Sammenbrud i ok-forhandlinger: Her er de mulige scenarier

Forhandlingerne om en ny overenskomst for de statsansatte er fredag brudt sammen, og det kan få betydning for alle offentligt ansatte

Fredag eftermiddag brød overenskomstforhandlingerne for landets 180.000 statsansatte sammen, men hvis parterne ikke kommer til enighed, kan det, ifølge arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen, få konsekvenser for alle 750.000 offentligt ansatte.

Hun mener, at situationen er alvorlig efter Flemming Vinthers udmelding.

- Det jeg hører Flemming Vinther sige, er, at de mener det, de siger ved forhandlingsbordet alvorligt, og at de ikke er klar til at indgå et kompromis.

Flere konfliktscenarier
- Konfliktscenariet lige nu er en storkonflikt, siger Nana Wesley Hansen og peger på, at der stadig er mulighed for, at forhandlingerne bliver genoptaget.

Men skulle parterne ikke kunne nå til enighed, peger hun på disse scenarier:

- Det kan betyde, at lønmodtagerne strejker eller at arbejdsgiverne laver lockout. Førstnævnte scenarie er det mest sandsynlige.

Skulle strejken opstå, går et forløb i gang, siger arbejdsmarkedsforskeren.

- Først skal man ned i forligsinstitutionen og via mægling prøve at få enderne til at mødes. Der vil være advokater med nogle beføjelser overfor parterne, så de kan tvinge dem til at komme ind i lokalet, tvinge dem til at blive siddende og lave nogle indrømmelser. De tager fat i det materiale, der er blevet lagt frem under forhandlingerne og prøver at få parterne til at indgå et kompromis.

Det er dog ikke en løsningsgaranti.

- Hvis det ikke lykkes, har forligsinstutionen også mulighed for at udskyde konflikten.

Hele det offentlige Danmark
Skulle en konflikt bryde ud, vil det ikke kun være de 180.000 statsansatte, der bliver påvirket, men alle landets cirka 750.000 offentligt ansatte.

- Det ikke ser lettere ud på det kommunale område, og jeg kunne heller ikke forestille mig, at det regionale bord bare ville fortsætte uden resten. Derfor kan det få betydning for alle offentligt ansatte, siger Nana Wesley Hansen.

Hun mener dog ikke, at strejken ville vare længe.

- Man ville med stor sandsynlighed lave et lovindgreb relativt hurtigt, hvis strejken kommer i gang, fordi det ville være en storkonflikt, der omfatter hele det offentlige arbejdsmarked. Så ville regeringen simpelthen gribe ind.

Dog tror hun ikke, at løbet er kørt endnu.

- Jeg hører ham ikke varsle en klar strejke, og der er jo også stadig nogle dage at løbe på, siger hun.

Strejken kan først gå i gang 1. april og skal varsles mindst en måned i forvejen.

173 kommentarer
Vis kommentarer