Annonce:
Annonce:

Staten slår fast: Papes bolig er hamrende ulovlig

Ulovlig fupbolig: K-boss Søren Pape var som borgmester med til at godkende køb af en kæmpe ejendom, hvor han i dag bor i et decideret ulovligt bofællesskab, der har fået uretmæssig offentlig støtte. Det slår styrelse nu fast efter Ekstra Bladets afsløringer

Søren Pape foran sin ulovlige bolig i hjertet af Viborg. Foto: Casper Dalhoff
Søren Pape foran sin ulovlige bolig i hjertet af Viborg. Foto: Casper Dalhoff
Annonce:
Følg Politik

'Uhjemlet', 'ikke inden for rammerne af loven' og 'uretmæssigt støttet'.

Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, har i årevis kunnet brede sig i en stor nyrenoveret, almen luksuslejlighed i hjertet af Viborg. Men den blev etableret på et 'uhjemlet grundlag', der 'ikke er sket inden for rammerne af almenboliglovens krav.'

Det slår Social- og Boligstyrelsen fast i en særdeles kritisk udtalelse til Viborg Kommune.

Udtalelsen er blevet udarbejdet, efter at Ekstra Bladet i efteråret kunne beskrive, hvordan den daværende statsministerkandidat boede i et mystisk, offentligt støttet bofællesskab.

Et 'bofællesskab', som i virkeligheden er to efter loven alt for store lejligheder, hvor Søren Pape bor i den ene, og den nuværende næstformand i boligselskabet bor i den anden.

Annonce:

Luksuslejligheder, der er blevet etableret med offentlig støtte med udgangspunkt i den lovgivning, der skal sikre, at eksempelvis folk med lav indtægt har adgang til billige boliger.

Men den går slet, slet ikke ifølge Social- og Boligstyrelsens udtalelse til Viborg Kommune.

Artiklen fortsætter under videoen...

 

Ekstra Bladet kunne sidste år under valget afsløre Papes bolig-fidus

7 punkter: Sådan er Papes bolig ulovlig

Søren Pape Poulsens bofællesskab strider med både formålsbeskrivelser, regler OG lovgivning på flere punkter ifølge Social- og Boligstyrelsen.

Her er de vigtigste punkter fra styrelsens kritiske udtalelse:

1: Bofællesskab - Alt for stor og oprettet 'uhjemlet'

Det var uden hjemmel i almenboligloven, da Søren Papes bofællesskab i sin tid blev oprettet, da boligen er alt for stor. Desuden var kommunen orienteret om reglerne, hvori det fremgår, at kun ustøttede boliger må overstige 115 kvadratmeter.

2: Offentlig støtte - Ulovligt

Dermed er det ulovligt, at Søren Papes bofællesskab har kunnet få offentlig støtte. Viborg Kommune bliver nu afkrævet svar på, hvordan de vil sikre, at forholdene bliver bragt i orden. Herunder skal kommunen svare på, hvad det får af økonomiske konsekvenser for lejerne.

3: Pape på venteliste - Ikke dokumenteret

En ekstern revisor har ifølge Boligselskabet Sct. Jørgen konkluderet, at Søren Pape og den nuværende næstformand, der bor i den anden af bofællesskabets lejemål, stod på venteliste. Men det er ikke dokumenteret, da oplysningerne ikke er blevet arkiveret. Og det skal de, slår Boligstyrelsen fast.

 

 

4: Værdi - I strid med loven

Ifølge almenboligloven skal en ombygning af ejendomme til boliger sikre mest mulig værdi for boligselskabet. Det gør ejendommen i Sct. Mogensgade i Viborg ifølge Boligstyrelsen ikke. Og tilsynsmyndigheden, altså Viborg Kommune, gjorde ikke nok for at sikre dette forud for ombygningen.

5: Formål - Ikke egnet

Flere og billigere boliger ville ifølge Boligstyrelsen have øget interessen for boligerne i Sct. Mogensgade. I stedet endte det med to kæmpe lejligheder, hvor Søren Pape flyttede ind i den ene.

6: Behov - Ikke undersøgt

Boligstyrelsen sår kraftig tvivl om, hvorvidt Viborg Kommune med borgmester Søren Pape Poulsen i spidsen gjorde nok for at sikre, at der var et reelt behov for at tillade Boligselskabet Sct. Jørgens opkøb af ejendommen midt i Viborg.

7: Fremtiden - Ret op

Viborg Kommune bliver afkrævet at rette op Boligstyrelsens indstillinger og at komme med svar på, hvornår og hvordan det vil ske.

 

Skal lovliggøres
'Det er Social- og Boligstyrelsen vurdering, at etableringen af familieboligbofællesskabet ikke er sket inden for rammerne af almenboliglovens krav til støttet alment byggeri', skriver styrelsen og fortsætter i klare vendinger:

'Styrelsen skal anmode Viborg Kommune om en redegørelse for, hvordan kommunen som tilsynsmyndighed vil sikre, at boligorganisationen får lovliggjort forholdene for boligen i Sct. Mogensgade 3 i Viborg.'

Fordi renoveringen af den smukke ejendom er sket med offentlig støtte, anmoder styrelsen også om en 'opgørelse over uretmæssigt modtaget offentlig støtte siden etableringen i 2013.'

Hjemme hos Søren Pape i hans ulovlige bolig. Foto: Ernst van Norde
Hjemme hos Søren Pape i hans ulovlige bolig. Foto: Ernst van Norde
 

Annonce:

Hård kritik
Sagen er særlig prekær for Søren Pape, fordi han var borgmester i Viborg Kommune, da kommunen gav boligselskabet tilladelse til opførslen af det almene 'bofællesskab' i ejendommen.

Da ombygningen stod færdig, og han havde overdraget borgmesterkæderne, flyttede han i starten af 2016 ind i en af de to store lejligheder.

Lejlighederne er for store, fordi en almen boligs bruttoareal maksimalt må være 115 kvadratmeter. Søren Papes er 144 kvadratmeter.

Men Viborg Kommune - med Søren Pape i spidsen som borgmester - levede ifølge styrelsen ikke op til sit ansvar som tilsynsmyndighed for den almene boligorganisation, der senere blev Søren Papes udlejer, da der blev givet tilladelse til byggeriet.

'Det er styrelsens vurdering, at ombygningen af Sct. Mogensgade 3 ikke lever op til almenboliglovens krav om at få mest mulig værdi, og at tilsynsmyndigheden (Viborg Kommune, red.) inden godkendelse af byggeprojektet ikke har undersøgt hensigtsmæssigheden i at ombygge ejendommen i Sct. Mogensgade 3 til et kollektivt bofællesskab,' fremgår det.

Annonce:

'På den baggrund skal Social- og Boligstyrelsen henstille, at Viborg Kommune lægger grundige analyser om boligbehovet i kommunen til grund for fremtidige godkendelser af etablering af nye almene boliger i kommunen,' skriver styrelsen videre.

Professor: Det er alvorligt

Professor ved Juridisk Institut på Aarhus Business School Hans Henrik Edlund kalder kritikken 'alvorlig'.

Han forudser, at der vil ske en tilbagebetaling af den støtte, som boligorganisationen har fået godkendt af Viborg Kommune, mens Søren Pape var borgmester.

- Der står, at størrelsen af lejlighederne er uden hjemmel i lovgivningen, og at det skal lovliggøres. Og de skal beregne, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have for afdelingen og for beboerne i de to lejemål, der har fået for meget støtte siden 2013, som formentlig vil blive krævet tilbagebetalt.

- Hvorfor er det så alvorligt?

- Det er jo alvorligt, fordi de burde have vidst bedre.

- Det ser bare mærkeligt ud. Og sådan har det været hele tiden med den her sag. Der er bare noget i det her forløb, som bare ikke ser pænt ud, siger professoren.

Det er kommunernes opgave at føre tilsyn med og give støtte til de almene boligorganisationer.

Professoren forklarer, at der med offentligt støttede almene boliger følger en række krav med, fordi man vil sikre, at de almene boliger er til at betale for de personer, der har allermest brug for det. 

- Derfor skal man overholde en række ting i loven. Og der er så et krav om, at boliger maksimalt må være 115 kvadratmeter, fordi man ikke vil have boliger større end dette, og så skrider man ind, når man kan se, at man bevidst har godkendt noget andet.

Ifølge professoren er almene bofællesskaber langtfra tiltænkt velstillede personer som Søren Pape.

- Ideen med et alment bofællesskab er jo tiltænkt mennesker – måske socialt svage personer - der måske ellers ville have svært ved at finde en bolig, og som kan have fordel af at bo sammen. Det er den type boliger, som man vil støtte med den lovgivning.

Viborg-borgmester Ulrik Wilbek oplyser i en skriftlig kommentar, at man tager udtalelsen 'alvorligt'.

'Viborg Kommune vil på baggrund af udtalelsen gennemgå de relevante procedurer i forhold til vores samarbejde med boligselskaber og deres dokumentation til Viborg Kommune. Viborg Kommune vil samtidig kontakte Boligselskabet Sct. Jørgen i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Boligstyrelsen vedrørende ejendommen Sct. Mogensgade 3,' skriver han.

Boligselskabets direktør, Ole Nielsen, oplyser i en mail, at de er i dialog med Viborg Kommune om forståelsen af styrelsens vejledende udtalelse.

Desuden skriver han, at der flere principielle ting i udtalelsen, som de 'ikke forstår'. Det handler blandt andet om størrelsen på bofællesskaber.

Forkastet: Bofælleskab holder ikke

Viborg Kommune og boligselskabet mener, at det var helt efter bogen at lave et bofællesskab med tre såkaldte boenheder - altså lejekontrakter - i ejendommen med et bruttoareal på 298 kvadratmeter.

Almene bofællesskaber skal som udgangspunkt have fem boenheder, men kommunen kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at det kun er tre boenheder. Og det gav Viborg Kommune boligselskabets tilladelse til.

Men et bofællesskab på 298 kvadratmeter er ulovligt. Især når der kun er to boenheder.

Et bofællesskab skal ifølge Social- og Boligstyrelsen nemlig bestå af minimum tre lejekontrakter, der deles om 115 kvadratmeter. I Søren Papes tilfælde deler han og underboen 298 kvadratmeter.

Det var dog også meningen, at der skulle flytte tre ældre ind i et seniorbofællesskab i bygningen.

Men alle sprang fra. Ingen gad bo der.

'Midlertidigt'
Herefter besluttede man sig så for 'midlertidigt' at udleje bygningen som to store lejligheder for at undgå et lejetab, hvilket er efter reglerne.

Her tilsmilede heldet altså Søren Pape og den nuværende næstformand i boligselskabet, der øjensynlig var de eneste, der gad bo i bygningen.

Midlertidigt er måske så meget sagt, fordi der efter det oplyste ikke er nogen udløbsdato i lejekontrakten for de to alt for store lejligheder.

Ikke desto mindre skal Viborg Kommune nu redegøre for, hvordan de vil sikre, at forholdene på Søren Papes adresse lovliggøres, og der skal udarbejdes en opgørelse over, hvor meget uretmæssig støtte der er givet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pape: Jeg er glad

Søren Pape Poulsen forholder sig ikke til, om det er værdigt, at han som partiformand bor i en ulovlig lejlighed, han selv var med til at tilvejebringe oprettelsen af. Foto: Jens Dresling
Søren Pape Poulsen forholder sig ikke til, om det er værdigt, at han som partiformand bor i en ulovlig lejlighed, han selv var med til at tilvejebringe oprettelsen af. Foto: Jens Dresling
 

Annonce:

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Søren Pape Poulsen om Social- og Boligstyrelsens alvorlige kritik af oprettelsen af bofællesskabet i Papes tid som borgmester.

Det har imidlertid ikke været muligt at få Søren Pape til at stille op.

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet skriver Søren Pape, at han er glad for ikke at blive kritiseret 'som lejer':

'Jeg er glad for, at Boligstyrelsen ikke finder anledning til at kritisere mig som lejer. Kritikken er udelukkende rettet mod kommunen og boligselskabet. Jeg har en forventning om, at der kommer en afklaring fra Viborg Kommune og boligselskabet, som er de to parter, som Boligstyrelsen ønsker at høre nærmere fra. Jeg vil i øvrigt gerne gøre opmærksom på, at byrådet i 2013 fulgte forvaltningens faglige indstilling, og at jeg ingen anelse havde om, at jeg tre år senere skulle bo, hvor jeg i dag bor.'

Kommunaldirektør er inhabil: Men Wilbek lukker alligevel boligsag

VIP-borg: Pape og pinger bor i almen luksus

Eksperter måber over Wilbeks beslutning

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*

Det bedste fra Ekstra Bladet+

Annonce:

Mest læste lige nu

Det er kvindens krop - ikke juristernes
Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:

Populært i Ekstra Bladet+

Mere om krop og velvære med Ekstra Bladet+

Mere om krim med Ekstra Bladet+

Mest læste fra den seneste uge

Bagholdet

Annonce:
Annonce: