri tobaksprodukter, som snus og tyggetobak, og selvom der ikke er den store forskel på indholdet, skelner loven imellem de to produkter. Foto: Olivia Loftlund
Mange unge bruger i dag røgfri tobaksprodukter, som snus og tyggetobak, og selvom der ikke er den store forskel på indholdet, skelner loven imellem de to produkter. Foto: Olivia Loftlund

Måske forbinder du primært snus og tyggetobak med vores svenske naboer, men meget tyder på, at den røgfri tobak har udviklet sig til en trend blandt danske unge.

Ifølge professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet, Charlotta Pisinger, er der ingen tvivl om, at snus og tyggetobak bliver mere og mere udbredt.

I dag er salg af snus ulovligt i Danmark, men loven undtager tobak, der er beregnet til at inhalere eller tygge. Radikale Venstres sundhedsordfører, Lotte Rod, mener, at salg af tyggetobak bør forbydes ved lov.

- Jeg synes, den rigtige vej at gå er at sørge for, at unge slet ikke starter med at bruge tobak, og det kan et forbud være med til. Jeg lytter til forskerne, når de siger, at der ikke er nogen sundhedsmæssig forskel på, om det er snus eller tyggetobak, og at det derfor bør forbydes, siger Lotte Rod (RV).

Flere og flere unge får nikotinrus af de små pakker med snus. Foto: Polfoto Samfund Flere gymnasier indfører forbud mod snus

Hun mener, at et forbud mod tyggetobak er et naturligt skridt på vejen til at sikre målsætningen om en røgfri ungdomsgeneration i 2030, som regeringen satte med 'Kræftplan IV' i 2016.

- Jeg synes faktisk, at regeringen svigter her. De har selv været med til at sætte målsætningen om, at vi skal have den første generation af unge, der slet ikke starter med at ryge eller bruge tobak. Og så er det jo sløvt, at man ikke vil gøre det, der skal til, siger Lotte Rod (RV).

Flere veje mod tobaksfri ungdomsgeneration
Sundhedsordfører for Venstre, Jane Heitmann, svarer på kritikken, at regeringen allerede har taget en række andre initiativer for at nå målsætningen.

- Vi har for eksempel indgået en partnerskabsaftale med detailhandlen, som skal sikre, at detailhandlen i højere grad efterspørger legitimation, og det er uanset, om det er cigaretter eller tyggetobak, man køber. Vi har også sikret flere midler til Sikkerhedsstyrelsen, så de kan bistå politiet i håndhævelsen af lovgivningen. Og sidst men ikke mindst har vi, sammen med Radikale Venstre, søsat en stor og omfattende kampagne på de sociale medier målrettet unge, og særligt dem på erhvervsskolerne, siger Jane Heitmann (V).

Jane Heitmann (V) er glad for, at Radikale Venstre bakker op om regeringens målsætning, men hun mener ikke, at et forbud er den rette vej at gå.

- Det, der er det vigtigste her, er, at gældende dansk lovgivning overholdes, og der har detailhandlen et enormt stort ansvar. Og det har de unges forældre også. De har ansvar for at tale med deres unge mennesker om, hvorfor det er dumt at bevæge sig ned ad tobaksvejen, siger hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Paradoksal forskel i lovgivningen

Selvom der, ifølge professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger, ikke er forskel på indholdet af snus og tyggetobak, taler juraen et andet sprog. Det blev forbudt at markedsføre snus efter implementeringen af et EU-direktiv tilbage i 2016, mens tyggetobak og anden røgfri tobak beregnet til at tygge på eller inhalere er undtaget af lovgivningen.

- Det er underligt, at snus er ulovligt, og tyggetobak ikke er, når den eneste forskel er, hvordan tobakken er skåret, siger sundhedsordfører Lotte Rod (RV).

Mads Franklin Brøndberg på 22 år er én af de gymnasieelever, der bruger snus på daglig basis. Foto: Olivia Luftlund Samfund Gymnasieelev: Jeg 'snuser' for at undgå cigaretter

Den paradoksale forskel i lovgivningen undrer også sundhedsordfører for Enhedslisten Peder Hvelplund.

- Enhedslisten var ikke tilhænger af forbuddet mod snus, dengang det blev indført, men det undrer mig, at der skal være et forbud mod snus, når der ikke er et forbud mod tyggetobak. Det afgørende bør ikke være, hvordan tobakken er skåret, men indholdet af nikotin, og derfor forstår jeg ikke, at der er den forskel i lovgivningen, der er i dag, siger han.

Peder Hvelplund (EL) er dog uenig i, at et forbud mod tyggetobak er løsningen.

- Jeg tror grundlæggende ikke på idéen om et forbud. Jeg vil hellere se på, at vi får reguleret området bedre og får fokus på oplysning og information om brug af tyggetobak, Vi kan f.eks. se på en strammere regulering af nikotinindholdet i tyggetobak, siger Peder Hvelplund.

Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, mener heller ikke, at et forbud er løsningen. Faktisk bør det, hvis det stod til Dansk Folkeparti, hverken være ulovligt at markedsføre snus eller tyggetobak.

- Jeg ser hellere, at de unge i Danmark bruger snus, end at de ryger, og stod det til os, så havde vi heller ikke et forbud mod snus. Unge mennesker har alle dage været grænsesøgende og har villet prøve det, der er forbudt. Derfor mener vi, at man i stedet for et forbud skal sikre den korrekte oplysning om produktet, siger Liselott Blixt (DF).

Uenighed om afgiftsstigning
Partierne på Christiansborg diskuterer i disse dage afgiftsstigninger på cigaretter, og spørgsmålet om afgiftsstigninger splitter også partierne i relation til tyggetobak. Sundhedsordfører fra Radikale Venstre, Lotte Rod, ser en afgiftsstigning som den næstbedste løsning.

- Jeg synes klart, at et forbud giver bedst mening, men hvis vi kan finde flertal for at sætte afgifterne op, vil jeg også gerne være med til det, siger Lotte Rod (RV).

Endhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, foreslår først og fremmest et øget fokus på information om de røgfri tobaksprodukter, men han er villig til også at åbne for diskussionen om afgiftsstigninger.

- Vi vil være helt åbne for at se på en afgiftsstigning for tyggetobak, siger Peder Hvelplund (EL).

Anderledes ser det ud hos Dansk Folkeparti, hvor sundhedsordfører Liselott Blixt fuldstændig afviser effekten af afgiftsstigninger.

- Jeg mener ikke, at øgede afgifter er den vej, vi skal gå. Vi ønsker ikke en stat, der skal kontrollere alt, hvad vi putter i munden. Først går vi efter cigaretter, så går vi efter nikotinen, så alkoholen og så de fede varer. Altså, vi skal også leve vores liv, siger Liselott Blixt (DF).

Sundhedsordfører for Venstre, Jane Heitmann, svarer, at Venstre ikke har diskuteret afgiftsstigninger på røgfri tobak.

Det siger lovgivningen om snus og tyggetobak

Jf. kapitel 4 §13 i Lov om tobak m.v. må tobak, der indtages oralt, ikke markedsføres i Danmark. Det vil sige, at det herhjemme er ulovligt at sælge og reklamere for snus.

Loven undtager tobak, der er beregnet til at inhalere eller tygge. Derfor er markedsføring af tyggetobak altså ikke ulovligt, som det er i dag.

Det er desuden lovligt at importere snus til eget forbrug fra for eksempel Sverige, dog maks 750 g ren snus eller 2250 g inklusiv emballage.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen og Lov om tobak m.v.

156 kommentarer
Vis kommentarer