Regeringen vil støtte virksomheder med 40 milliarder kroner

Regeringen foreslår hjælpepakke på i alt 40 milliarder kroner til små virksomheder og selvstændige

Finansminister Nicolai Wammen har onsdag middag præsenteret et udspil fra regeringen, som skal hjælpe virksomheder, der er ramt af den nuværende krise, hvor store dele af landet er lukket ned og ansatte er sendt hjem.

Regeringens forslag indeholder hjælp på i alt 40 milliarder kroner, som skal gå direkte til virksomhederne.

- Der er tale om et historisk tiltag, og vi har aldrig gjort det her før, lød det fra Wammen på pressemødet.

Han fortæller, at forslaget vil bestå i, at staten skal betale nogle af de faste udgifter for de ramte virksomheder.

Derudover vil staten ifølge forslaget dække 75 procent af omsætningstabet for selvstændige, dog maksimalt 23.000 kroner om måneden og i alt 70.000 i løbet af de tre næste måneder, som kompensation for den situation, de er havnet i som følge af coronakrisen.

Kompensationen kan udgøre i alt 34.500 kroner per måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte.

- I dag er fokus på de erhverv, som i en periode ikke kan drives. På soloiværksætteren, der måske har sat sin egen og sin families økonomi ind på at skabe en virksomhed. På tømrervirksomheden, frisøren og restauranten, lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup på pressemødet.

Tilbyder at betale faste udgifter
Regeringen vil give et kontant tilskud til, at man kan betale de faste udgifter. Tilbuddet gælder 'de særligt hårdt ramte virksomheder'. Regeringen tilbyder at betale op mod 80 procent af de faste udgifter.

Ifølge Nicolai Wammen har man ikke sat noget loft over, hvor meget man vil bruge på initiativerne, men man forventer, at det koster 40 milliarder i løbet af de næste tre måneder.

Forslagene er endnu ikke vedtaget af Folketinget, men finansministeren understreger, at man har travlt, og regeringen lægger derfor op til, at der bliver tale om en hastebehandling af forslagene, så virksomhederne hurtigt kan blive tilbudt hjælp.

Grafik: Erhvervsministeriet
Grafik: Erhvervsministeriet

Fakta: Forslag til kompensation af faste udgifter

Principper for midlertidig kompensationsordning for faste udgifter mv.

1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation  

2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40 pct.) 

3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct. 

4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt 

5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

Kilde: Finansministeriet/Erhvervsministeriet