Så fedt er det i Folketinget

Ud over muligheden for at påvirke Danmarks fremtid har de 179 nyvalgte meget at glæde sig over

I disse timer kommer der overblik over hvilke 179 personer, der er valgt ind i Folketinget. Foto: Sisse Dupont/Polfoto
I disse timer kommer der overblik over hvilke 179 personer, der er valgt ind i Folketinget. Foto: Sisse Dupont/Polfoto

Det er ikke for sjov, at de har har hængt tre uger i en lygtepæl. Nu kommer belønningen til de 179, der blev valgt ind i Folketinget.

Som medlem af Folketinget er man ikke blot berettiget til løn og en god pension, men også en række andre frynsegoder.

De folkevalgte, der er så heldige at blive placeret på en ministerpost, kan desuden se frem til en særlig pension oven i hatten. Ligesom der ligger en god pose penge klar til en særlig efterløn, den dag de stopper på posten.

Kommission i arbejde
Politikernes pensioner og andre økonomiske vilkår er med jævne mellemrum genstand for debat på Christiansborg.

Det har blandt andet ført til, at der er blevet nedsat en såkaldt vederlagskommission, som skal se på politikernernes samlede lønpakke.

Efter planen skal kommission komme med sine anbefalinger før nytår. Et flertal i Folketinget har allerede meldt ud, at de agter at stemme kommissionens anbefalinger igennem.

Men indtil de nye regler træder i kraft, vil Folketingets politikere fortsætte på de nuværende regler.

Her giver Ekstra Bladet dig overblikket over politikernes økonomiske goder:

Lønnen

Som medlem af Folketinget får man en grundløn på 624.887 om året. Derudover er man sikret et såkaldt skattefrit omkostningstillæg på 60.103 kroner årligt, hvis man har bopæl i Danmark. For medlemmer valgt ind i Grønland og Færøerne, er omkostningstillægget på 80.137 kroner årligt.

Som minister er lønnen noget højere end folketingslønnen.

Højest lønnet er statsministeren med 1.470.744 kroner om året.

Finansministeren, økonomi- og indenrigsministeren samt udenrigsministeren får 1.294.255 om året, mens de øvrige ministres årsløn er på 1.176.595 kroner.

Folketingets formand, der den seneste valgperiode har været Mogens Lykketoft, får den samme løn som statsministeren.

Farvel-bonus

Som folketingsmedlem kan man beholde sin løn i en periode, efter at man er stoppet i Folketinget. Det kaldes eftervederlag.

Ifølge reglerne kan man beholde lønnen i minimum 12 måneder og maksimum 24 måneder efter at være stoppet i Folketinget.

Der modregnes i eventuelle lønindtægter, pension med videre fra den første dag, hvor eftervederlaget modtages. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 133.566 kroner i de første 12 måneder.

Også ministrene er sikret deres løn i en periode, efter de stopper på posten.

Ifølge reglerne modtager ministre deres eftervederlag i en periode svarende til halvdelen af den tid, de har siddet på ministerposten. Dog mindst i 18 måneder og højst i 36.

En række indtægter skal modregnes i ministrenes eftervederlag.

Pensionen

Har man siddet i Folketinget i mere end et år, har man ret til folketingspension.

Personer, der blev medlem af Folketinget før 1. juli 2007, kan få udbetalt folketingspension optjent inden 1. juli 2012, når de fylder 60 år.

Folketingspension optjent efter 1. juli 2012 udbetales, når medlemmet opnår den alder, der gælder for at kunne gå på efterløn.

Man får den højeste pensionssats, hvis man har siddet i Folketinget i mere end 20 år. Indtil folkepensionsalderen giver det 391.116 kr. om året. Efter folkepensionsalderen lyder den på 348.564 kroner om året.

Ægtefæller til afdøde folketingsmedlemmer kan desuden modtage den såkaldte ægtefællepension.

Man kommer ikke sovende til lønnen i Folketinget, men man skal finde sig i, at jobbet til tider kan virke kedeligt. Foto: Jakob Jørgensen
Man kommer ikke sovende til lønnen i Folketinget, men man skal finde sig i, at jobbet til tider kan virke kedeligt. Foto: Jakob Jørgensen
 

Ministerpensionen

Har man været minister i mere end et år, har man også ret til en særlig pension. Den højeste pension opnås efter samlet otte år som minister.

Ministerpensionen kan blive udbetalt fra efterlønsalderen. På den højeste sats giver det 319.908 kr. om året, mens der er 277.360 kr. at hente årligt efter folkepensionsalderen.

Fra efterløns- til folkepensionsalderen kan man dog højst få omkring 620.000 kr. om året i politiker-pensioner.

Fra folkepensionsalderen er maksimumbeløbet omkring 577.000 kr. om året.

Bolig og hotel

Folketinget stiller en supplerende lejlighed til rådighed for de medlemmer, der har fast bopæl uden for Sjælland.

Folketinget råder over 59 lejligheder. Desuden er der fem lejligheder til medlemmerne af Folketingets Præsidium.

De folketingsmedlemmer, der får stillet en lejlighed til rådighed, modtager desuden et tilskud til dækning af dobbelt husførelse. Tilskuddet lyder på 29.868 om året.

Folketingsmedlemmer, som ikke får stillet en lejlighed til rådighed, kan i et kalenderår få dækket udgifter til op til 12 hotel-overnatninger i Københavns-området i forbindelse med møder, som er relateret til folketingsarbejdet.

Desuden kan et medlem af Folketinget i et kalenderår få dækket udgifter til op til 12 overnatninger i den storkreds, hvor medlemmet er opstillet, i forbindelse med møder i storkredsen. Ifølge reglerne er kan dette lade sig gøre, ’hvis afstanden mellem storkredsen og medlemmets bopæl gør det rimeligt’.

Dette er tilfældet, hvis et folketingsmedlem bor i det sjællandske område, men er opstillet på Fyn eller i Jylland.

Transport og rejser

Folketingsmedlemmer får dækket en række transport- og rejseudgifter.

Frikort til DSB, Movia og metroen. Frikortene kan benyttes til transport i forbindelse med medlemmernes politiske arbejde, herunder transport mellem bopæl og Christiansborg.

Udgifter til færgeoverfarter og broforbindelser (Storebælt/Øresund) i forbindelse med medlemmernes politiske arbejde. Medlemmerne kan få en brobizz til dette formål.

Folketinget betaler for medlemmernes indenrigs-flyrejser i forbindelse med deres politiske arbejde. Det gælder flyrejser mellem bopæl og Christiansborg og flyrejser i tilknytning til politiske møder.

Folketinget dækker medlemmernes udgifter til taxakørsel i særlige tilfælde i forbindelse med deres politiske arbejde. Det gælder taxakørsel mellem Christiansborg og følgende trafikknudepunkter: Københavns Lufthavn, Københavns Hovedbanegård, Østerport Station og metroen på Kongens Nytorv.

Uden for hovedstadsområdet betaler Folketinget udgifterne til medlemmernes taxakørsel mellem bopælen og den nærmeste provinslufthavn/provinsbanegård, hvis der ikke findes hensigtsmæssig offentlig transport. Disse regler gælder, når medlemmer med bopæl uden for hovedstadsområdet skal til eller fra Christiansborg eller deltager i en tjenesterejse for Folketinget i udlandet.

Folketingets medlemmer kan modtage godtgørelse for kørsel i egen bil ved befordring mellem bopælen og Christiansborg, bopælen og politiske møder og Christiansborg og politiske møder.

Uden for hovedstadsområdet dækker Folketinget godtgørelse for kørsel i egen bil mellem bopælen og den nærmeste provinslufthavn/provinsbanegård, hvis der ikke findes hensigtsmæssig offentlig transport.

Når Folketingets medlemmer er på udvalgsrejser, delegationsbesøg eller studieture i udlandet, dækker Folketinget medlemmernes rejseudgifter til fly, hotel, forplejning med videre.

113 kommentarer
Vis kommentarer