S: Nødvendigt at Skat kan gå ind i private haver

DF bør sige klart fra over for regeringens planer om at svække Skats beføjelser, lyder det fra S

Skats adgang til private grunde, ret til at bede om cpr-numre og kravene om, at der skiltes ved byggepladser, er helt nødvendige redskaber for myndighederne, mener Socialdemokraterne.

Regeringen har derimod tænkt sig at fjerne de beføjelser, som den mener er alt for vidtgående.

I et nyt lovforslag lægger skatteminister Karsten Lauritzen (V) op til at fjerne Skats adgang til private grunde og fjerne kravet om, at der ved entrepriser på mere end 50.000 kroner skal opsættes et skilt med blandt andet navn og cvr-nummer på virksomheden, der udfører arbejdet.

Og samtidig vil regeringen fjerne Skats ret til at bede om det fulde cpr-nummer på de personer, der arbejder på byggepladsen.

- Det er at rive noget af det værn ned, der er mod social dumping, siger Jeppe Bruus (S), der er ordfører for social dumping

Han efterlyser en mere markant reaktion fra Dansk Folkeparti, der er betænkelige ved de to sidste dele af forslaget, men bakker op om, at det skal være slut med, at Skat kan gå ind på privat grund.

- De åbner bagdøren for social dumping. Men DF kunne bare sige, at det vil de ikke være med til, siger Jeppe Bruus.

- Regeringen prøver at gøre det til en ideologisk kamp, der handler om, at Skat vader rundt i folks haver. Men det er ikke det, der er tale om, mener Jeppe Bruus.

- Skat har mulighed for at gå ind på privat grund og kontrollere, at forholdene er i orden. Mig bekendt har der kun været en enkelt klage over Skats ageren i de her sager, siger ordføreren.

3 kommentarer
Vis kommentarer