Skattesags-jurister i oprør: Derfor er åbenheds-Benny på glatis

Bisidderen for Peter Loft protesterer mod den advokat-undersøgelse, som skal afslutte skattesagen

Lofts advokat går i kødet på den danske 'åbenhedsminister'
Lofts advokat går i kødet på den danske 'åbenhedsminister'

Gulvtæppet er ved at blive hevet væk under den højtprofilerede advokatundersøgelse, som skatteminister Benny Engelbrecht (S) har bestilt for at sætte endeligt punktum for Kinnock-Thorning-parrets skattesag.

Formanden for Skattesags-kommissionen, landsdommer Lars E. Andersen, advarer i klare vendinger mod undersøgelsen. Den vil ifølge landsdommeren krænke retssikkerheden for de berørte embedsmænd - medmindre de frivilligt tillader, at deres forklaringer fra skattesagskommissionen kan bruges i undersøgelsen.

Men det vil de ikke. Et brev, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, viser nemlig, at advokat Lars Svenning Andersen - der er bisidder for tidligere departementschef Peter Loft - allerede har protesteret skarpt mod undersøgelsen.

Den skal som bekendt fastslå, om Peter Loft og tidligere direktør i Skat Erling Andersen kan ’straffes’ for at vildlede ombudsmanden.

I strid med loven
I brevet, der 28. november blev sendt personligt til skatteministeren, skriver Lars Svenning Andersen, at det kommissorium, som Benny Engelbrecht har givet til advokat Jørgen Vinding, ’strider både mod tilkendegivelserne fra Skattesagskommissionen og retsgarantierne i tjenestemandsloven’.

Dansk politik Minister om konsekvenser for skattedirektør: Venter på advokaten

Brevet er sendt i kopi til samtlige bisiddere i Skattesagskommissionen - og Erling Andersens advokat Karen-Margrethe Schebye erklærer sig over for Ekstra Bladet enig i de centrale kritikpunkter.

Som tidligere omtalt i Ekstra Bladet advarede Skattesagskommissionens formand, landsdommer Lars E. Andersen, allerede 4. november i en mail til Justitsministeriet om, at der var retssikkerhedsmæssige problemer ved at bruge afhøringsmateriale fra kommissionen i en sådan advokatundersøgelse.

En hemmelig mail kan udvikle sig til en bombe i skattesagen om Helle Thorning-Schmidt og hendes mand, Stephen Kinnocks, skatteforhold. (Foto: AP) Politik Engell: Hemmelig mail afslører bombe i skattesag - se mailen her

Det skyldes, at Peter Loft og Erling Andersen vidnede for kommissionen uden at være forberedt på, at deres forklaringer om de urigtige oplysninger til Folketingets Ombudsmand, senere kunne bruges i mod dem.   

Den advarsel fastholder landsdommeren overfor Ekstra Bladet.

- Jeg mener, at der kunne være nogle betænkeligheder ved den advokatundersøgelse. Jeg har prøvet at skrive det så tydeligt, som jeg kan i den mail. Så jeg har sådan set ikke andre kommentarer til det, siger han.

Trods advarslen fra kommissionsformanden satte Skatteministeriet – efter rådgivning fra Justitsministeriet og Moderniseringsstyrelsen – undersøgelsen i gang den 21. november.

Lederen SKAT OG SPIN  

Helt uhørt
Og den beslutning forbløffer Peter Lofts advokat, Lars Svenning Andersen.

- Det er helt uhørt, at man negligerer en henvendelse fra en landsdommer. Skattesagskommissionens formand har jo givet et vink med en vognstang om, at forklaringerne afgivet til kommissionen ikke kan bruges i advokatundersøgelsen, siger han til Ekstra Bladet.

På den baggrund skrev Lars Svenning Andersen den 28. november til skatteministeren, at han anser det for ’ helt utilfredsstillende og helt uacceptabelt’ – at Skatteministeriet ikke tager stilling til ’denne klare tilkendegivelse fra Skattekommissionens formand’. 

’Den klare tilkendegivelse fra landsdommer, Lars E. Andersen, om, at disse forklaringer ikke kan indgå i bedømmelsen, må selvsagt føre til, at ministeriet ligeså klart over for advokat Jørgen Vinding tilkendegiver, at forklaringerne ikke kan være en del af bedømmelsesgrundlaget'.

'Ved at overlade det til advokat Jørgen Vinding at vurdere betydningen af Lars E. Andersens brev, underkender ministeriet reelt den klare melding fra skattekommissionens formand, hvilket i sig selv er helt uhørt’, fortsætter han i brevet.

Retssikkerhed krænkes
Bisidder for Erling Andersen, advokat Karen-Margrethe Schebye, mener ligeledes, at der er nogle ’juridiske udfordringer’ ved sagen.

Se også: Venstre kræver Erling Andersen suspenderet

- Jørgen Vinding har således dels en udfordring med at sikre, at det grundlag, han udtaler sig på, er tilstrækkeligt sikkert – apropos Landsdommer Lars E. Andersens reservationer i dennes brev til Justitsministeriet - og dernæst skal han sikre,  at de tjenestemænd, der har krav på et tjenstligt forhør ikke får deres retssikkerhedsgarantier krænket, siger hun til Ekstra Bladet.

Advokat Jørgen Vinding skal ifølge kommissoriet – på baggrund af de omstridte vidneudsagn fra kommissionen – foretage en retlig vurdering af om Peter Loft, Erling Andersen eller andre har begået tjenesteforseelser i forbindelse med deres kontakt med ombudsmanden. Han skal derefter vurdere, om embedsmændene skal straffes - og ’hvilken sanktion forseelsen i så fald bør udløse’.

Uhørt, hr. minister
Ifølge Peter Lofts bisidder, Lars Svenning Andersen, er det i strid med tjenestemandsloven, at Skatteministeriet vil placere et ansvar – og udmåle en sanktion – uden at de pågældende embedsmænd har været gennem tjenstlige forhør, hvor de får mulighed for at forklare sig. 

I brevet til skatteminister Benny Engelbrecht skriver Lars Svenning Andersen:

’Måtte advokat Jørgen Vinding derfor vurdere, at Peter Loft havde begået tjenstlige forseelser, har Peter Loft krav på, at dette spørgsmål, og den eventuelle sanktionering heraf, gennemføres via de retsgarantier, der ligger i et tjenstligt forhør. Det er naturligvis helt uhørt, at Skatteministeriet forsøger at omgå disse bestemmelser ved at anmode advokat Jørgen Vinding at foreslå en sanktion. Skatteministeriet kan ikke gennemføre anbefalede sanktioner, der strider mod tjenestemandslovens regler.’

Peter Loft ønsker ikke selv at udtale sig om sagen – og Erling Andersen er også meget ordknap. Han siger dog til Ekstra Bladet:

- Jeg har med interesse læst Lars E. Andersens kommentar, og det forholder jeg mig til i konkret form.

Tavs åbenhedsminister
Ekstra Bladet har den seneste uge forsøgt at få Benny Engelbrecht til at svare på kritikken. Men Skatteministeriets presseafdeling meddeler, at han trods de klare tilsagn ved sin tiltrædelse om mest mulig åbenhed ikke vil interviewes om sagen.

Han vil heller ikke uddybe, hvilken juridisk rådgivning han har fået i Justitsministeriet og Moderniseringsstyrelsen, før advokatundersøgelsen blev bestilt.

Men via en mail fra presseafdelingen sender Beny Engelbrecht følgende kommentar:

'Som bekendt har jeg bedt advokat Jørgen Vinding i sine vurderinger om at inddrage og overveje betydningen af det, som Lars E. Andersen har fremført. Jeg kan derudover bekræfte, at jeg har modtaget et brev fra Peter Lofts advokat. Jeg vil hurtigst muligt vende tilbage til den pågældende og har ellers ingen kommentarer, da der er tale om et personalespørgsmål'.

Ekstra Bladet har siden sidste uge forgæves søgt aktindsigt i korrespondancen mellem skatteministeriet, Justitsministeriet og Moderniseringsstyrelsen. Men Benny Engelbrechts ministerium har indtil videre ignoreret anmodningen.

I Benny Engelbrechts tiltrædelsestale lovede han ellers følgende:

’Det her er et hus, der er bygget af glas. Bogstaveligt talt. Derfor skal det, vi laver, kunne tåle dagens lys. ... Der er ingen tvivl om, at hvis jeg skulle have et mellemnavn, skulle det være åbenhed. Jeg håber derfor, at åbenhed kommer til at gennemsyre vores organisation.’

0 kommentarer
Vis kommentarer