Regning for at flytte bilister over i toget kan krympe

Transportministeriet og tre trafikforskere vurderer, at tidligere beregninger om togdriften ikke er holdbare

Måske er det alligevel ikke så dyrt at flytte bilister over i toget, som det tidligere er blevet påstået.

Sådan lyder det fra en række trafikforskere og Transportministeriet ifølge fagbladet Ingeniøren.

Dermed punkteres transportminister Hans Christian Schmidts (V) grundlag for at satse på mere vejtrafik og mindre jernbane nu af hans eget ministerium.

Beregningerne i et notat fra Transportministeriet, der viser, at det ville koste staten 22,6 milliarder kroner om året at flytte 20 procent af bilisterne over i tog, bygger nemlig på uholdbare forudsætninger.

Notatet trak i april store overskrifter i medierne og fik ministeren til at varsle forhandlinger om nye investeringer i vejnettet.

Men Transportministeriet har med egne ord foretaget en 'meget forsimplet beregning', der forudsætter, at omkostningerne i togdriften ikke ændrer sig, selv om det lykkes at få flere over i toget.

- Det er ikke sikkert, at enhedsomkostningerne per personkilometer i togdriften forbliver lineære og uændrede (...) Togdrift har betydelige stordriftsfordele, hvilket betyder, at en ekstra personkilometer overflyttet fra personbil vil bidrage positivt til driftsøkonomien i det eksisterende togsystem, skriver ministeriet til Ingeniøren.

Derfor ville notatets antagelse 'ikke være retvisende i almindelige driftsøkonomiske analyser og prognoser', erkender ministeriet.

Tre trafikforskere, der har gennemgået notatet for Ingeniøren, er enige. En af dem er Morten Skou Nicolaisen, trafikforsker og adjunkt ved Aalborg Universitet.

- Overordnet set er det et meget forsimplet regnestykke, som jeg har svært ved at tage seriøst. Hvis der kommer flere kunder i den offentlige transport, vil den givetvis blive mere rentabel grundet stordriftsfordele. En lineær fremskrivning af omkostninger virker helt urealistisk, siger han til Ingeniøren.

Transportordførere fra Socialdemokraterne og De Radikale betegner ministeriets notat som vildledning.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra transportministeren.

3 kommentarer
Vis kommentarer