Støjberg haster igen stramninger gennem Folketinget

Regeringen vil inden fredag have stemt nye stramninger på familiesammenføring igennem Folketinget

Regeringen strammer familiesammenføringsreglerne efter den såkaldte Genc-dom fra EU-Domstolen i april.

Alle børn, der er fyldt seks år, og som har en forælder i hjemlandet, skal fremover integrationsvurderes, før de kan blive familiesammenført til en forælder i Danmark.

Hidtil er der ikke blevet foretaget en integrationsvurdering, hvis ansøgningen blev indgivet, senest to år efter at den herboende forælder kunne få familiesammenføring med barnet.

Regeringen fremsætter lovforslaget i Folketinget tirsdag med ønske om hastebehandling. Lovforslaget sendes i høring samtidig med fremsættelsen, og loven vil træde i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, som forventes fredag.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) blev tilbage i november kritiseret for en anden hastebehandling af stramninger på udlændingeområdet. Her var hastebehandlingen også kun på tre dage.

Stramningen gik dengang ud på, at ministeren kan suspendere udlændinges krav om at blive stillet for en dommer inden for 72 timer efter at være blevet frihedsberøvet.

De nye stramninger er en konsekvens af, at EU-Domstolen 12. april afsagde dom i Genc-sagen om den 25-årige tyrker Caner Genc, der aldrig har været i Danmark, ikke taler dansk, og som kun sjældent har set sin far, der bor i Danmark.

Caner Genc fik afslag på opholdstilladelse i Danmark med den begrundelse, at han ikke har mulighed for at blive ordentligt integreret. Afslaget strider ifølge EU-Domstolen mod EU's associeringsaftale med Tyrkiet.

Danmark har hidtil begrænset tyrkeres ret til familiesammenføring, hvis de ansøger om sammenføring med børnene, mere end to år efter at faren eller moren har fået permanent opholdstilladelse i Danmark.

- Med dommen opstod der et hul i lovgivningen, siger Inger Støjberg i en pressemeddelelse.

- Det får vi nu lukket, og vi benytter lejligheden til at gennemføre en yderligere opstramning. Jeg vil ikke acceptere, at vi ikke må gå ind og vurdere, om et barn har gode eller dårlige muligheder for at blive integreret i Danmark.

Lovforslaget indeholder også en ændring af loven om udvidelse af personkredsen for modtagere af integrationsydelse.

Det præciseres, at uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsmodtagere, der fra 1. juli overgår til integrationsydelse, bevarer retten til at afholde ferie det første år, hvor de modtager integrationsydelse.

11 kommentarer
Vis kommentarer