Sundhedsreform: Hele landet får nyt akutnummer

Nyt nationalt akutnummer skal erstatte de regionale akuttelefoner

Sundhedsreform: Hele landet får nyt akutnummer

Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, analyserer her den nye reform. Se HELE regeringens pressemøde nederst i artiklen. Producer: Martin Lorentsen

Hele landet får et nyt akutnummer: 113.

Det nye nummer vil erstatte 1813 og de andre akutnumre, som regionerne i dag opererer med, hvis regeringen og Dansk Folkeparti får magt, som de har agt efter det kommende valg. Det fortæller indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille ved præsentationen af regeringens og DF's sundhedsreform.

De nuværende akuttelefoner vil efter planen ikke blive videreført, fortæller Ammitzbøll-Bille.

Løkke og Tulle enige: Vil skrotte regionerne

Det nye akutnummer erstatter ikke 112, men vil være et fælles nummer for hele Danmark.

De nuværende akuttelefoner har været stærkt kritiserede i flere regioner pga. svingende kvalitet og lange ventetider.

Af sundhedsreformen fremgår det, at det nye nummer skal sikre, 'at patienterne altid ved, hvor de skal henvende sig, hvis der opstår en akut situation, uanset hvor i landet de befinder sig. Opkaldet viderestilles til et lokalt sundhedstilbud, som kender de lokale forhold. Det nye telefonnummer supplerer 112, som fortsat skal bruges, når der er akut livsfare'.

Sundhedsreform: Hele landet får nyt akutnummer

Se hele pressemødet her. Video: Ritzau

FAKTA: Her er sundhedsreformens hovedpunkter

VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale på sundhedsområdet. Aftalen bliver præsenteret tirsdag klokken 09.30 på et pressemøde i Statsministeriet.

Aftalen indeholder omkring ni milliarder kroner til sundhedsvæsenet fra 2020-2025.

Her er hovedelementerne i aftalen:

* Patientrettigheder skal styrkes:

Der skal være bedre støtte og vejledning, og patientrettigheder skal respekteres og overholdes i hele landet.

Førstegangsfødende skal have ret til to dages ophold på sygehus eller patienthotel.

Der skal være flere muligheder for eksperimentel behandling ved livstruende sygdom.

* Psykiatrien skal styrkes:

Kapaciteten og kvaliteten i behandlingen af de mest syge psykiatriske patienter skal styrkes.

Behandlingskapaciteten i psykiatrisk speciallægepraksis for børn og unge skal udbygges, og der skal gøres en særlig indsats for sårbare unge.

* Flere hænder:

Der skal være en større kapacitet i den almene sundhedspraksis, og opgaverne skal tilrettelægges mere fleksibelt.

* Bedre forhold for patienter i det nationale sundhedsvæsen:

Der skal være øget tryghed på akutområdet.

Der skal laves et forpligtende nationalt samarbejde om en højt specialiseret sygehusbehandling, og der skal være øget samarbejde og flere tværgående løsninger på it- og dataområdet.

* Nærhed og sammenhæng:

21 sundhedsfællesskaber skal sikre sammenhæng og nærhed. Der skal være bedre kompetencer i det nære sundhedsvæsen og nye moderne sundhedshuse.

* Fremtidig organisering af sundhedsvæsenet:

Regeringen og Folketinget fastsætter retning med en udviklingsplan. Sundhedsvæsen Danmark sikrer fremdrift og sammenhængende løsninger i hele landet, og sundhedsforvaltninger erstatter regionerne.

Kilde: Aftale af 26. marts: Et stærkere sundhedsvæsen - tættere på dig.

LIVE