Regeringen får hård kritik af sin egen klimarådgiver

Den grønne omstilling skal accelereres, ikke forsinkes, siger formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt, ligger op til at svække klimamålene (Foto: Kaare Smith)
Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt, ligger op til at svække klimamålene (Foto: Kaare Smith)

Nu advarer også regeringens egen rådgiver, Klimarådet, mod at svække klimamålene, sådan som klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) har lagt op til under overskriften "grøn realisme". Det skriver Information.

Der er tværtimod brug for at skrue op for tempoet i den grønne omstilling, hvis målet om at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050 skal kunne nås på en omkostningseffektiv måde.

Det siger Klimarådets formand, professor i økonomi ved Københavns Universitet og tidligere overvismand, Peter Birch Sørensen.

- Jeg tror ikke, man har gjort sig helt klart, hvor stor en omstilling der faktisk er tale om, hvis vi skal tage 2050-målsætningen alvorligt, siger han til Information.

- Der skal laves nogle store investeringer, og hvis vi udskyder dem for længe, skal de gennemføres i et meget forceret tempo senere, og så kan det blive urealistisk at nå målet, eller det kan blive uforholdsmæssigt dyrt, siger Klimarådets formand.

Det nye råd blev nedsat af den forrige regering, og skal mindst en gang om året gøre status over det klimapolitiske arbejde og give regeringen anbefalinger på vejen mod 2050-målet.

Rådets første redegørelse ventes sidst i november, men allerede nu finder man det berettiget at gå ud med en advarsel mod regeringens kurs.

Siden regeringens tiltræden har klima- og energiministeren ikke blot sagt, at regeringen vil udøve "grøn realisme" og sænke et politisk flertals hidtidige mål om 40 procent CO2-reduktion i 2020 til i stedet 37 procent.

Regeringen vil også sløjfe delmål på vejen mod 2050 om udfasning af kul i 2030 og naturgas i 2035.

Dertil er der med finanslovsforslaget lagt op til at beskære det succesrige Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) fra i år 375 millioner kroner til 52,6 millioner kroner årligt de kommende år.

5 kommentarer
Vis kommentarer