Regeringen vil forlænge klagefrist i sager om seniorordning

En gruppe ældre på arbejdsmarkedet får længere tid til at klage, hvis arbejdsgiver har begået fejl.

En gruppe ældre på arbejdsmarkedet får forlænget deres mulighed for at klage over afgørelser om skattenedslag, hvis de har fået afslag som følge af en fejl i arbejdsgiverens indberetning.

Det oplyser Skatteministeriet.

Afgørelserne omhandler den såkaldte seniorordning, der skulle få ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Her kunne seniorer i perioden 2010 til 2016 få op til 108.500 kroner i skatterabat, hvis de var født i årene mellem 1946 og 1952.

Omkring 12.000 i hver årgang har benyttet sig af ordningen, oplyser ministeriet.

Ministeriet har opdaget flere tilfælde, hvor arbejdsgiver har oplyst for få arbejdstimer. Hvis fejlen blev opdaget mere end tre måneder efter indberetningen, var klagefristen udløbet.

Det vil regeringen ændre med et lovforslag til efteråret.

- Vi har desværre set eksempler på, at seniorer har fået afvist et skattenedslag, selv om afslaget skyldtes fejl fra andre end dem selv.

- Det er jo dybt urimeligt og ikke et udtryk for retssikkerhed for borgerne, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) i en pressemeddelelse.

4 kommentarer
Vis kommentarer