Socialdemokratiet åbner for at afskaffe licens

Det vil være mere retfærdigt at finansiere public service-indhold med skattekroner, siger Mogens Jensen

Socialdemokratiet er åbne over for at beskære DR. Og også for at diskutere, om DR skal finansieres over skatten frem for ved licens.

Det siger medieordfører Mogens Jensen (S), efter at Dansk Folkeparti spillede ud med to forslag ved sit sommergruppemøde onsdag.

- Vi signalerer, at for Socialdemokratiet er der ikke noget, der er støbt i beton. Vi er villige til at diskutere tingene. Det afgørende for os er, at danskerne får et righoldigt indhold af godt public service-indhold.

Dansk Folkeparti vil beskære DR med 25 procent. Mogens Jensen understreger, at hans parti ikke har taget stilling til, hvor stor DR skal være. Det vil komme frem i et politisk udspil fra S senere på året.

Efter nytår skal politikerne enes om et nyt medieforlig. Det er både DR og andre licensfinansierede medier, der er på dagsordenen, understreger Mogens Jensen.

Her kan det bestemt også komme på tale at afskaffe licensen og i stedet finansiere public service medier og indhold med skattekroner, fastslår Mogens Jensen.

- Licensen har en social skævhed, som også udmønter sig ved, at mange unge studerende synes, at de har svært ved at betale licensen.

- En af fordelene ved at få det ind over skatten er, at man laver en social udligning og gør det mere retfærdigt.