Rigsrevisionen vurderer at sag om Dong-salg kan lukkes

Oven på megen virak mener Rigsrevisionen nu, at sagen om det kritiserede salg af Dong kan lukkes

Rigsrevisionen vurderer, at sagen om børsnoteringen af Dong kan afsluttes. Det fremgår af et notat fra den 14. september. Det er offentliggjort tirsdag.

Statsrevisorerne har tidligere vurderet dele af forløbet som meget utilfredsstillende. Efterfølgende er finansministeren kommet med en redegørelse.

Der er efter denne, at Rigsrevisionen, der fører revision af det offentlige, vurderer, at sagen kan lukkes.

Finansministeren erkendte i sin redegørelse, at salget og beslutningerne op til "kunne have været bedre belyst" for at leve op til god forvaltningsskik.

- Ministeren tager desuden til efterretning, at der efter Statsrevisorernes opfattelse skulle have været udarbejdet yderligere beregninger til grund for Finansministeriets beslutningsgrundlag til regeringens Økonomiudvalg og forligskredsen.

- Rigsrevisionen noterer sig dette og vurderer, at sagen kan afsluttes, skriver Rigsrevisionen i notatet.