S: Boligområder må højst have 30 procent indvandrere

Parallelsamfund bekæmpes med bedre balance i boligområder, mener udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S)

Der må højst bo 30 procent ikke-vestlige indvandrere i udsatte boligområder. Det skal et bredt politisk flertal vedtage i en ti års plan.

Det siger Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye

- Vi skal leve sammen i dette samfund. Vi skal ikke leve adskilt i hver vores parallelsamfund, siger han.

En analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at cirka 28.000 familier i Danmark lever i parallelsamfund, hvor det er kendetegn, at få går på arbejde, at der ikke tales dansk, og hvor man kun møder personer med udenlandsk oprindelse.

Et parallelsamfund optræder ikke kun i de 22 boligområder på regeringens ghettoliste. Der findes parallelsamfund med i alt 74.000 personer i Danmark, mener analysen.

- Der er taget fornuftige skridt flere steder i Danmark. Gellerup-planen i Aarhus er et af den. Vi skal have blandet boligformerne, så ejere og lejere bor mere blandet, mener Mattias Tesfaye.

- Så skal vi have en boliganvisning, så de, der anvises en bolig, ikke alle har udenlandsk baggrund. Så skal vi lade nogle lejligheder stå tomme, hvis det skal til for at sikre den rigtige sammensætning af beboere.

Mattias Tesfaye erkender, at regeringens kommende udlændingeplan bliver den sjette siden 1994. Og Socialdemokratiet har lige fremlagt sit udlændingeudspil.

Spørgsmål: Så det har ikke rigtig rykket?

- Nej. Det er rigtigt. Der er kun sket én ting de seneste 20-30 år: Adskillelsen mellem os er blevet større. Der er flere boligområder med en højere andel af indvandrere. Det svækker integrationen, siger Mattias Tesfaye.

- Socialdemokratiet appellerer til, at et bredt flertal går sammen om en målsætning. Hvis man i ti år fører aktiv boligpolitik og blander boligområder, så vil det være muligt, at ingen områder har over 30 procent indvandrere.

229 kommentarer
Vis kommentarer