SF vil sætte en stopper for DF’s dobbeltmandater

Dobbeltmandater skal være fortid, mener SF, som tidligere har fremsat forslag om, at politikere kun skal lønnes for det højst betalte politiske fuldtidshverv

Socialistisk Folkeparti har tidligere fremsat forslag om at forbyde brugen af dobbeltmandater hos de politiske partier Foto: Olivia Loftlund
Socialistisk Folkeparti har tidligere fremsat forslag om at forbyde brugen af dobbeltmandater hos de politiske partier Foto: Olivia Loftlund

Hos SF er modstanden mod brugen af dobbeltmandater stor. Ifølge SF’s kommunalordfører, Kirsten Normann Andersen, er det et spørgsmål om at signalere til borgerne, at arbejdet i Folketinget ikke er et deltidsjob.

- Hvis man sender andre signaler til borgerne, synes jeg ærligt talt, at vi selv har et problem. Det er et fuldtidshverv. Derfor skal man også bruge sin arbejdstid på det. Derfor har vi stillet forslag om at forbyde dobbeltmandater, siger hun.

På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole sidder forskningschef og ph. d. i statskundskab Roger Buch. Han henviser til undersøgelser, som viser, at en typisk folketingspolitiker bruger 45 til 50 timer om ugen på politisk arbejde. Samtidig er arbejdstiden for kommunalpolitikere forøget fra 10 timer om ugen til 20 timer om ugen siden kommunalreformen i 2007.

- Kommuner er i dag blevet større enheder, end de var før kommunalreformen. På den måde er det blevet meget sværere at have et dobbeltmandat, fordi der kræves mere i det kommunalpolitiske arbejde, siger Roger Buch.

DF-dobbeltmandat glipper byrådsmøder

DF vil nedbringe antallet af dobbeltmandater
Forskningschefen forklarer, at der var 4700 kommunalpolitikere før reformen. Det antal er siden faldet til 2500. Ifølge Roger Buch skal politikerne i dag løse dobbelt så mange opgaver. Dertil kommer, at der er sket en professionalisering på embedsmandssiden, som betyder, at de i dag skal sætte sig ind i meget tunge og gennemarbejdede analyser.

- Hvis man gennemsnitligt skulle passe begge job, ville man have en arbejdsuge, der meget let vil komme op på omkring 70 til 80 timer om ugen, siger Roger Buch.  

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, mener ikke, at der er brug for et forbud mod dobbeltmandater. Han fremhæver, at DF ikke har så mange år på bagen som politisk parti. Derfor er han overbevist om, at partiet har nydt godt af at være repræsenteret begge steder på samme tid. Men han fastslår samtidig, at Dansk Folkeparti fremadrettet vil formindske antallet af dobbeltmandater.

- Vi arbejder på at nedbringe antallet, der sidder begge steder, fordi arbejdet er krævende og kræver fokus, siger Peter Skaarup.

25 procent fravær fra byrådet

Dobbeltmandater tjener over 1 mio. kr. om året
DF’s dobbeltmandat Mikkel Dencker, som både sidder i Folketinget og er viceborgmester i Hvidovre, får 1.150.641 kr. om året i vederlag. Det svarer nogenlunde til, hvad en minister tjener. SF har tidligere været på banen med et forslag om, at dobbeltmandater kun skal modtage betaling for det højst betalte politiske fuldtidshverv.

- Man skal ikke kunne slæbe det ene honorar efter det andet honorar med sig. Når man allerede får honorarer for et fuldtidsarbejde, så må det være det, som skal dække det arbejde, man har, siger Kirsten Normann Andersen.

Men Peter Skaarup er langt fra enig i den udlægning. Han peger på, at langt de fleste kommunalpolitikere har et job ved siden af byrådsarbejdet.

- Hvis man bruger så mange timer, som Mikkel Dencker eksempelvis gør på sit politiske arbejde, vil det være urimeligt, hvis man sagde, at han ikke skal modtage penge for det, siger han.

DF’s tidligere formand, Pia Kjærsgaard, har for nyligt meldt ud, at hun vil fjerne politikernes goder, så de i højere grad kommer til at afspejle resten af befolkningens. Men samtidig tjener flere af partiets dobbeltmandater mere end en mio. kr. om året. På spørgsmålet om, hvorvidt Dansk Folkeparti forsøger at blæse og have mel i munden på samme tid, svarer Peter Skaarup.

- Det skal ikke være sådan, at politikerne får særbehandling. Men i forhold til, om man kan få lov til at sidde i byrådet samtidig med, at man sidder i Folketinget eller omvendt, er det en anden sag. Det handler om, at man kan have et job ved siden af at sidde i byrådet. Det kan man godt. Langt de fleste, som sidder i byrådet, har et job ved siden af.  

Fakta om dobbeltmandater

Dobbeltmandater sidder både i Folketinget og i en kommunalbestyrelse

I alt sidder 22 politikere både i Folketinget og i en kommunalbestyrelse

Dansk Folkeparti har 17 ud af 22 dobbeltmandater

Dobbeltmandater får udbetalt vederlag for begge hverv

SF har indført et forbud mod dobbeltmandater i partiet