S afviser SU-stop som straf for pjæk

Der er for højt fravær på ungdomsuddannelserne, er partier enige om. Minister opfordrer til at stoppe SU

Fraværet på nogle af landets ungdomsuddannelser er så højt, at det går ud over studiekulturen og det faglige niveau.

Sådan lyder meldingen fra undervisningsminister Merete Riisager (LA) i Jyllands-Posten.

Og den diagnose fra ministeren genkender undervisningsordførerne fra både Venstre og Socialdemokratiet. Men når det så kommer til, hvad man skal gøre ved problemet, ser partierne lidt forskelligt på det.

Ministeren vil nemlig fra næste skoleår gennemføre, at alle gymnasier ensartet skal registrere, når eleverne ikke møder op. Og så vil hun indskærpe over for gymnasierne, at de har mulighed for at fratage eleverne SU, hvis de har for meget fravær.

Det er Socialdemokratiet imod.

- Vi tror ikke på, at det er den rigtige løsning. Det er en kultur, der skal ændres ude på skolerne. Det er skolerne lokalt, der skal finde ud af, hvordan kulturen skal ændres, så man får nedbragt sygefraværet, siger undervisningsordfører Annette Lind (S).

Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, kan godt se nogle fordele i en mere ensartet registrering af fravær. Det må bare ikke føre til mere bureaukrati, fastslår hun.

Muligheden for at trække gymnasieeleverne i SU er et af de "hårde værktøjer" at tage i brug, mener Anni Matthiesen.

- Men hvis man som ung melder sig til en ungdomsuddannelse, så får man muligheden for at få SU. Så er det ensbetydende med, at man skal møde op til timerne for at få den ydelse, siger hun.

Både Venstre og Socialdemokratiet mener, at det er nødvendigt at have øje for, hvorfor eleverne pjækker.

- Der kan være unge mennesker, der har ondt i livet og har brug for hjælp, fordi de måske er havnet i noget skidt, siger Anni Matthiesen.

Hun nævner blandt andet psykologhjælp og hjælp til at håndtere stress som noget, der kan være med til at nedbringe fravær.

Annette Lind er på samme linje.

- Vi vil se på, hvorfor man har fravær. Det kan være fordi, man er kronisk syg eller har andre problemer, der skal afhjælpes, siger hun.

- Hvis det er pjæk, skal man i skole. Men at fratage SU'en er ikke nogen god idé.

3 kommentarer
Vis kommentarer