S skaber nyt raseri i rød blok

Enhedslisten kalder S-støtte til nye udlændingestramninger for et 'ekstremt værdiskred'

Den hårde tone er et billede på den slåskamp, som lige nu udspiller sig på højrefløjen, hvor det handler om at være hårdest i udlændingespørgsmålet, lyder det fra Henrik Qvortrup (Producer: Martin Lorentsen)

Stemningen blandt de røde partier er absolut ikke blevet bedre, efter at Socialdemokratiet åbent bakker op om flere nye udlændingestramninger.

Det drejer sig om ni punkter, hvor regeringen og DF efter alt at dømme vil stramme udlændingepolitikken i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger.

I dagens Politiken forklarer Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, at partiet kan bakke op om de fleste af punkterne. Blandt andet er Tesfaye ikke afvisende over for, at gruppen af flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus skal kunne få en kontant månedlig bonus, hvis de giver afkald på retten til familiesammenføring 

Ifølge Enhedslistens udlændingeordfører, Nikolaj Villumsen, er dette udtryk for 'et ekstremt værdiskred' hos Socialdemokratiet:

- Det er fuldstændig vanvittigt, at man står med en situation, hvor politikere får den idé at opfordre forældre til at sælge deres børn for 1.000 kroner om måneden. Det er mig helt ubegribeligt, at det kan være et socialdemokratisk menneskesyn, siger Nikolaj Villumsen til Politiken.

Synkroniserer med DF
Også hos de radikale er man yderst kritisk over for den socialdemokratiske opbakning til de nye stramninger.

Partiets integrationsordfører, Sofie Carsten Nielsen, mener, at 'Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti synes at synkronisere mere og mere af deres politik på det område'.

- Jeg må bare konkludere, at det vigtigste for S er at have en ens politik med Dansk Folkeparti, og jeg går stærkt ud fra, at det også er det, de mener, siger hun til Ritzau.

Rødt kaos
I forvejen hersker der kaos i rød blok. Flere partier tøver med at pege på Mette Frederiksen som statsminister, og Alternativet har direkte sagt, at partiet ikke ønsker at støtte S-formanden.

Mette Frederiksen selv har ikke lagt skjul på, at der er kaotiske tilstande i blokken, og hun har peget på, at det særligt er udlændingepolitikken, der splitter partierne.

Her er stramningerne

Stramningerne har til hensigt at flytte fokus for en gruppe på 4.500 primært syriske flygtninge fra integration til hjemsendelse.

1. Der skal laves et nyt hjemrejseprogram, som skal træde i stedet for det nuværende integrationsprogram for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus. I praksis er der tale om en gruppe på omkring 4.500 primært syriske flygtninge, som ikke er individuelt forfulgte. I stedet for at integrere flygtningene i Danmark skal de forberedes på at rejse hjem. Det ser S positivt på.

2. Det skal præciseres, at danskkundskaber ikke i sig selv skal gøre det nemmere at bevare opholdstilladelsen. Det ser S positivt på.

3. Flygtningebørns opnåede tilknytning til Danmark – uanset barnets alder – skal ikke tillægges vægt inden for de første 5 år af barnets ophold her i landet, når man skal vurdere, om de kan få inddraget opholdstilladelsen. Medmindre at det åbenbart vil stride mod barnets tarv eller imod Danmarks internationale forpligtelser. Det er S åbne over for.

4. Der indføres en erklæring, hvor den enkelte udlænding blandt andet erklærer sig indforstået med, at beskyttelsen i Danmark er midlertidig, og at vedkommende har pligt til at returnere, når forholdene i hjemlandet ændrer sig. Det ser S positivt på.

5. Den nuværende pligt for kommunen til at finde en permanent bolig, når det er muligt, udgår, når det handler om flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus. Det ser S positivt på.

6. Der indføres mulighed for såkaldt repatrieringsstøtte til såkaldt §7, stk 3-lande (primært Syrien), og beløbet forhøjes med 20.000 kroner til 156.543 kroner for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus, hvis man repatrierer inden tre års ophold og dermed inden, man kan søge om familiesammenføring. Det ser S positivt på.

7. Hvis en flygtning med midlertidig beskyttelsesstatus giver afkald på sin ret til familiesammenføring, skal der kunne udbetales 1.000 kroner om måneden til op til to familiemedlemmer i hjemlandet. Familiemedlemmerne skal samtidig give samtykke til at give afkald på retten til familiesammenføring. Det er S ikke afvisende over for.

8. Den særlige kontante bonus på 6.000 kroner for at bestå prøven i dansk 2 bortfalder for flygtninge på den midlertidige opholdstilladelse. Det er S skeptiske over for.

9. Den nuværende integrationsgrunduddannelse (IGU) skal ophøre for flygtning med midlertidig opholdstilladelse. Det er S skeptiske over for.

Kilde: Politiken

528 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere