Regeringen skrotter seniortænketank

Det er reformer, der skal sikre seniorer et godt arbejdsliv, ikke en tænketank, mener regeringen

Regeringen har bestemt sig for at nedlægge en tænketank, der havde til opgave at komme med forslag til, hvordan arbejdslivet for seniorer kunne forbedres.

Tænketanken, der blev nedsat af den tidligere SR-regering, nåede aldrig at komme i gang med sit arbejde, da den blev sat i bero, da der blev udskrevet folketingsvalg.

- Løsninger på, hvordan seniorer får et bedre arbejdsliv, skal findes i forbindelse med større reformer på beskæftigelsesområdet og i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, lyder begrundelsen for beslutningen fra Beskæftigelsesministeriet.

- For at afhjælpe nogle af de udfordringer, som seniorerne står over for i dag, vil regeringen skabe vækst og arbejdspladser, lover Beskæftigelsesministeriet på sin hjemmeside.

- Derudover indeholder for eksempel beskæftigelsesreformen fra sidste år initiativer, som også er målrettet ledige seniorer. Det gælder blandt andet den tidlige, individuelle og jobrettede indsats samt muligheden for uddannelse og opkvalificering.

FTF, der er hovedorganisation for blandt andre lærere og sygeplejersker, undrer sig alligevel over beslutningen om at nedlægge tænketanken.

- Vi bliver ældre og ældre, og politikerne kræver, at vi bliver længere tid på arbejdsmarkedet, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey i en pressemeddelelse.

- Problemer med et nedslidende fysisk og psykisk arbejdsmiljø forsvinder ikke ved at nedlægge en tænketank, siger hun.

FTF forventer, at forholdene for seniorer på arbejdsmarkedet kommer med i de trepartsforhandlinger, regeringen har bebudet. Der bliver efter alt at dømme nok at snakke om.

Regeringen har blandt andet påkaldt sig fagforeningernes vrede ved at foreslå besparelser på arbejdstilsynet.

Jeg ser derfor frem til at emnet tages op ved trepartsforhandlingerne, siger Bente Sorgenfrey.