Sådan skal du fremover sortere dit affald

Regeringen præsenterede mandag formiddag et nyt sorteringssystem, der skal hjælpe os i klimakampen. Få overblikket her

Skuespiller Charlotte Fich sorterer sit affald omhyggeligt. Foto: Ritzau Scanpix
Skuespiller Charlotte Fich sorterer sit affald omhyggeligt. Foto: Ritzau Scanpix

Læs Ekstra Bladets livedækning fra pressemødet mandag her.

Det er regeringens ambition, at danskerne skal sortere mere affald, at der bliver investeret i genanvendelse, og at mindre affald bliver forbrændt.

Visionen er en klimaneutral affaldssektor i 2030, og målet er at fjerne 80 procent af plastikaffaldet fra forbrændingsanlæggene i 2030.

Regeringen gør dog opmærksom på, at udspillet kun er første skridt på vejen.

Her er de tiltag, som miljøminister Lea Wermelin (S) og klimaminister Dan Jørgensen (S) mandag præsenterede på et pressemøde:

* Regeringen vil strømline affaldssorteringen, så danskerne sorterer affald på samme måde, uanset hvilken kommune de bor i.

Der skal sorteres ti typer af affald ved alle husstande i Danmark, og der skal gøres brug af de samme affalds-piktogrammer.

De ti typer er mad, papir, pap, metal, glas, plast og restaffald. Men også fødevarekartoner, tekstil og farligt affald skal være en del af systemet.

Der vil være mulighed for, at affaldet kan sorteres i spande med flere rum. Det er derfor forventningen, at et almindeligt parcelhus skal have to til fire spande med flere rum.

* Regeringen mener, at der i højre grad skal investeres i og bygges genanvendelsesanlæg frem for forbrændingsanlæg. Det vil regeringen drøfte med Folketingets partier.

Regeringen vil invitere Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan vi får færre og mere effektive forbrændingsanlæg og begrænset importen af udenlandsk affald.

* Regeringen vil udbyde husholdningers genanvendelige affald, så genanvendelsesvirksomheder i Danmark kan få adgang til affaldet.

På den måde kan innovative virksomheder bruge affaldet til at udvikle fremtidens teknologiske løsninger og skabe nye, grønne arbejdspladser.

* Derudover vil regeringen igangsætte udviklingstiltag, som skal sikre en klimaneutral affaldssektor, ved eksempel at etablere et nyt partnerskab. Det skal have fokus på at lave intelligent affaldshåndtering gennem ny teknologi og digitale løsninger.

FAKTA: Store mængder plastik går op i røg

Regeringen præsenterede mandag en række initiativer, der skal sikre bedre sortering og genanvendelse af affald. Blandt andet af plastik, som er den største kilde til udledning af CO2 fra forbrænding af affald.

Det skyldes, at plastik er lavet af olie.

Desuden kan mange plastikprodukter ikke genanvendes eller bruges flere gange, og derfor ender det med at blive brændt af.

* Forbrænding af et ton plastikaffald udleder cirka 2,8 tons CO2.

* Vi forbrænder hvert år cirka 370.000 tons plastikaffald og i 2030 vil det udlede cirka 1 millioner tons CO2.

* Tekstiler indeholder ofte også plastik og udleder dermed også CO2, når det forbrændes. Afbrænding af plastikholdige tekstiler vil udlede omkring 0,1 mio. tons CO2 i 2030.

* Danmark importerer også affald med plastik i, hvilket forventes at udlede yderligere 0,2 millioner tons CO2 i 2030.

Kilde: Miljøministeriet.